ffeil NLW MS 14091B. - Llythyrau,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 14091B.

Teitl

Llythyrau,

Dyddiad(au)

  • 1824-1881. (Creation)

Lefel y disgrifiad

ffeil

Maint a chyfrwng

92 ff.

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Saith llythyr a deugain, 1824-1881, y rhan fwyaf at Samuel Roberts a'i dad, John Roberts, oddiwrth teulu a ffrindiau. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Edward Davies, Drenewydd (ff. 4-13), 1833-1834, Griffith a Maria Griffith (ff. 19-20), [c. 1858], Richard Griffith (ff. 21-23), 1858, Samuel Griffith[s] (ff. 24-31), 1858-1859, S. L. Lewin, Amwythig (ff. 42-45), [1833]-1834, D. Morgan, Ogof (ff. 46-49), 1834, David Rees, Llanelly (ff. 53-56), 1865, 1867, J.R. a Rees Griffiths (ff. 64-67), 1834, Thomas Weaver, Amwythig (ff. 80-83), 1825-1826, a Sarah Yallowley (ff. 89-92), [1820au]. = Forty-seven letters, 1824-1881, mostly addressed to Samuel Roberts and John Roberts, senior, from family and friends. The correspondents include Edward Davies, Newtown (ff. 4-13), 1833-1834, Griffith a Maria Griffith (ff. 19-20), [c. 1858], Richard Griffith (ff. 21-23), 1858, Samuel Griffith[s] (ff. 24-31), 1858-1859, S. L. Lewin, Shrewsbury (ff. 42-45), [1833]-1834, D. Morgan, Ogof (ff. 46-49), 1834, David Rees, Llanelly (ff. 53-56), 1865, 1867, J.R. and Rees Griffiths (ff. 64-67), 1834, Thomas Weaver, Shrewsbury (ff. 80-83), 1825-1826, and Sarah Yallowley (ff. 89-92), [1820s].
Mae yna lythyrau drafft gan S.R. (ff. 68-75), 1824, 1827, [1870au], dau yn ymwneud a dadl gyda'r Parch. Richard Shut, Drenewydd, ac un at John Rylands. Mae rhai llythyrau yn cynnwys atebion drafft ac arnodiadau eraill gan S.R. = There are several draft letters from S.R. (ff. 68-75), 1824, 1827, [1870s], two concerning a dispute with the Rev. Richard Shut, Newtown, and one to John Rylands. Some letters include draft replies and other annotations by S.R.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn ôl awdur yn nhrefn y wyddor yn LlGC.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Saesneg, Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Gweler hefyd NLW MSS 3265D, 9511D, 11891C, 14092-4.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 14091B.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004640913

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn