Aber-banc (Wales)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Aber-banc (Wales)

Equivalent terms

Aber-banc (Wales)

Associated terms

Aber-banc (Wales)

1 Archival description results for Aber-banc (Wales)

1 results directly related Exclude narrower terms

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1971, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud รข'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd. = Diary of T. Llew Jones for 1971, giving an account of his daily life and interests.
Cynhwysa'r gyfrol gyfeiriadau at farddoniaeth Euros Bowen (f. 7 verso) ac at awdl gan Donald Evans (f. 16 recto), cystadlaethau gwyddbwyll Iolo Ceredig Jones (passim), John Alun Jones (passim), Alun Cilie (passim), Dic Jones (passim), marwolaeth Waldo Williams (ff. 20 verso-21 verso), ac ymddangosiad llys gan Dafydd Iwan (ff. 18 verso, 20); hefyd at Ysgol Gynradd Coed-y-bryn, Llandysul (passim) ac Ysgol Gynradd Trewen, Cwm-cou (f. 37 verso), ac at ddirywiad yr iaith Gymraeg yn Rhydlewis ac Aber-banc (f. 37 verso). = The volume contains references to the poetry of Euros Bowen (f. 7 verso) and to an awdl by Donald Evans (f. 16 recto), Iolo Ceredig Jones' participation in chess tournaments (passim), John Alun Jones (passim), Alun Cilie (passim), Dic Jones (passim), the death of Waldo Williams (ff. 20 verso-21 verso), and a court appearance by Dafydd Iwan (ff. 18 verso, 20); also references to Coed-y-bryn Primary School, Llandysul (passim) and Trewen Primary School, Cwm-cou (f. 37 verso), and to the decline of the Welsh language in Rhydlewis and Aber-banc (f. 37 verso).

T. Llew Jones.