Showing 44 results

Archival description
Mysevin manuscripts
Print preview View:

'Amryw',

A manuscript volume with the title 'AMRYW' in gold lettering on the spine. Written throughout by William Owen [-Pughe], the manuscript contains transcripts of parts of two older manuscripts, the one in the hand of Lewis Morris [B.M. Add. MS 14908, ff. 36-58], and the other in the hand of Owen Jones, 'Owain Myfyr' [B.M. Add. MS 15020, pp. 1-5, 7-12, 27-8, 33- 5, 44-5, 52-8, 67-70, 93-107, 109-15, 117-23]. The first item in the present manuscript, pp. 1-39, is a transcript of the Statute of Rhuddlan, 'Ystatus Rhuddlan yw hon. A.D. 1283', copied from Lewis Morris's manuscript, which is in turn a copy of a vellum manuscript in the Hengwrt library, which he transcribed in 1738 [i.e. Peniarth MS 41]. The remainder of the present manuscript is copied from B.M. Add. MS 15020, pp. 49-50, 'Rhif Carennydd'; pp. 50-52, 'Llyma y 24 gore, y rhai sy'n ddysg ac yn siampl dda'; p. 53, 'Tri anrhaith Marx Ynys Prydain Mr. Morris o'r Ll. Dû o Gaerfyrddin, Tri Thrin Eddystir Ynys Prydain, Tri Gohoew Eddystir Ynys Prydain, Tri hoew Eddystir Ynys Prydain'; p. 54, 'Cis ddynion Selyf ddoeth'; p. 55, 'Câs Bethau Owen Cyfeiliog'; pp. 56-9, 'Arthur a'i Farchogion (o Lyfr Lewis Dwnn), 3 Aur dafodiawg Farxawg, 3 Marxog Gwyryf, oedd yn Llys Arthur, 3 Chad Farxog, 3 Lledrithiog Farxog, 3 Brenhinawl Farxog, 3 Chyfion Farxog, 3 Gwrthyniad Farchog, 3 Chynghoriad Farxog'; p. 60, 'Pum maib Cenau ap Coel hen ap Riodawr [sic] o'r Gogledd'; pp. 61-3, 'Plant Llowarx hen o fwy nag un wraig, Plant Owain hael ap Urien, Plant Llew ap Cynfarx, Meibion Cynwyd Cynwydion, Plant Urien Reged, Plant Cynfarx'; pp. 64-6, 'Tri thlws ar ddêg ynys Brydain a roed i Daliesin hen Beirdd'; p. 67, 'Saith Gyneddf Gwr dewisol - Taliesin a'i Dywawd'; p. 67, 'Nattur Meddwdod (allan o Dlysau'r hen Oesoedd gan Lewis Morris Yswain)'; pp. 68- 75, 'Llyma Trioedd Arbennig, Trioedd Serch, Trioedd Taliesin, Trioedd Mab y Crinwas'; p. 76, 'Llymma Leoedd ynghorph Dyn y bydd swrn gyneddfau ynddynt'; p. 76, 'Geiriau Gwir Cattw ddoeth'; p. 77, 'Saith ymofynion saith o wyr doethion, ac atteb pob un i'w gilydd'; p. 78, 'Geiriau Gwir'; pp. 79-88, 'Hanes yr Ymrysongerdd rhwng Edmwnt Prys Arxdiagon Meirionydd a Wiliam Cynwal prydydd ac Arwyddfardd - (Ll. Gwyrdd R. Morris Esq.)' [cf. Y Greal (Llundain, 1805), tt. 9-13]; pp. 89-119, 'Damhegion a 'sgrifenwyd ar Femrwn ynghylch y Flwyddyn 1300 - adgrifenwyd [sic] 1769. O. Jones - a minnau 'sgrifenais o Lyfr O. Jones, 1783 - Gwilym Owain', [cf. Y Greal ( Llundain, 1806-1807), tt. 322-9, 366, 279-80, 366-70, and also in Ifor Williams, Chwedlau Odo (Caerdydd, 1957), tt. 1-8, 11-23]; pp. 120-5, 'Copïau o Gwynion fal y maent yn Ysgrifenedig o law Guttyn Owain, gyd â Mr. Trefor, Tref Alun, Cwyn Camgroes, Cwyn torr Croes, Cwyn Anghyfarx, Cwyn Amobr, Cwyn sarhaed', [cf. Y Greal (Llundain, 1806), tt. 321-2, 281, 322]; pp. 126-8, 'Goleufynag o rai Henwau gan y Parchedig Mr. Dav. Jones 1572 - allan o Lythyrau y Parx. Sion Morgan at Moses Williams - Mai 3. 1714'; p. 128, 'Englynion [3] yn rhagymadrodd Llyfr L. Dwnn', beginning 'Fe ddenfyn Duw gwyn da i gyd - a fo raid . . .', with the ascription 'Lewis Dwnn 1606'; p. 129, five 'englynion' entitled 'I'r Pedwar Gwynt' by 'Simwnt Fyxan. Pencerdd', beginning 'Dwyrain dwymyn syx lle'r ymdeurydd, - llu . . .'; p. 130, an 'englyn' entitled 'I Delyn' ('Dd. Ellis a'i cant Jes. Coll. Oxon from Meirion but qu. Revd. Gro. Owen's hand writing. R.M.') beginning 'Difyrrwx di drwx di drais - tawelaidd . . .'; and pp. 130-33, 'Cywydd o waith y Parxedig Sion Morgan i Moses Williams', beginning 'Moes yn awr, wr mawr, i mi, . . .', followed by the note: 'Danfonodd y Cywydd hwn fal y mae heb ei orphen mewn Llythyr i M. Williams yn Nhy Mr. Thomas, Crane Court Fleet Street London - Dyddiedig Odd. Ionawr 1717'. Tipped in on p. 135 is a note, 17 July 1823, referring to Mrs. Townley and Captain Tuck.

William Owen-Pughe.

