Elegiac poetry, Welsh -- 18th century.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Elegiac poetry, Welsh -- 18th century.

Equivalent terms

Elegiac poetry, Welsh -- 18th century.

Associated terms

Elegiac poetry, Welsh -- 18th century.

17 Archival description results for Elegiac poetry, Welsh -- 18th century.

17 results directly related Exclude narrower terms

Amryw,

A table of British Chronology from Brutus to Caswallawn in the autograph of John Thomas, Tu hwnt i'r bwlch; an account of a tour from London to Falmouth, 1759; 'Marwnad John Griffith Yswain diweddar o Gefnamwlch' by Ifan ab Risiat alias Ieuan Lleyn, 1794; poems written between 1861 and 1864 by Owen Gethin Jones; and an essay 'Cyfiawnder yn safon cadwedigaeth' submitted for competition at Arwest Glan Geirionydd, undated.

John Thomas, Ieuan Lleyn, Owen Gethin Jones and others.

Amryw,

Miscellaneous prose and verse including holograph poems on 'Dirwest' and 'Rhyddid' by Robert Parry ('Robyn Ddu Eryri'); a copy of an elegy on the death of Watkin Wynne of Voelas, 1774, by John Thomas, Pentrefoelas; 'pryddest: Paul yn Areopagus' submitted by 'Z.Y.Z.' for competition at the Tabernacle Eisteddfod, Pontypridd, 1862; 'Molawd i'r Iaith Gymraeg' (beginning 'Chwi hoff frodorion Cymru dirion'); a note by Owen M. Edwards on Gwen Jones, Panty March, Llangower, 1879; jottings by Owen M. Edwards of discussions at Lincoln College, Oxford, 1905-1906; a typescript copy of a letter by Owen M. Edwards from Geneva, printed in Y Goleuad, 31 Rhagfyr 1887; a note by Charles Ashton on a seventeenth century Welsh manuscript in his possession, 1891; a fragment entitled 'Gweledigaeth y Babell Wag'; 'Lloffion Llenyddol Mawddwy'; the first sheet of a letter on education in Anglesey, with a carol beginning 'Sain Hosanna Haleliwia'; and a sheet of sermon notes.

O. M. Edwards and others.

Barddoniaeth a phregethau,

  • NLW MS 11537D.
  • File
  • [1764x1872].

An elegy entitled 'Crwydrad dychymmyg i fyd ysbrydoedd neu fyfyrdodau Nefol, ar farwolaeth y Parch. Lewis Lewis, gweinidog yr Efengyl; yr hwn a ymadawodd a'r byd, Meh. 9, 1764. Gan y Parch. W. Williams [Pantycelyn]', and sermon notes by W[illiam] Morris, St. Davids, 1840, and Hugh Jones ('Cromwell o Went'), Carmarthen.

Barddoniaeth,

Unsigned Welsh poetry consisting of a 'Cywydd Coffadwriaeth am Robert Evan o'r Cornele, a gladdwyd Awst 24 yn y ddeigenfed flwyddyn a phump oedran; Bl. Arg. 1799', 'Myfyrdod ar Salm 90, 5', and 'Ystyriaeth ar Hos. 13, 14'.

