fonds GB 0210 OPARRY - Papurau Owen Parry,

Identity area

Reference code

GB 0210 OPARRY

Title

Papurau Owen Parry,

Date(s)

  • 1696-1957 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Hynafiaethydd o Lanegryn, sir Feirionnydd oedd Owen Parry, a gasglodd fel rhan o'i lyfrgell bapurau William John Roberts, 'Gwilym Cowlyd' (1827-1904), bardd ac argraffydd.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Owen Parry; Llanegryn, Tywyn; Rhodd; 1958

Mrs Owen Parry; Llanegryn, Tywyn; Rhodd; 1959

Content and structure area

Scope and content

Papurau Owen Parry, Llanegryn, hynafiaethydd, yn cynnwys grŵp sylweddol o farddoniaeth a phapurau William John Roberts, 'Gwilym Cowlyd', 1827-1904; nodiadau ar y diwydiant wlân,1696-1780; llawysgrif o bregethau ac emynau gan Thomas Phillips, Neuadd-lwyd,1809; papurau'n ymwneud ag Arwest Glan Geirionydd, 1890-1896, ac Eisteddfodau, 1878-1890; cofnodion dau ddosbarth efrydiau allanol dan arweiniad y rhoddwr,1929-30; arolygon ac adroddiadau'n ymwneud â Thywyn, Ffestiniog, sir Feirionnydd a Dolgellau, 1940-1957; chwe dogfen a oedd gynt yn eiddo i gyfreithiwr o Amlwch, 1793-1914 = Papers of Owen Parry, Llanegryn, antiquary, including a significant group of poetry and papers of William John Roberts, 'Gwilym Cowlyd', 1827-1904; notes on the woollen industry, 1696-1780; a manuscript of sermons and hymns by Thomas Phillips, Neuadd-lwyd, 1809; papers relating to Arwest Glan Geirionydd, 1890-1896, and to Eisteddfodau, 1878-1890; minutes of two extra-mural classes conducted by the donor, 1929-30; surveys and reports relating to Towyn, Ffestiniog, Meirionethshire and Dolgellau, 1940-1957; six documents previously belonging to a solicitor from Amlwch, 1793-1914.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn gronolegol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern- gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Llyfrgell Genedlaethol, Llawysgrifau Cwrtmawr; Prifysgol Bangor, Papurau Gwilym Cowlyd.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r papurau yn rhagddyddio bywyd y casglwr, Owen Parry.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mawrth 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Owen Parry;

Accession area