Panton, Paul, 1727-1797

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Panton, Paul, 1727-1797

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Paul Panton the elder (1727-1797), barrister and antiquarian, married in 1756 Jane Jones, heiress to the Plas Gwyn estate at Pentraeth, Anglesey. In addition to his responsibilities as squire of Plas Gwyn, Panton took a keen practical interest in the coal and lead industries of Flintshire, in which county he spent a large proportion of his time. He travelled extensively throughout Wales, England and Scotland and, like his friends Thomas Pennant and Evan Evans (Ieuan Fardd), was greatly interested in British antiquities, a passion reflected in his correspondence. An avid collector of manuscripts, Panton was to gain possession of Ieuan Fardd's papers shortly before the latter's death. The elder Panton retained communications with legal and political colleagues throughout his life.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

aacr2

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig