Tal-y-bont (Ceredigion).

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Tal-y-bont (Ceredigion).

Equivalent terms

Tal-y-bont (Ceredigion).

Associated terms

Tal-y-bont (Ceredigion).

1 Archival description results for Tal-y-bont (Ceredigion).

1 results directly related Exclude narrower terms

Gohebiaeth gyffredinol 1980,

Ymhlith y gohebwyr mae Dyfed Thomas, Dafydd Parri yn trafod Y Llewod, Derrick K. Hearne, Eleri Llewelyn Morris yn trafod Pais a bod Robat Gruffudd yn tynnu lluniau ar gyfer y cylchgrawn, a Catrin Stevens. Trafodir hefyd Y Camau Cyntaf: Dwylo ar y Piano a threfniadau Te Parti'r Taeogion, sef noson LOL yn Abertawe yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1980. Ceir hefyd restr, 1982, a luniwyd gan staff Archifdy Dyfed (Ceredigion), o gofnodion yr heddlu yn Nhalybont a roddwyd i'r archifdy gan Robat Gruffudd.