'Amrywiaethau',

A volume entitled 'Amrywiaethau' on the spine, and 'Amrywion sev o gynnulliad Idrison' [i.e. William Owen-Pughe] on the fly-leaf. The contents, a miscellaneous collection of prose and poetry, include: pp. 1-8, four 'cywyddau' attributed to Dafydd ap Gwilym and others; pp. 9-10, 'Can y Mai, ar fesur Awdlgywydd o waith Gwilym Tew, medd Llyfr Lewys Hopkyn'; pp. 11-14, a transcript of 'Annerch-lythr Gronwy Owain Len at William Elias o Blâs y Glyn, Llanfwrog ym Môn', dated at Donnington, 30 Nov. 1751; pp. 15-17, English translation by W[illiam] O[wen-Pughe] of a poem by Taliesin entitled 'Gwaith Gwenystrad', and of another (pp. 18-21) beginning: 'Teithi edmygant yn Nyffryn Garant . . .'; pp. 22-25, an incomplete transcript of 'Gorhoffet Gwalchmei'; pp. 32-34, 'Emyn Ambros ac Awstin, yr hwn a elwir y Te Deum o gyfieithiad Dafydd ddu o Hiraddug'; p. 35, 'Darneb yn iaith Phoenicia yn Llythyrenau Seisnig'; p. 36, part of the tale of Manawydan fab Llyr (cf. Ifor Williams, Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1951), t. 52); pp. 37-40, 'Memorandums from Whartons History of English Poetry'; p. 41, 'Enwau Duw', Hebrew terms for God with Welsh equivalents; p. 42, a further Hebrew-Welsh vocabulary; p. 43, a note concerning Edward Williams ['Iolo Morganwg'], Edward Evan of Aberdare (ob. 1798) and their knowledge of 'Cyfrinach y Beirdd'; p. 44, 'tribannau' attributed to Sion Rhys o Ystrad Dyvodwg and Ed. William o Lantrisaint (cf. Tegwyn Jones, Tribannau Morgannwg (Llandysul, 1976), no. 334); pp. 45-50, 'Awdyl Cyflafan y Beirdd, Testyn Dinbych - 1792', beginning 'Deffro duedd dew ffrwd awen - o'th fedd . . .' by ?B.C.; pp. 53-55, a copy of a letter dated at London, 1 Oct. 1788, from William Owen to Mr. George Riveley, Portsmouth in Virginia; pp. 59-63, 'Hymn to Narayena' by Sir William Jones, beginning 'Spirit of spirits, who, thro' every part . . .'; pp. 64-66, copy of a letter written by [William Owen-Pughe] from London, 22 April 1789, recipient uncited; pp. 67-71, copy of a letter from William Owen [- Pughe] to Thomas Pennant, esq., dated 22 April 1789; p. 73, a remedy for a cold; p. 75, extract from a poem, 'the Pleasures of Memory', beginning 'The father strew'd his white hairs in the wind . . .'; pp. 77-79, a prose translation of 'Ymbil ar Ddwynwen . . .' (see Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789), t. 154) entitled 'The Invocation of Saint Dwynwen '; pp. 83-85, transcript of a letter from J. G. Boccius, dated at Leipzig, 19 Oct. 1793, to [William Owen-Pughe], followed by a list of Wendish words with Latin equivalents; pp. 85-88, transcript of a letter from Dr. [Carl Gottlieb] Anton, dated at Gorliz in Ober Lausiz, 2 Aug. [17]94, written in French (for the original see NLW MS 13223C, p. 145); pp. 88-95, copy of a letter written by W[illiam] O[wen-Pughe] from London, 20 Jan. 1796, in reply to Dr. Anton's letter; pp. 96-98, 'Song to May', a translation of pp. 9-10 above; pp. 101-06, transcript of a letter dated 15 April 1800 from E[dward] Williams, 'Iolo Morganwg', to [Owen Jones], 'Owain Myvyr'; pp. 107- 116 & 119-120, transcript of another letter from the same to the same, dated at Flimston, 17 June 1800; (continued)

p. 117, memoranda, 1800, recording the death and burial of various members of the Owen family; pp. 121-36, transcript of a letter from 'Iolo Morganwg' to 'Owain Myvyr', dated at Cardiff, 6 Oct. 1800; p. 139, the dates of death of four relatives and acquaintances of William Owen [-Pughe]; p. 141, lines dated 29 Dec. 1830 by Ro[bert] Davies, 'Bardd Nantglyn', beginning 'Y llwdn hwq, and nid o ddig . . .'; pp. 143-5, 'Cywydd i Vordeyrn sant yn Nantglyn' beginning 'Y sant nevol addolwn . . .', attributed to Davydd ab Llywelyn ab Madog, transcribed by 'Idrison' at Egryn, 18 March 1833; p. 147, a list of 'Correspondent words'; pp. 149-150, notes by 'Idrison' on the cure of 'Davaden Wyllt (Cancer)' dated 14 Feb. 1834; p. 339, note of financial loans and gifts made to [William Owen-Pughe], 1796-98; pp. 411-40, a narrative beginning 'Ac Elphin á gymmeres y Gôd, ac ai bwris hi ar gevn un o'i veirç mewn cawell . . .', said to be 'O Lyvyr Iolo Morganwg . . . Gwaith Hopcin Tho. Phylip o Varganwg [sic] o gylç 1370'; pp. 444-46, 'Profwydoliaeth Llywelyn Vawr (o'r Brithdir meddir)', beginning 'Mae hen goelion yn ein gwlid . . .'; pp. 447-85, a series of 'Coronog Faban' poems and prophecies, variously attributed to Aneurin Gwawdrydd, Jonas Athraw Mynyw, Rhys Gog o Eryri, and Gildas Brofwyd (pp. 459-63 contain a copy of observations by 'Iolo Morganwg' on the preceding 'Coronog Faban' poems); pp. 486-88, 'Llyma englynion Marçwiail, o lyvyr Havod Uçtryd : ei enw Hen ddihenydd', beginning 'Marçwiail bedw briglas . . .', attributed to Mabclav ab Llywarrq; PP- 489-9o, 'Gweddi Taliesin', beginning 'Gweddiav Dduw Dâd . . .'; pp. 491-93, 'Llyma Gerdd y Bardd Glas o'r Gadair "o Lyvyr Joseph Jones o Gaer Dyv, à ysgrivenwyd cylç 1590." Iolo Morganwg', beginning 'Deg gormes caredvorion . . .'; pp. 494-97, 'Llyma Englynion a vuant rwng Caradawg Llan Carvan a Gwgan Varvawg o Lan Dathan, o'r un Llyvyr', beginning 'Gwgan Varvawg, hanpyç gwell! . . .'; pp. 497-502, 'englynion' attributed to Gwgan Varvawg o Landathan alias Gwgan Vardd alias Gwgan Vardd Iestyn; p. 503, 'Hen vesurau, sev Englynion gan Gwydion ab Don: o Lyvyr y Mabinogi yn Llyvyrgell Mostyn', beginning 'Dâr á dyv yn arddväes . . . '; pp. 504-06, 'Llyma Awdyl à gânt Teilaw sant', beginning 'Govynawd ysgen . . .', attributed thus: 'Teilaw Sant ai cant pan ydoedd yn myned i Ynys Enlli: O Lyvyr Harri Sion o Bont y Pwl'; p. 506, two verses entitled 'Llythyr Merq at ei Çariad' and 'Atteb y Mab'; pp. 507-10, 'Llyma' r Bader yn Gymbraec: o Lyvyr Havod Uçtryd', beginning 'Yn Tat ni yr hwn wyt yn y Nef . . .'; pp. 511-12, 'Englynion ar enwau Duw: gwaith Sion y Cent: o Lyvyr Wm. Rhosser', beginning 'Duw Tri, Duw Celi coelion, Dav, Eli , . . .'; and pp. 592-3, 595, & 597, notes, 1800-03, & 1808 by [William Owen-Pughe]. Certain of the above items appear to have been published in The Myvyrian Archaiology and the volume Iolo MSS. Pasted in at the end of the volume are a few loose items including notes on ancient alphabets, etc., dated 1821; a tune with words in ?Hebrew and Welsh based on Ps. 115, 1; a receipt dated 20 June 1793 for 5 guineas, being the admission fee to the Society of Antiquaries of London of William Owen [-Pughe]; and a copy of printed proposals to publish Pethagoras; or, The Hindoo's Researches.

William Owen-Pughe.

'Amrywion',

A composite volume of miscellaneous material lettered on the spine 'Amrywion'. The contents are: p. 1, sketch of a medal design bearing the legend 'Hu Gadarn yn arwain y Cymry i Ynys Prydain. C. y Gwynezigion - 1772'; p. 4, an engraving of a miniature portrait of David Samwell (cf. The Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1926-7, facing p. 70; pp. 5-10), 'Ode, Written on a long and uncommonly tempestuous cruise with a squadron of Men of War in about 63° North Latitude. Decr. 24, 1794' by David Samwell, in the hand of Edward Williams, 'Iolo Morganwg', with two verses in the hand of David Samwell (cf. The Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1926-1927, pp. 91-3, 133); pp. 13-31, a Greek-English-Welsh vocabulary; pp. 32-8, English and Greek versions of the Gospel according to John, ch. 1, vv. 1-15; p. 41, lines of verse beginning 'Pan oleua (anvona) tirion wawr . . .'; p. 43, three stanzas beginning 'Arisel ye spirits of the storm . . .'; pp. 45-53 'Catalogue of Mr. Jones's Welsh MSS. The property of the Earl of Macclesfield. Mai 29d. 1803', i.e. a catalogue of Welsh MSS at [Shirburn]; pp. 65-71, lists of words showing similarities between languages: Welsh-Hebrew-English (p. 65), Welsh-Latin (p. 66), Welsh-Greek (p. 67), Welsh-Latin (p. 68), Welsh-Arabic (p. 69), Welsh-Hebrew-English (p. 70), and Welsh-Latin (p. 71), all in the hand of William Owen [-Pughe]; and pp. 73-128, 'Geirieu Manaweg', an English-Manx vocabulary in the hand of William Jones, an assistant to Edward Lhuyd.