Barddoniaeth,

Holograph copies and transcripts of Welsh verse in strict and free metre, including poems in strict metre entitled 'Cywydd marwnaed er Coffadwrieth am . . . Richard Owen, esqr., o Benierth, y rhwn a madawodd ar Byd . . . 1714', by Richard Edwards (y prydydd), 'Cywydd marwnaed Mr. Francis Williams ai Wraig, Mrs. Jane Williams, of [sic] Penierth ucha . . .' (1732 ), also by Richard Edwards (bardd ag athraw ysgol), 'Marwnad y parchedig Mr. Wiliam Wynn, Person Llan Gynhafal . . . a Manafon . . .', by Evan Evans, 'Cowydd Galarnad am Ynys Minorca a Phorthladd St. Philips, yr Hon a Gollwyd trwy ffalster a Llwfrdra A . . .l B . . . g', by Hugh Hughes, 'Cywydd Marwnad y parchedig Mr. Wiliam Wynn, Person Llann Gynhafal a Mynafon', by Rice Jones, 'Cywydd Marwnad Mrs. Sydney Fychan, Gwraig Howel Fychan o'r Hengwrt, Esqr., 1750', also by Rice Jones, 'Kowydd dau wr soredig wrth i gilidd o achos Merch', by Thomas Price (Plas Iolyn), 'Kowydd trafferth y byd ar Gyfraith', also by Thomas Prys, 'Cywydd Marwnad it parchedica Mr. John Nannau o faes y pandu', by Dafydd William, 'Cowydd Marwnad I William Wynn o Faes-y-neuoedd, Esqr., a ymadawodd a ni A[nn]o 1730', by Er. Will[ia]ms, 'Cowydd Marnad Mer. Robert Wynne', 'Englynion i Edward Sawdwr . . .,' by R. J., 'Englynion i annerch Edwart Hudol . . .' by Rice Jones, 'Englynnion er Coffadwrieth I Naid Mr. Hugh Pugh o Risie'r Mysseum ir Colofn gerllaw', by Mer. Lloyd, and 'Englynion'r Eos'; free- metre poems entitled 'Ychydig o ddiolch o waith William Davies i Mr. Wynn o fays yneyoedd, Dros gerdd ddorion Sir feirionydd' (1759) 'Carol y Scuthen', by Moris Lloyd, 'Cerdd o glod i Mr. William Weeinn o faes y neiodd i ofin hen wasgod' (1757), by Morris Parry, 'Carol Siani', by Phylip Richiard, 'Hanes Gwr Ifangc oedd mewn blinder achos Cariad . . .', ‘'Penhillion o foliant i Gras', 'Rhybydd ne Hanes Carwriaith drwstan dyn Ifangc', and 'Can i'r Gwydde . . .'; and other anonymous, miscellaneous compositions.

Eisteddfodau Llanrwst,

Miscellaneous poems by W. J. Roberts (Gwilym Cowlyd), and others, mainly connected with 'Arwest Glan Geirionydd', adjudications by Gaerwenydd Pritchard; a fragment of a letter by (?) William Jones, Llangadfan; 'Cerdd: Dammeg y Winllan'; 'Cywydd Boddlonrwydd' by (?) Evan ap Richard, and 'Awdl Boddlonrwydd' by [John Roberts] Sion Lleyn; a copy of Thomas Edward's elegy upon the death of William Elias, 1789; and a declaration concerning Llanrwst Eisteddfod, 1880.

Gwilym Cowlyd, 1828-1904

Llyfr cyfrifon Rowland Huw,

An account book, 1768-1774, kept by Rowland Huw, with an 'awdl: Godidowgrwydd Y Greadigaeth', by 'R. Huw neu Rod y Coed', 1795, 'cywydd: cwynfan Evan Evans o'r Bala yn ôl marwolaeth Jane Evans ei wraig'; and a poem by Rowland Huw 'oherwydd clwed Bachgenyn yn ei offrwm ei hun i'r Cythrael'.

Rowland Huw.

Llyfr Dafydd Ellis,

A fragment of a manuscript written by David Ellis, Criccieth, containing a 'cywydd' which he addressed to Rhys Jones o'r Blaenau; 'carolau' on 'Charity Meistres', 'Mawl Merch', 'Gwel'r Adeilad', and 'King's ffarwel'; a 'cywydd' to 'Dafydd Siôn'; a fragment of a bardic grammar; 'marwnadau' - Robert Davies, Llannerch, Lewis Morris (Evan Evans, 'Ieuan Brydydd Hir'), 'rhyw delyniwr' (Simwnt Fychan), and Siôn Rhydderch (incomplete).

