Cyfres PA2 - Radio and television scripts

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

PA2

Teitl

Radio and television scripts

Dyddiad(au)

  • 1948-1980 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Cyfres

Maint a chyfrwng

7 folders, 7 envelopes

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

The series comprises typed scripts for radio and television programmes on a variety of subjects connected with plant and animal life, the seasons, history, topography and the work of early naturalists, with occasional letters from producers, who include Jeffery Boswall.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged alphabetically by title of radio or television programme apart from the last file, comprising miscellaneous scripts, which do not obviously belong to any particular programme, and which are arranged alphabetically under their own individual titles, where possible.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen

Amodau rheoli atgynhyrchu

Copyright of William Condry’s writings belongs to Mrs Penny Condry, Ynys Edwin, Eglwys-fach, nr Machynlleth, Powys, September 2000.
Usual copyright laws apply

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: PA2

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004043211

GEAC system control number

(WlAbNL)0000043211

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: PA2.