'Iolo Morganwg', William Owen-Pughe, David Samwell and William Jones.

Amrywion,

A composite manuscript with the letters 'MSS.' in gold on the spine. Pages 1-13 and 99-119 are possibly in the hand of William Owen [-Pughe]. The contents are: pp. 1-8, 'The Roman Towns in Britain according to the Itenerary [sic] of Antonius and their distance from each o[ther]'; pp. 9-11, 'Names of the sevl. British Nations & where situated'; pp. 13-49, 'Wallis's Logick', in the form of questions and answers in English; pp. 81-98, 'De Graecarum Linguarum Proprietate, ex scriptis De Arte Joannis Grammatici'; pp. 99-108, a list of old Welsh words with their meanings; pp. 109-11, a list of Welsh 'Names of Fish' with English equivalents; and pp. 113-18, a list of the Welsh names of birds ('Adar'), with English equivalents. The volume also contains a receipt, 1802, from J. Topham, Treasurer of the Society of Antiquaries of London, to William Owen [-Pughe] for his annual subscription.

'Amrywion',

A composite volume, the contents including: pp. 1-2, an English prose rendering of a 'cywydd' by Tudur Aled requesting a horse from the Abbot of Aber Conwy, the first line of the original being 'Gydag un a geidw Gwynedd . . .'; p. 3, 'Names of the Horse', a list of equivalents in several languages; pp. 3-15, 'Extracts from the historical triads of Britain' followed by several quotations and extracts relating to the horse; p. 17, a formal acknowledgement, 1794, from T. W. Wrighte, secretary of the Society of Antiquaries, of the second part of William Owen [-Pughe]'s dictionary; pp. 19-44, an English translation of the beginning of Llyfr y Tri Aderyn . . . by Morgan Llwyd (for an edition of the Welsh text see Thomas E. Ellis (ed.), Gweithiau Morgan Llwyd o Wynedd, vol. 1, (Bangor, 1899), pp. 157-89); p. 45, eleven verses beginning 'Mi glowais newydd digri . . .', and an 'englyn' beginning 'Dannod lliw'r manod ai Mîn, dannod Twyll . . .'; p. 47, a list of words headed 'New Holland Language'; pp. 49-86, vocabularies, notes on languages, etc.; pp. 87-110, a Cornish-English vocabulary (A-C), headed 'from a Mss at Mr Halsells wrote about 1710' ('30 years ago' deleted), as well as Cornish versions of the Lord's Prayer; pp. 111-18, a Welsh-English vocabulary; pp. 125-56, 'Egwyddor y Prif Gristnogion Neu reol y Bywyd wedi ei adnewyddu Gyda dull o wir dduwioldeb A'r modd i brofi ein buchedd yn gyfatebol', based on Hugh Turford, Sylfaen Buchedd sanctaidd . . . (Caerfyrddin, 1773), tt. 55-103; pp. 159-68, 'Awdyl voliant i Rys ab Gruffydd ap Howel ap Gruffydd ap Ednyfed Vychan o Von', by Einion Ofeiriad [sic] dated 1280, in the hand of Edward Williams, 'Iolo Morganwg', beginning 'Rhys ap Gruffudd fudd feiddiaw rhoddiawdr rhyssedd . . .'; pp. 179-87, a holograph copy sent to Mr. Thomas Roberts, Goldsmith, of an elegy entitled 'Awdl . . . goffadwriaeth am . . . Goronwy Owain sef Testyn y Gwyneddigion . . . 1803' by 'Eliwlod' [= David Owen, 'Dewi Wyn o Eifion'] (cf. Cymdeithas y Gwyneddigion, Awdlau Coffadwriaeth am y Parchedig Goronwy Owain . . . 1803 (Llundain, [1803]), tt. [9]-18); pp. 191-3, printed proposals, 1789, for printing A Welsh and English Dictionary . . . by William Owen; pp. 195-6, five stanzas entitled 'Peace' beginning 'The Song of Peace who would not gladly sing . . .'; p. 197, a broadside containing an elegy by Dafydd Ionawr [David Richards], Marwnad y Seneddwr Enwog, Thomas Williams o Fon Esquire (Dolgellau: T. Williams, 1803); p. 199, a printed notice of an eisteddfod to be held at Caerwys, Whitsuntide 1798, under the auspices of the Gwyneddigion Society; and pp. 202-47, a draft introduction by William Owen [-Pughe] to his dictionary, most of which is crossed out, together with miscellaneous linguistic material.

Barddoniaeth,

A volume containing 'englynion' and other poems mainly by Robert Davies ('Bardd Nantglyn'). Pages 1-60 are almost entirely in the hand of Robert Davies while the remainder of the volume is in that of William Owen [-Pughe]. In addition to the works of Robert Davies, some of which were published in his Diliau Barddas (Dinbych, 1827), the following poets are represented in the volume: W.O. [?William Owen-Pughe] (pp. 2-3), R. B. Clough (p. 86), W. Lleyn (p. 102), and ?Gwallter Mechain, [Walter Davies] (p. 125). Apart from 'englynion' the compositions of Robert Davies include: p. 23, a hymn beginning: 'Anturiaf Arglwydd yr awr hon . . .'; p. 24, 'Cyfieithiad o Emyn Martyn Luther', beginning 'Duw mawr! beth wyf yn weled draw? . . .'; pp. 27-31, 'Marwnad . . . Morys Roberts, Mab Mr. Thos. Roberts, Gynt o Lwynrhydol, yn Swydd Gaernarfon. 1811', beginning 'Och angeu! llywiawdwr llawdrwm . . .'; p. 35, 'Myfyrdod ar y Salm CXLI', beginning 'O brysia Arglwydd clyw fy lief . . .'; p. 39, 'Deuwch attaf fi bawb', beginning 'Clywch eneidiau blin crwydredig . . .'; p. 42, 'Gweddi'r Arglwydd', beginning 'Ein Tad, yr hwn wyt yn y nef . . .'; p. 45, 'Pedwar Tymhor y flwyddyn', beginning 'Tymhor hyfryd ydyw'r Gwanwyn - wrth drefn y rhod . . .'; and pp. 49-55, 'Cywydd coffa hen Ddefodau y Cymry &c Testyn y Gwyneddigion i Eisteddfod Gwent 1822', beginning 'Rhad anian, rho di ynof . . .'.

'Bardd Nantglyn' and William Owen-Pughe.