Ellis, David, 1736-1795

Llythyr Goronwy Owen,

A transcript by David Richards ('Dafydd Ionawr') of a letter sent 23 July 1767 from Brunswick, Virginia by Goronwy Owen to Richard Morris, London, and also of the elegy on Lewis Morris which accompanied it; a sketch, made for W[illiam] W[atkin] E[dward] Wynne, 1839, of the seal of the Corporation of Harlech, 1559.

Owen, Goronwy, 1723-1769?

Marwnad Sion Lewis, Dinas Cerdin,

  • NLW MS 12650D.
  • File
  • 1706 /

A transcript of an elegy entitled 'Marwnad ar y Pendefig goreu yn ei ddydd, Sion Lewis o'r Ddinas Gerdin [John Lewis, Dinas Cerdin, parish of Llandysul, co. Cardigan, ob. 1706]', by Gryffyd[d] Rys, 1706.

Rhys, Gruffydd

Marwnad Thomas Lloyd,

The original manuscript of the elegy composed by John Jenkins ('Ioan Siencyn'), Cardigan, on the death, on January 21, 1788, of Thomas Lloyd, Cwmgloyn, Nevern, Pembrokeshire, and a broadside copy of it printed by John Ross at Carmarthen in the same year.

John Jenkin ('Ioan Siencyn').

Marwnadau Edward Williams o Beniarth,

Papers comprising two copies of Cywydd Marwnad yr Anrhydeddus Esqr Edward Williams o Peniarth yn y Flwyddyn 1762 by H. Willim, beginning 'Och oer drist och arw a droes' (Nos 1-2); Cywydd marwnad yr Anrhydeddus Edward Williams o Beniarth, esqr by John Williams, Talywaun, beginning 'Duw droes farny dros feirion' (No. 2), together with an unfinished English verse translation (No. 3); An elegy on the Death of E. W. Esqr. by E. Lloyd, beginning 'If when the soul has left the mouldring clay' (No. 4). Four items.

H. Willim, John Williams and E. Lloyd.

Mawddwy manuscripts,

A group of papers, entitled 'Mawddwy MSS', which Sir O. M. Edwards acquired from William Davies, Pant, Llanymawddwy (d. 1906). They consist of sheets of poems by Rhys Jones o'r Blaenau ('Cywydd marwnad Jane Poole', 1762, and 'cywydd i . . . William Lloyd o Riwaedog . . . i erchi gwnn', 1764; 'englynion i'r Bont Newydd'-a bridge built over the river Wnion in 1765; 'cywydd marwnad William Lloyd', 1774; 'cywydd marwnad y Parchedig Iefan Llwyd o'r Fron. . .', 1776; 'cywydd priodas y capten Gwynn, 1766; 'Awdwl Ddychan i Sion Grustal', 1764; 'englynion i ofyn ellynod i'r Parchedig Mr. Rhys Anwyl . . . tros Sion Prys o Bennant Mowddwy'; 'englynion i . . . ofyn twcca dros Edward Richard y Baili o Ddolgelley, 1770'; and 'englynion i ofyn ffon'); 'Carol Plygain ar Let Mary Live Long' by Thomas Edwards, 1770 (2 copies); 'cerdd ar fesyr triban' by 'Dicc ar awen ffol'; 'cerdd y Bais' by Robert Llwyd o'r Pale; 'Carol Plygain ar Wng Cyttirawg'; 'Ymddiddan rhwng Edward John ab Evan a'i gyfnither' (2 copies); 'cywyddau digri' by Dafydd Llwyd Bach; a poem by E. Evans, Llwynygrug, upon hearing in America of the death of David Evans, Ty Du; and 'penhillion i ofyn pottel o Ingc' by Ro[?wlan]d Jones, a copy of a letter from Rowland Jones in London to his father Sion ap Rhys at Pennant y Mawddwy, 1764, and a letter, with a poem signed 'Roli Sion Prys', to Griffith Jones, Blaen Cynllwyd, 1766.

