Adfa (Wales)

Tacsonomeg

Cod

Nodyn(nodiadau) cwmpas

Nodyn(nodiadau) ffynhonnell

Nodyn(nodiadau) darganfod

Termau hierarchaidd

Adfa (Wales)

Termau cyfwerth

Adfa (Wales)

Termau cysylltiedig

Adfa (Wales)

1 Canlyniadau ar gyfer Adfa (Wales)

1 canlyniad yn uniongyrchol gysylltiedig Eithrio termau culach

Cofrestr o danysgrifwyr

Mae'r ffeil yn cynnwys enwau tanysgrifwyr o swllt ac uchod a gyfrannodd at gronfa adeiladu capel newydd y Methodistiaid Calfinaidd ym Mhontrobert yn 1865, ac hefyd hanes adeiladu'r capel. Rhestrir y tanysgrifwyr fesul dosbarth: Dosbarth ...