Barddoniaeth, achau, etc.,

A composite manuscript lettered 'BARDDONIAETH &c.' on the spine. The volume, which contains 'englynion', 'carolau' and pedigrees, is written for the most part (ff. 1-52 verso and 75 verso-101 verso) by Wiliam Dafydd Llywelyn of Llangynidr (c. 1520-1606) (cf. NLW MS 15542B). Another hand is responsible for ff. 53- 75, but Wiliam Dafydd Llywelyn appears to have annotated this middle section. Folio 6 verso carries an eighteenth century list of payments, and folio 7 verso is blank. The contents are: ff. 1-2 verso, part of the story of 'Trystan ac Esyllt' (cf. 'englynion' 9 to 28 in Ifor Williams, 'Trystan ac Esyllt', The Bulletin of the Board of Celtic Studies V, pp. 118-21); ff- 3-5v, a religious carol beginning 'hanpych well y gaua[. . .] . . .', with each stanza ending 'ora tu pro nobys'; f. 6 recto-verso, 'englynion': one by Huw Arwestl beginning 'medru tewi weithie yes medria[d] [sic] gydwedd . . .', as well as three written in praise of the song-thrush by Dauydd llwyd Mathe, 1581, Dafudd Benwyn, and Wm Mydleton; f. 8 recto-verso, a short extract of religious prose beginning 'Jessv grist yn keidwad y godoedd o feirw y fyw . . .'; f. 8 verso, an 'englyn' 'pen ddarffo rifo y ryfic, ymgais . . .'; ff. 9-46, 'Dyma englyn[ion ] . . .', a series of 226 'englynion' based on proverbs and epigrams, the first beginning '[D]auparth gwaith ganwaith rag wynebdychryn . . .', 'per Tho[mas] ap Hughe de Ewyas', the epigram or proverb is rubricated oftener than not; ff. 46 verso-48, '[ ] englynion y datts', beginning 'dau .cc. a v. mil digwyn / ont dayfis . . .'; f. 48 recto-verso, five 'englynion' beginning 'Un sir ar bymtheg medd sain / lliwgalch . . .'; ff. 49-51, a series of nineteen 'englynion' recording the accession dates of the kings and queens of England between Henry II and Elizabeth I, beginning 'pymp deg pedwar teg myn tain / ywch ka[nt] . . .'; ff. 51 verso-52, eight stanzas beginning 'hawdd o beth y[w] nabod cwilsen . . .'; f. 52, two 'englynion' beginning 'mi a gaf y geisaf fal negeswr / dof . . .'; f. 52, a 'hir a thoddaid' beginning 'Rag Kythrel anfwin . . .'; f. 53, the six last lines of a carol ending 'am y fordd [sic] y gorfydd myned'; ff- 53-73, a long carol based on biblical and historical events, entitled 'Iacob 4 Glanhewch ych dwylaw bechadurieit a phurwch ych calonaw [sic] dauddyblug feddwl', beginning ' fal iroeddwn i n effrv . . .'; f. 73 verso, five stanzas beginning 'Dues wyn diwad . . .', with the following note accompanying the text 'ymofynnrvch am ddiwedd hyn yma yn well o rhyw goppi arall oscat vidd nid oedd ef yn cesio oddli ne ni fedrei Amendiwch y dywaetha fal hyn i odli os mwnwch'; f. 74 recto-verso, lines in the 'cywydd' metre beginning 'Rhown moliant gan tant bob didd . . .'; f. 74 verso, an 'englyn' based on Mat. [xxiv, 35.], beginning 'Nef a daear wfir o wall / a dderfydd . . .'; f. 75, an 'englyn' by Simwnt Vychan beginning 'Pumptheccant gwyddant y gost / a decwyth . . .'; f 75, two 'englynion' by Da[vid] Johns beginning 'Mil a hanner noder yn wiwdec cynnwys . . .'; f. 75 verso, three 'englynion' beginning 'pwy ywr mares garw a gyrydd myrain . . .'; ff. 76-80, a description of arms of Welsh nobles entitled 'Dysgrifiad arfey y bryttan[ied] o vryttys hyd heddiw'; ff. 80 verso- 82, 'Disgliriad [sic] pob gwlad yn neilltyedic o waith Einion ap gwawdrydd mewn englynion', beginning 'Gnawd yngwynedd fokyssedd eirey . . .', [ usually attributed to Aneurin Gwawdrydd]; f. 82 recto-verso, seven 'englynion' of a prophetic nature beginning 'pan welych yr ych mawr ychod / antyrys . . .'; f. 83, a short English prophecy beginning 'Take hyd of Seuen . . .'; f. 83, a list of characteristics attributed to twelve areas of Wales and the Marches in which they surpass others, beginning 'Pen Bonedd Gwynedd'; and ff. 83 verso-101 verso, a list of pedigrees of noble Welsh families entitled 'llyma Betigriw y bryttanied' beginning 'llywelyn ab Gryffydd ap ll ap lorwerth drwyndwn ap Owain gwynedd . . .', continuing f. 84 'llyma Iach bryttys', f. 85 'Rodri Mawr ap merfyn frych . . .', f. 85 verso 'Plant Owein Gwynedd', f. 93 'llyma Wahelyth Deheybarth', f. 94 'kedewen', f. 99 'Dyma arfav Rys ab Morys goch . . .', f. 100 verso 'llyma Iach bleddyn ab kynfyn;, f. 101 'llyma bedwar post prydain', f. 101 'llyma Iach yr arglwydd Rys', and f. 101 verso 'llyma Iach Gryffydd ab kynan' (incomplete).

William Dafydd Llywelyn and others.

'Coll Gwynfa',

Two holograph copies of a Welsh translation by William Owen-Pughe of Milton's 'Paradise Lost'. The first copy (225 ff.) was written between 30 May and 22 December 1818 whereas the second (224 ff.) was written between [23 December 1818] and 17 [February] 1819, the dates given in square brackets being taken from the diary (NLW MS 13248B). There are differences in orthography between the two copies, the ç, d, and v of I having been altered in II to ch, dd, and f respectively. In II only is there a translation of 'The Argument' to each Book of the poem (rendered by the translator 'Y Defnydd') and this is the copy which was used by the printers when the translation was published under the title Coll Gwynfa in 1819.

William Owen-Pughe.

'Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain',

A volume containing a transcript of 'Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain' in the hand of William Owen [-Pughe] from a manuscript of Edward Williams, 'Iolo Morganwg'. A note on the fly-leaf reads: 'Gwilym Owen o 'Meirion. Cyvysgriviad o Lyvr I. gan Iolo Morganwg. Cyvysgrivid yn Heol Penton, B.A. 1800', and the original manuscript mentioned was probably NLW MS 13177E (Llanover E. 15).

William Owen-Pughe.

Dyddgoviant William Owen [-Pughe],

The diary of William Owen [-Pughe] for the period 1 January 1811- 13 April 1835. The earlier entries, 1811- 1822, appear to have been recopied by the diarist in 1824-1825, and the entire manuscript is written in a very small neat hand. The contents include domestic news, information concerning the writer's literary pursuits, and references to Joanna Southcott and J[ane] Townley, etc., as well as details of weather conditions.

William Owen-Pughe.

'Gododin',

A manuscript volume with the word 'GODODIN' on the spine. The volume contains a transcript by William Owen [-Pughe], dated 1783, of the greater part of 'Y Gododdin' by Aneirin. The transcriber has adopted a very neat print hand and has arranged the entire volume in the form of a printed book. A note on p.1 reads: 'Dawai y llyvryn yn ol i veddiant yr hwn à ei ysgrivenai, o gàn weddw Owain Myvyr, àr yr 30 dydd o vis Gorphenav, 1821. O drymed yw i mi synied, a'r enciliad cymaint rhàn o vy oes, ac adgoviaw y troion à ddygwyddynt imi rhwng 1783 a 1821! Idrison'. A pen and wash illustration of a battle scene on p. 16 faces the title-page, which reads: 'Y Gwawdodyn - Aneurun Gwawdrydd a'i cant: yn Arwyrain Gorchestwrolion Cattraeth - Arddyledog canu cymmain' o fri. - Aneurin - William Owen a'i dadscrifennodd, allan o Lyfr Mr. Owen Jones yn Llundain. Oed ein Harglwydd - 1783'. Page 19 carries a dedication to 'Y Cymry', and pp. 21-2 contain a letter from William Owen to Owen Jones, dated at London, 20 Nov. 1783, in which he acknowledges the patronage of 'Owain Myfyr'. The introduction on pages 23 to 31 is followed by a list of personal names which appear in the text (pp. 33-9), as well as a list of place-names (pp. 39-41). The text of the poem follows on pages 43 to 107.

William Owen-Pughe.