Miscellanea,

Miscellaneous papers (6) consisting of an elegy to William Wynn of Maesyneuadd (d. 1 August 1730) ('Cywydd Marwnad i Wm. Wyn o Faesyneuadd Esqr . . .') by Elis Cadwalader, written in an eighteenth century hand (cf. Pen. MS 239, p. 349); 'Map of a house & garden at the Bont in the Parish of Llanbrynmair, 1850'; autobiographical details put together by the Reverend Samuel Roberts, 'S.R.', c. 1852, for John Crockford, Esq., Critic office, 29 Essex St., Strand, including a list of his published works in Welsh and in English (holograph copy); extracts by W. W. E. W[ynne] from two deeds, 1556 and 1565, concerning lands in the township of Isygarreg, described as being bound up in [? Anc.] Pen. MS 5, p. 142; will, 1810, of Evan Roberts of Dolgadfan Mill in the parish of Llanbrynmair, co. Montgomery, with a letter, undated and incomplete, on the reverse side beginning 'Garedig Berthynassau . . .'; and extracts from two deeds, 1627 and 1653, concerning lands in the township of Isygarreg within the parish of Machynlleth, co. Montgomery [i.e. Peniarth deeds 2036, 2037].

Samuel Roberts, William Watkin Edward Wynne and others.

Miscellaneous prose and poetry,

A composite volume ettered on the spine 'M.S.S. Vol. VI' containing miscellaneous material, chiefly in the hand of William Owen [-Pughe]. Pages 283-98 are in the hand of John Davies, Pentrefidog, and a note by him on p. 298 reads: 'Mae yn ddrwg ginni na allaswn ei wneuthur yn well yr wyf wedi mynd yn rhy garnbwl wedi gadel y 90. o oedran J:D.'. The contents include: pp. 1-6, 'The Laws of Menu. Memorandums'; p. 30, a brief word- list; pp. 45-96, a bardic grammar with examples of the twenty-four metres of Welsh poetry, beginning: 'Sillafeu a derfynant mewn dwy neu dair or bogeild . . . .', the text is preceded by a note: 'gwell [sic] y dechreu yn y Llyfr glas, Dwned S.Vn.'; p. 97, lines entitled 'To Beli', beginning: 'Mi rythiolaf buddig Beli . . .', with translation; pp. 99-101, 'Y Breiniau a roes Rhun i Wyr Arfon'; pp. 141-44, a list of the terms of rhetoric with Welsh equivalents; pp. 145-49, 'William Salbury yn danfon annerch ar Gruffudd Hiraethawc ag ar eraill of gelfyddyt, ex Autographo Salesburiano script 1552' (text published, see Henry Lewis: 'Llythyr William Salesbury at Ruffudd Hiraethog', The Bulletin of the Board of Celtic Studies, vol. II, pp. 113-18); p. 181, a note in shorthand and Hebrew; pp. 184-90, 197- 99, and 202-03, notes in shorthand; pp. 211-12, a shorthand-Hebrew vocabulary; pp. 213-14, a poem attributed to 'Gwyldrem Tarianmaon', beginning: 'Tan fyg Lywodraeth, Dewr Ymmerodraeth, Ynys Prydyn . . .'; pp. 215-17 & 222, an elegy to 'Robin Ddu o Fôn' [Robert Hughes], beginning: 'Cloed awdur gwaith clodadwy . . .'; pp. 225-28, a Welsh translation of the first two scenes of William Shakespeare's play Macbeth; p. 233, key to shorthand symbols; pp. 237-68, pages of shorthand; pp. 281- 82, 'Odlig newydd', seven stanzas beginning: 'Ar bethau o dragwyddol bwys . . .'; pp. 283-84, & 297-98, 'Cywydd yn dang[os] mor bur yw Cydymaith ag mor ffals yw un arall. o waith Thomas Price o blas yolyn', beginning 'Mae Bruson gyfion gyfion [sic] oedd gall . . .'; pp. 285-97, 'Hanes Merddyn ap Morfran', beginning: 'Y mae Prosess rhai or Awduron yn dangos fod gwr o fewn y wlad a elwir Nant Conwy . . .' and ending 'na gwr o drugiain mlwydd ar yr Awr hon'; p. 298, two 'englynion' by J:D. [John Davies, Pentrefidog], describing his handwriting in old age, beginning: 'Y llaw anhylaw yn hwylio/'r pinn . . .'; pp. 299 & 314, a note on the definition of God; pp. 300-342, notes on grammar and the parts of speech; p. 345, lines beginning : 'Hence Darkness! Light thy ancient seat regain . . .'; pp. 347 & 350, a list of place-names; and pp. 355-58 a note relating to Joanna [Southcott], dated 1803, and a passage concerning the second coming of the Lord Jesus Christ.

