fonds GB 0210 GERJONES - Papurau'r Parch. Gerallt Jones,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 GERJONES

Teitl

Papurau'r Parch. Gerallt Jones,

Dyddiad(au)

  • 1902-1981 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Ganwyd y Parch. Gerallt Jones (1907-1984), bardd a llenor, yn Rhymni, sir Fynwy. Yr oedd ei dad, Y Parch. Fred Jones (1877-1948), yn fab i Jeremiah Jones (1855-1902), gŵr yr oedd cymaint o'i ddisgynyddion gwrywaidd yn meddu ar gryn dalent lenyddol; fe'u hadnabuwyd ar y cyd fel 'Bois y Cilie' ar ôl fferm y teulu ger Llangrannog, sir Aberteifi. Yr oedd Gerallt Jones yn weinidog gyda'r Annibynwyr, a golygodd farddoniaeth ei dad a'i daid, yn ogystal â barddoniaeth a rhyddiaith ei ewythr Samuel Bartholomew Jones (1894-1966) a'i gefnder Fred Williams (1907-1972). Ymhlith ei waith ei hun yr oedd cyfieithiad Cymraeg o'r Greadigaeth gan Handel (1952), a chyfrol o farddoniaeth Ystâd Bardd (1974), astudiaeth o Sarah Jane Rees ('Cranogwen', 1839-1916) (1974), a chyfrol o ysgrifau er cof am ei frawd Jac Alun Jones (1974). Un arall o'i frodyr oedd y bardd Dafydd Isfoel Jones (1881-1968), ac mae'r canwr a'r bardd Dafydd Iwan (1943- ) yn un o'i feibion.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Mrs Elisabeth Gerallt Jones,; Tal-y-bont,; Rhodd,; 1985

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Gerallt Jones,1902-1981, yn cynnwys yn bennaf copïau llawysgrif a theipysgrif o'i farddoniaeth a'i rhyddiaith,1937-1981, llawer ohonynt wedi'u cyflwyno i gystadlaethau yn y Genedlaethol ac eisteddfodau eraill, ynghyd â'i ohebiaeth,1952-1982, a hefyd deunydd yn ymwneud â theulu llenyddol 'Y Cilie', yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith gan y Parch. Fred Jones,1902-1932, y Parch. Simon B. Jones, 1934-1955, ac aelodau eraill o'r teulu, yn ogystal â llythyrau a chardiau,1956-1970, oddi wrth Dafydd Isfoel Jones a Jac Alun Jones = Papers of Gerallt Jones, 1902-1981, consisting mainly of manuscript and typescript copies of his poetry and prose, 1937-1981, much of which was entered for competition at National and other eisteddfodau, together with his correspondence, 1952-1982, and also material relating to the literary family of 'Y Cilie', including poetry and prose by the Rev. Fred Jones, 1902-1932, the Rev. Simon B. Jones, 1934-1955, and other members of the family, as well as letters and cards, 1956-1970, from Dafydd Isfoel Jones and Jac Alun Jones.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: papurau'n ymwneud â theulu'r Cilie (Fred Jones; Simon B. Jones; eraill); papurau Gerallt Jones (barddoniaeth; rhyddiaith; sgriptiau radio; gohebiaeth; amrywiol).

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844680

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mai 2003

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Ardal derbyn