'Gogynveirdd',

A manuscript volume with the word 'GOGYNVEIRDD' on the spine, and containing a collection of transcripts made by William Owen [-Pughe] of Gogynfeirdd poetry, all published in The Myvyrian Archaiology of Wales..., Vol. 1, (London, 1801), pp. 189-216, 258-62, 265-8, 275-8 and 354, although not in the same order. The poets whose works are represented in the manuscript are: Meilyr Brydydd, Gwalchmai ab Meilyr, Hywel ab Owain Gwynedd, Owain Cyfeiliog and Cynddelw Brydydd Mawr. The manuscript contains numerous footnotes which give variant readings as well as a few explanatory notes on the text. The footnotes contain references to the following sources 'MS.', 'Dr. T. Williams MS.' / 'T.W.', 'V.R.', and 'Ll. Du.' [= 'Llyfr Du Caerfyrddin'].

William Owen-Pughe.

Gorchestion beirdd Cymru, etc.,

A copy of Rhys Jones, Gorchestion Beirdd Cymru: neu Flodau Godidowgrwydd Awen . . . (Amwythig, 1773), which, according to the signature on the title page, belonged to the Reverend Evan Herbert, then curate of Llanfachreth and Llanelltud, co. Merioneth, who was one of the subscribers to the volume; the book also carries annotations to the text by the said Evan Herbert. The volume also includes the following printed items: John [Warren, D.D.], Lord Bishop of Bangor, The Duties of the Parochial Clergy of the Church of England considered, in a Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Bangor . . . (London, 1785); Thomas Bancroft, M.A., Headmaster of the King's School in Chester. The Danger of Political Innovation and the Evils of Anarchy. A Sermon preached before the Right Worshipful the Mayor and the Corporation of the City of Chester . . . (Chester, 1792); and E[dward] Edwards, Archdeacon of Brecon, Civil Liberty Guarded against Abuse: A Sermon preached September the 1st, 1794, in St. Mary's Chapel, Brecon . . . (Brecon, 1794).

Rhys Jones, Reverend Evan Herbert and others.

'Gwersi doethineb yr hen Gymry',

A manuscript in the hand of Edward Williams, 'Iolo Morganwg', entitled 'Gwersi Doethineb yr, Hen Gymry. a gasglwyd o'r Hên Lyfrau Ysgrifen, Gan Iolo Morganwg B.B.D. Yn y Flwyddyn 1800'. The contents include: p. 2, an announcement ('Ysbysiad') by 'Iolo Morganwg' in which he outlines his intentions in preparing the manuscript; pp. 3-26, 'Chwedlau'r Doethion (o Lyfr Tre Brynn)', being 160 'englynion milwr' (cf. Iolo MSS (1888), pp. 251-9); pp. 27-32, another series of 34 'englynion milwr' entitled 'Llyma chwedlau Doethion eraill, i ddoeth a'u deallo', (cf. Iolo MSS, pp. 260-1); pp. 32-34, 'Llyma Gynghorion y Bardd Glâs o'r Gadair i bob Gwr doeth a ddymunai rengu bodd Duw a Dynlon yn y Byd yma ac yn y byd arall . . .'; pp. 35-36, 'Llyma eraill o gynghorion Y Bardd Glas o'r Gadair' (end missing); pp. 37-41, [Cyfarddodau'r Bardd Glas o'r Gadair] being linked sequences of aphorisms (beginning missing); p. 42, 'Gnodiau y Bardd Glâs o'r Gadair', being six stanzas beginning 'Gnawd hir ofal i bob geuawg . . .'; pp. 43-47, 'Amryw Bethau gwiw eu dal ar gov. O Lyfr Rhys Thomas Argraphydd, a dynnawdd efe, meddai, o Lyfr y Parchedig Evan Evans', beginning 'Pump peth nid doeth ymddiried iddynt. . .'; pp. 48-56, 'Llyma Drioedd am a weddant fod ar ddyn ac ar Ddoethineb', beginning 'Tri pheth anhawdd eu cael . . .', said to be 'O Lyfr Edwd. Lewys, Yswain, O Ben Llin ym Morganwg'; pp. 57-58, 'Llyma rai drioedd eraill oddiar ddalen friw yn yr un llyfr', beginning 'Tri pheth a wnant wraig yn anniweir . . .'; pp. 58-60, 'Y to arall it ddalen y mae a ganlyn', beginning 'Tri pheth a attaliant wahoddedigaeth i wr . . .'; p. 60, 'ar ddarn arall o ddalen', beginning 'Tri pheth a wnant wr yn ddysgedig . . .'; p. 61, 'Llyma'r Naw celfyddyd Wladaidd - Y Naw Celfyddyd Dinesig', said to be 'O Lyfr y Parch. Evan Evans pan oedd ef yn y Caerau yn sir Fynwy'; pp. 62-66, 'Llyma Englynion Cain Cynwyre. (O Lyfr Joseph Jones)', being thirty stanzas purporting to be the work of Ystyffan Bardd Teilaw; pp. 66-70, 'Englynion Dead Fardd. (O Lyfr Sion Philip o Dre Os.)', beginning 'Bid goch crib ceiliawg yniawl ei lef . . . '; pp. 70-72, 'Trioedd', said to be from '(Llyfr Twm Robert)'; pp. 72-74, 'Llyma Ddewis bethau Bardd Ifor Hael. (O Lyfyr Mr. Cobb o Gaer Dydd.)', followed by a note by 'Iolo Morganwg' concerning the text; pp. 75-76, 'Casbethau Owain Cyfeiliawg. (O Lyfyr Mr. Cobb)', followed by a note on the text by 'Iolo Morganwg'; pp. 77-81, 'Dewisbethau yr Hen Fardd Llwyd o Forganwg'; pp. 81- 83, 'Dewisbethau Gwr doeth . . .', said to be 'O Lyfr Mr. Edward Sanders o Lansanffraid Fawr'; pp. 83-84, 'Dewis bethau Gwr. o Lyfr y Bardd Côch o Fôn, 1771'; pp. 84-85, 'Dewisav Gwr Taliesin', said to be from 'Llyfyr y Bardd Côch o Fôn'; pp. 85-87, 'Dewis Bethau Hywel Bwr Bach (LI. Mr. Sanders)'; pp. 87-89, 'Dewis Bethau Deio Maelinydd', '(Ll. Mr. Sanders)'; pp. 90-91, 'Casbethau Sion Goch o'r Hendref', '(Llyfyr Mr. Sanders)'; pp. 91-96, 'Dewis Bethau Sion Cwm Tridwr. (Ll. Sanders.)', followed by extensive notes on Sioni Cwm Tridwr by 'Iolo Morganwg'; pp. 97-98, 'Dewis Bethau yr hen Gap Du, (Llyfr Sanders.)', said to be by Wiliam Cap Du; pp. 98-103, 'Llyma Awdl y Gwaeau a gant Taliesin Ben Beirdd', beginning 'Gwae a gymmerth Fedydd . . . '; pp. 103-04, 'Casbethau Hen Goch y Dant'; p. 104, an 'englyn' by 'Iolo Morganwg' beginning 'Doethineb Da y'th enau yn siarad . . .'; pp. 105-07, 'Cerdd y Bardd Glas o'r Gadair, o Lyfyr Joseph Jones o Gaer Dydd, a ysgrifenwyd ynghylch y flwyddyn 1590', beginning 'Deg gormes caredforion . . .', followed by a note on Y Bardd Glas o'r Gadair; pp. 108-09, 'Llyma Englynion a fuant rwng Caradawg LlanCarfan a Gwgan Farfawg o Landathan (O lyvyr Joseph Jones o Gaer Dyv, 1590)', beginning 'Gwgan Farfawc, hanpyll gwell . . . '; and pp. 109-111, 'Atteb Gwgan Farfawg', beginning 'Hanpyll Gwell, ti Garadawg . . .'.