Davies, John, Siôn Dafydd Berson, 1675-1769

Miscellanies [of 'Ieuan Fardd'],

A composite manuscript of 'Miscellanies' largely in the hand of Evan Evans ('Ieuan Fardd', 1731-88), containing 'Ecloga. Argumentum. Frederici Serenissimi Wallice Principis Mors. Personae. Thyrsis Pastor et Corydon Bubulcus' by Evan Evans 'e Coll. Mert[on]. A.D. 1752 Aetatis 21'; 'An Extract from the Critical review for April 1773' relating to 'The Love of our Country a poem &c'; 'A copy of George Crochan's letter to Governor Dinwiddie concerning the Welsh Indians', written from Winchester, 24 August 1753, together with Dr Worthington's remarks thereon, 1766; 'The three most famous Musicians in King James 1st's time' [Lewis Penmon, Heilin, and Dic Bibydd] ('Ex MS Johannis Salusbtry d' Erb[istock]'); 'The Saxon Alphabet', 'The antient British Alphabet', and 'Alphabetum e nummis antiquis desumptum'; 'Notes on Giraldus Cambrensis', 'D'ni Johannis Davidis Rhesi de Gruffudd Robert Grammatices Cambrobrittanicae Mediolani impressi A.D. 1567', 'D. Rogeri Smyth Lanelwyensis testimonium de eodem', and other extracts from printed sources; 'A Description of Glyn Aeron', with a 'free' English translation; 'Priodas Gerdd or an Epithalamium address to the Revd. Mr. Hugh Lewis of East Grinstead' ('Y Brawd Du o Nannau ai Cant 1772 Aet. 65'); extracts ('Excerpta') from contemporary medical and other sources; a fragment (Abba - Achub) of a Biblical concordance entitled ''Cydfod yr Ysgrythyrau Sanctaidd' ('Llaw Ifan Wiliam hon yma. Yr oedd Rivington ar fedr copiaw'r holl lyfr, rhag dryllio'r eiddox wrth y wasg') (see NLW MS 254); a transcript of a letter from John Griffith, Oswestry, to his father, 1770, enclosing 'another piece in Heroics' (published in Y Brython, 1859, pp. 242-4); transcripts from newspapers reporting the installation of Lord [Frederick] North [2nd earl of Guilford] as chancellor of the University of Oxford, 1772; corrigenda by the author to Evan Evans: 'Haec veterum Bardorum Britannicorum specimina ...' [Some Specimens of the Poetry of the Antient Welsh Bards. Translated into English... (London, 1764)]; a list of sheriffs of Cardiganshire, 1540-1739; 'Bugeilgerdd, sef Ymddiddan rhwng dau Fugail, Gruffudd a Meurig...' by E[dward] Richards, Ystradmeurig, 1766; a transcript of a letter of Evan Evans, Gynhawdref, 20 June 1768 (the writer's translation of Mr Richards' Pastoral); English verses on the subject of the Carmarthen election of 1768, and 'The Character of a Rustic translated from the Greek Original by Theophrastus', by Jno. Beynon, 'Student at the Academy AD 1768 who is now a dissenting Minister in England ...'; etc. Inset is a holograph 'Cywydd Marwnad Mr. William Morris o Gaer Gybi ym Môn ...' by Evan Evans ('offeiriad Llanfairtalhaiarn. Ionawr 1764').