Letters, vol. I,

A volume made up of correspondence, poetry, printed items, etc. The letters, about one hundred and six in number, 1786-1806, are addressed (except where otherwise stated) to William Owen [-Pughe], and the correspondents, in alphabetical order, are the following: p. 505, Mary Belk, French Gate, Doncaster, 1805 (1, to Mrs. Owen) (mention of visions of Mrs. Southcott, etc.); p. 443, Edward Charles ['Siamas Wynedd'], London, n.d. (1) (he wishes to subscribe to the dictionary, a series of twelve 'englynion' ('Molawd y llyfr')); p. 471, Wm. Cunnington, Heytesbury, 1806 ( 1) (an account of Marden or Merden between Devizes and Everly [sic]); p. 278, J[ohn] Daniel, [Carmarthen, 1793] (1) (a note re copies ordered of the dictionary); pp. 239, 241, 245, Edwd. Davies, Sodbury, 1792 (2, and 'Scheme of an Essay on the History of the Bards') (sending a paraphrase of Taliesin's elegy on the death of Owain son of Urien prince of Reged); p. 470, Hugh Davies, Beaumares, 1806 (1) (mention of the abridgement of the addressee's great work, he has nearly completed the trifle containing the account of the British names of plants, a gout prescription); pp. 219, 273, 291, 501, Walter Davies, 'Gwallter Mechain', All Souls Col[lege], Oxford, and Myfod,1793-1805 and undated (4, one to Owen Jones) (the addressee's dictionary, the Cylchgrawn, re the return of Owen Jones's books, the writer's work in connection with the S.P.C.K. Welsh Bible, he is setting off for South Wales owing to Iolo [Morganwg]'s strange conduct); p. 163, G[eorge] Ellis, London, [1803] (1) (mention of Walter Scott, the Mabinogion, Leyden's opinion); p. 155, W[illiam] Gunn, Irstead, Norwich, 1803 (1) (the illness of his eldest daughter, requesting further assistance in identifying the British cities of Nennius, the 'Vindication of the Celts' by the addressee's friend); pp. 483, 488, 491, Richd. Hoare, [1805] (2, and a list of persons and places mentioned in the Hirlas poem) (various queries re Giraldus); pp. 281, 379, John Jones, curate of Llangadfan, Llangadfan, 1790 and [1793] (2) (the specimen of the addressee's dictionary, a request concerning a near relation (a girl) who is anxious to come to London); pp. 255, 263, 288 ('englynion'), 381, 439, Thomas Jones, Colommendy, Corwen, Llanrhaiadr in Mochant [sic], and Excise Office, Bristol, 1789-1795 (4, two to Edward Jones ['Bardd y Brenin']) (sending 'penillion' (enclosure wanting), the Bala Eisteddfod (1789), the St. Asaph Eisteddfod (1790), the addressee's proposed dictionary, chance and not choice has brought him to Bristol for two years, mention of John Evans, the Penmorfa Eisteddfod (1795), a young Quaker in Bristol (unnamed), the writer's health); pp. 267, 282, 289, 301, 303, 311, 339, 343, 367, 371, 373, 377, (?)387, 415, Will[iam] Jones, 'Cadfan' or 'Gwilym Cadfan', Llangadfan, 1789-1794 (13 and an address) (words for the dictionary, emigration, autobiographical details, an address 'To all indigenous Cam- brobritons', mention of Ezeckiel Hughes, etc.); p. 345, John Lloyd [Holywell postmark, 1790] (1) (hints concerning the specimen of the addressee's dictionary, subscribers' names); pp. 495, 497, Tho[mas] Lloyd, North Walsham, 1805 (2) (requesting translations of passages (specified) in the 'Wisdom of the Cymri [sic]', Iolo Morgannwg [sic] and the History of the Bards, the Welsh Archaiology); p. 385, Thomas Owans, New Inn, Llanrwst, 1791 (1, to Owen Jones) (a letter to the Gwyneddigion in London mentioning the Llanrwst Eisteddfod and hoping they will be no less assiduous in caring for the work of the old poets, reference to the manuscripts of Dafydd Sion, 'Dewi Fardd', at Trefriw, and to a manuscript of Welsh poetry belonging to Thomas Holland of Manchester, son of John Holland of Te[i]rdan in the parish of Llan-Elian yn rhos, co. Denbigh, his own circumstances); p. 159, Jane Owen, Nassau, New Providence, 1801 (1) ( her plight following the death of John Owen, with a cutting headed 'The Bahama Gazette', 16 Oct. 1801); pp. 285, 295, Richard Powel, 'Y Bardd Glas o'r Gader', Yspytty Ifan, 1793-1794 (2, one to [Thomas Jones, Llanrhaiadr y Mochnant]) (he has not yet received the medal, items of poetry addressed to Thomas Jones, William Owen [-Pughe], and [David Thomas] 'D. Ddu o Eryri '); pp. 277, 307, Morg[a]n J[ohn] Rhees, Carmarthen and Philadelphia, 1793 and 1796 (2 and a printed prospectus of the Cambrian Company); (continued)

pp. 349, 353, 403, 461, W[illiam] Richards, Lynn, 1790-1803 (4) (the addressee's proposed dictionary, the Welsh Indians, how he relinquished his design of compiling a small Welsh dictionary for the use of Gwŷr Dyfed chiefly, mention of three bungling Welsh dictionaries now set on foot); p. 271, Evan Richardson [i.e. Evan Pritchard], 'Ieuan ab Risiart alias Ieuan Llyn', Bryncroes, [17]93 (1) (wishing to know the price of the addressee's dictionary, whether to come to London); pp. 465, 467, 479, Griffith Roberts Senior, Surgeon &c., Dolgelley, 1804 (3) (intelligence that his son Jhon [sic] Roberts is dead, the writer's MSS); pp. 447, 449, D[avid] Samwell, 'D. Feddyg Du', [1797] (2) (the printed proclamation [of the (1798) Caerwys Eisteddfod]); pp. 249, 275, 313, 318, 319, 321, 325, 329, 333, 335, 357, 389, 393, 397, 419, 423, 427, 431, 435, 455, 457, David ( Dafydd) Thomas, 'Dafydd Ddu Eryri', writing from Waunfawr, Llanddeiniolen, Bettws Garmon, Caernarfon, Llanystumdwy, Plas Gwyn, Llanfair Bettws Geraint, and Amlwch, 1786-1798 (21) (literary matters, etc., including the intention of the writer and others to form a society called 'Eryron' (Snowdonians), Barddoniaeth Dafydd ab Guilym, draft proposals for printing 'A Guide to the British Language' by H. & D. Thomas, a draft title-page, etc., for 'Awdlau ar destynau Cymdeithas y Gwyneddigion i'r Eisteddfodau B. A. 1789, 1790, 1791 . . . gan Dafydd Ddu o'r Eryri', and items of poetry); p. 509, G[eorge] Thomson, Edinburgh, 1805 (1) (to Thomas Johnes, see NLW MS 13223C, p. 257) (a request for original Welsh airs, to be harmonized by Haydn); p. 399, John Walters, Cowbridge, 1790 (1) (re the specimen of the addressee's dictionary); and pp. 11, 25, 29, 33, 37, 41, 49, 53, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, Edward Williams, 'Iolo Morganwg', writing mainly from Flimston but also from London, Llanrwst, Hafod Uchtryd, Cowbridge, and Gileston, 1788-1806 (33) (literary and personal matters). Some items of poetry are to be found in the letters (see under the names Edward Charles, Edward Davies, William Jones, Richard Powel, and David Thomas). At the beginning of the volume, pp. 3-10, 15-24, are a number of 'cywyddau' attributed to Dafydd ap Gwilym, with notes. These are in the autograph of Edward Williams, 'Iolo Morganwg', and they include the poems now known as 'Cywyddau'r Ychwanegiad'. Also in the volume are poetical compositions, some holograph, by Goronwy Owen (pp. 199-218, 451-3), and Lewis Morris, 'Llewelyn Ddu' (pp. 221-33), and instances of the work of the following poets: Edward Williams, 'Iolo Morganwg' (pp. 43-5, ?523-4, holograph), William Philyp [sic] (pp. 170-1), William Wynn, Person Llan- Gynhafal (pp. 189-96), Edm[un]d Price, Archiagon Meirionydd (pp. 197-8), Ieuan ap Hywel Swrdwal or Ieuan ap Rhydderch ap Ieuan Llwyd (pp. 235-7), [David Thomas], 'D[afydd] Dd[u] Er[yri]' (pp. 253-4, holograph), D. Pugh (pp. 529- 30), Robert Davies, Nantglyn (pp. 535-8), Jo. Davies ['Siôn Dafydd Las'] (p. 548), and 'Owen ap loan', Caer-gybi (pp. 553-6) with anonymous pieces on pp. 517-8 and 561-8. Miscellaneous items include the following: pp. 173-84, a transcript in the autograph of Evan Evans, 'Ieuan Fardd' or 'Ieuan Brydydd Hir', of the 'Mirabilia' associated with the 'Historia Brittonum' and of c. 57-66 of the Historia (cf. NLW MS 7011D, pp. 202-12, and NLW MS 1982 (Panton 13), ff. 42 verso-58 recto); pp. 259-62, extracts from certain Wynn of Gwydir papers headed 'Instances of the custom of making presents to the Judges' (? in the autograph of Paul Panton, senior); pp. 407-14, a list, under headings, of Welsh physical and geographical features (? in the autograph of David Thomas, 'Dafydd Ddu Eryri'); pp. 475-6, a list of diocesan registrars, etc.; p. 520, a note concerning the medals to be awarded at the Gwyneddigion eisteddfod of 1790 with mention of those for 1791; pp. 545-6, notes concerning Dr. John Davies of Mallwyd; and pp. 549-50, a list of 'British names of Shells & Crustaceous fish' and 'Prif gaerae ynys Brydain gynt'. The printed items comprise: p. 1, 'Trial by Jury' . . . A Song, sung . . . Feb. 4, 1795 in celebration of the . . . trials . . . and . . . acquittals of Thomas Hardy, John Horne Tooke, and John Thelwall . . .' by Edward Williams ['Iolo Morganwg']; pp. 166-7, 514-5, 540-1, a broadsheet containing 'Dull ac amcanion Cymdeithas y Cymreigyddion' by E[dward] Charles, 1796, and 'Cerdd y Cymreigyddion' by J[ohn] Jones, Glan y Gors (three copies, the first endorsed 'Mr. Owen from T. Roberts'); pp. 361- 3, 'Ode for the New Year', 1790, attributed elsewhere to David Samwell; pp. 365, 519, an announcement concerning the Gwyneddigion eisteddfod to be held at Bala the following Michaelmas [1789] and the subjects for the ensuing year (two copies); p. 521, 'Plan of the Triangles made use of for obtaining the Geometrical Distance and Altitude of Snowdon and Moel Eilio with respect to the Sea at Carnarvon. Augt. 1775' extracted from Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. LXVII, Tab. XVIII, p. 788; pp. 525-8, 'The Arabic Alphabet' with notes (two copies); and p. 533, an announcement of the forthcoming publication of Heroic Odes and Elegies of Llywarch Hen, with translation by William Owen. There are also a few loose papers.

Letters, vol. II,

A volume made up of about two hundred and twenty items of correspondence, etc., 1784-1806, 1833, and undated, with one or two later items, nearly all addressed to William Owen [-Pughe]. The correspondents are: pp. 231, 377, 649, Joseph Allen, 'Teacher of the Mathematics', Pembroke, and 'at Richard Mathias' Esqr., Hayston hill near Johnston, Pembrokeshire', 1790-1802 (3) (the addressee's dictionary, etc., he (J.A.) is engaged by Mr. Wilmott, bookseller at Pembroke, to compile a history of co. Pembroke); p. 457, [?Carl Gottlieb] Anton, Goerliz, [17]96 (1) (delay in receiving his letter, philology, etc.); p. 573, J[oseph] G[urney] Bevan, 1799 (1) (his preference for the term 'Cyfaill' rather than 'Carodawr' for 'Quaker', (?) E. Pugh's Annerch ir Cymru); pp. 765, 777, Wm. Bingley, Christchurch, Hants., 1803 (2) (requesting English translations of the names of Welsh tunes, the second volume of Mr. [?Edward] Jones's work, what he must combat in his own new publication on N[orth] Wales); p. 37, B. Bishop, [London] 1806 (1) (a message from Mr. Chandless); p. 443, John Brand, Secretary of the Society of Antiquaries, 1796 (1) (an acknowledgement); pp. 81, 87, 439, 445, 479, 507, 519, 525, 555, 637, 685, 689, 741, 755, 761, Geo[rge] Chalmers, Office for Trade, etc., 1796-1805 and undated (15) (invitations, queries, Mr. Davies's Report on the Agriculture of Wales, the death of [John] Owen, re a catalogue of Lord Macclesfield's Welsh MSS., Mr. [Sharon] Turner's Vindication of the old poets); p. 539, Ja: Chalmers [London], 1798 (1) (enclosing a letter from Mr. Dalley to his uncle [?George Chalmers]); p. 51, (?)Tho. Chandless, Brighton, 1806 (1) (legal matters); p. 465, Edwd. Charles, n.d. (1, to Thomas Roberts, Poultry) (mention of Y Geirgrawn, the name Llwynrhudol is in his view incorrect); p. 3, [Thos. Charles], Bala, 1806 (1) (one or two errata in the book of Isaiah, mention of the ABC and the spelling-book, an order for ink); pp. 595, 601, 655, 659, 667, 679, 693, 697, 701, 705, 709, 723, Wm. Coxe, Bemerton, etc., 1799-1802 and undated (12) (requesting the addressee's observations on an inscription in the church of Usk, British etymologies, he has thoughts of printing Richard of Cirencester's 'Account of the Antient State of Britain', his answer to Pinkerton); pp. 15, 63, 119, Wm. Cunnington, Heytesbury, 1806 (3) (Abury and Stonehenge, a meteor, tumuli); p. 563, J. Dalley, Custom House, 1798 (1, to Geo[rge] Chalmers) (re creeks and ports); pp. 281, 295, 299, 407 (see 581 for continuation), 503, 511, 529, 551, 589, 623 and add. i, Edwd. Davies, Sodbury and Olveston, 1792-1799 (11) (his determination to attempt something for the elucidation of the ancient bards, his views with regard to the 24 metres, mention of the addressee's dictionary and the proposed work [Myvyrian Archaiology], the bardic alphabet, etc.); pp. 7, 271, Hugh Davies, Aber and Beaumares, 1791 and 1806 (2) (the addressee's Welsh Botanologium, subscribers' names, an outline of another letter); p. 329, Reit [Reynold] Davies, Streatham, 1793 (1) (it is impossible for him to attend the meeting,at Primrose Hill); p. 415, W[alter] Davies ['Gwallter Mechain'], All Souls [Oxford], 1795 (1) (the Cambrian Register, etc.); (continued)

p. 769, David Davis, Neath, 1803 (1) (mention of Edward Williams ['Iolo Morganwg'], gratitude for attention during his stay in London, re a Greek inscription, items of poetry in a manuscript of his father's, a report that Owen Myfyr is very ill); p. 333, [John Disney], Knightsbridge, 1793 (1, to the Reverend Dr. [John] Williams, Sydenham) (his readiness to sign the usual certificate in favour of Wm. Owen to the Society of Antiquaries and a comment); p. 235, [John Edwards] 'Sion Ceiriog' [London], 1790 (1) (an unsuccessful search, requesting the return of a poem); p. 259, Thomas Edwards, 'A subscriber to your Dictionary', Ruthin, 1791 (1), i.e. 'Twm o'r Nant' (sending an 'englyn' said to have been engraved on the tomb (in America) of Madoc son of Owen Gwynedd); p. 106, G[eorge] Ellis, [London], n.d. (i) (returning the addressee's Mabinogion and requesting the return of his own abstract of Marie's lays, his reason for being anxious for the early appearance of the work [i.e. the Mabinogion]); p. 315, [John Evans] 'Ieuan ab Ivan', Baltimore, 1792 (1) (his arrival in Baltimore, etc. (a translation in the autograph of William Owen [-Pughe])); add. ii, Samuel Eyre, Bristol, 1833 (1) (the case of Mr. Foley, mention of Joanna [Southcott], Mrs. Townley); pp. 207, 211, R[ichar]d Fenton, Beaumaris and Aberllefenny, 1789 (2) (his hurried departure from London, the Gododin, D: Gwilim, etc.); p. 59, Ann Field, 1805 (1) (a prophetic dream); pp. 575, 593, 605, 615, Edmund Fry, Type Street [London], 1799 (4) (the Pantographia); pp. 47, 67, 71, Samuel Greatheed, London and Newport Pagnel, 1806 (3) (his philological studies, his health); p. 43, J. W. Griffith, Garn, 1806 (1) (financial matters); pp. 39, 91, 669, 713, Wm. Gunn, Irstead near Norwich, 1802-1806 (4) (an answer from Rome (?) requesting Tysilio, mention of his friend Zoega, queries, re Firmail, Mr. Lloyd (North Walsham) and his translations, etc.); pp. 673, (?) 717, 733, 737, G[eorge] Hardinge, [London] 1802 (3 and notes on Hindustani and Persian words) (mention of Henley and Davies, etc.); p. 55, Charles Herbert, (Watchfield House, Faringdon), n.d. (1) (a translation attempted from Davidd [sic] ap Gwilym); p. 113, R[ichard] C[olt] Hoare, Stourhead, n. d. (1) (his Giraldus, re prevailing upon Owen Jones to sit for his portrait, recommending Mr. Woodforde, Great Marlborough Street); p. 11, Jno. Hughes, Denbigh, [1806] (1) (Mr. Lewis Pughe left no will, Mr. [? J. W.] Griffith's request); p. 381, M. Hughes, Treveka, 1793 (1) (see under M. J. Rhees); p. 675, [ ] Hunt, 1802 (1) (he must defer his visit, the reason for this); p. 663, Robt. Jamieson, Macclesfield School, 1802 (1) (a request for romantic tales, ballads, etc., a vacancy for a writing-master at Macclesfield Free Grammar School); p. 85, Mrs. Jenkinson [London], n.d. (1, to Mr. Harper) (requesting him to call); pp. 517, 569, 585, 613, 631, T[homas] Johnes, Hafod, 1798-1799 (5) (Sebright MSS., his wish to have his 'A Cardiganshire Land Lord's advice to his Tenants' printed in Welsh and English to give to his tenants only, a stay of about three weeks by E[dward] Williams ['Iolo Morganwg'], re having to sell some of his land); p. 534, Ben Jones 'on the Monanghela', 1797 (1, to his brother, the late Dr. Jones of Hammersmith) (re Welsh Indians, extract only); pp. 203, 215, Edwd. Jones ['Bardd y Brenin'], Broughton Hall near Lechlade, Oxfordshire, and Cardiff, 1789 (2) (requests and instructions); p. 645, Hugh Jones 'late of Maes-y-glasau near Mallwyd, Merionethshire' (London], 1802 (1) (an advertisement for some small (Welsh) works he intends for publication); p. 749, John Jones, Ramoth, 1803 (1) (inquiring about the last part of the addressee's dictionary, his birthplace, the addressee's reply to T. Parry of Chester, mention of a pamphlet and a collection of Psalms and Hymns); p. 109, Jno. Jones, Shipston on Stour, 1806 (1) (acknowledging a parcel containing a copy of a manuscript music book and a printed copy of the Welsh School music book); add. iv, [Morris Jones] 'Meurig Idris', Manafon, 1842 (1, to Aneurin Owen) ('Cywydd Deuair At Aneurin Owen, Ysw.'); pp. 101, 753, Owen Jones, 'Myvyr', 1803-1804 (2) (remarks concerning a certain printer, etc.); pp. 175, 177, The[ophilu]s Jones, Brecon and Neath, 1803 (2) (acknowledging a letter, 'Edward the eccentric' [i.e. 'Iolo Morganwg']); p. 199, Thos. Jones, 'Y Bardd Cloff', London, 1789 (1) (sending poetry addressed to William Owen [-Pughe]); (continued)

p. 277, Thomas Jones, Llantisilio or Llandysilio, 1791 (1) (re the additions to Dr. Davies's dictionary which are in the possession of Mr. Lloyd of Plas-power); p. 499, Thomas Jones, Llanrhaiadr, 1793 (1) (desiring the addressee to direct a line to the Bardd-Glas in answer to his 'cywydd', mention of having received a letter from the editor of the Welsh Magazine); pp. 219, 287, 431, Will: Jones, 'Gwilym Cadfan', Llangadfan, 1790-1793 (3) (names of subscribers to the dictionary, the attitude of the English towards the Welsh, emigration, how to safeguard the old Welsh writings, Mr. Ed[war]d Jones's loss, etc.); p. 25, Wm. Jones, Marshal, King's Bench, 1806 (1) (re money due to the writer's late brother from the late Mr. Pugh of Blaene); pp. 523, 609, the Earl of Leicester, President of the Society of Antiquaries, 1798-1799 (2) (printed notice of an election, an address); p. 535, Llewelyn Lloyd [Holywell postmark], n.d. (1) (wishing the undertaking [?the Myvyrian Archaiology] every success, reference to the tardiness of the bards in bringing in their productions); pp. 739, 773, Richd. Llwyd, Beaumaris and Chester, 1802 and undated (2) (mention of a storm, the writer is talked of in the Monthly Mirror, December [1801]. introducing a Mr. Jones); p. 745, the Earl of Macclesfield, Sherborn Castle, 1803 (1, to George Chalmers) (replying to a letter, the period when he can receive Mr. Owen [i.e. William Owen-Pughe] at Sherborn); p. 79, [?Robert] Macfarlan, Shakespeare Printing Office, Pall Mall, 1804 (1) (re procuring the Bard's poems); add. iii, Will[iam] Aug[ustus] Miles, Assistant Commissioner of the Hand Loom enquiry, n.d. (1, to Aneurin Owen) (suggestions concerning their proposed caravan expedition [in Wales]); p. 449, Huw Morus, n.d. (1) (the inscription on a stone pillar in the parish of Clocaenog); p. 77, William Murrell, Captain and Adjutant, C[lerkenwell] L[oyal] V[olunteer] I[nfantry ], 1804 (1) (printed notice concerning an inspection); p. 577, J[ane] Owen, St. Athan, 1799 (1) (asking him to call on her father for her £15, Owen is determined to emigrate to America) with a postscript from J[ohn] Owen; p. 683, R. Owen (brother) at Dolgelley, 1802 (1) (mention of Dr. Roberts, Mr. Herbert, etc., he begins to get tired of the mountains); pp. 223, 241, 245, 273, 285, 325, 403, 411, Paul Panton, Plasgwyn and Holywell, 1790-1795 (8) (a transcript of part of a letter from the Reverend Rd. Davies, Holywell, subscribers' names, the Madawgwys [sic], extracts from Wynn of Gwydir letters re Dr. Thomas Wiliems's dictionary, mention of Mr. Williams of Treffos, David Thomas, 'Dafydd Ddu Eryri', a copy of a letter from the Reverend John Williams, Llanrwst, etc.); pp. 253, 515, 547, 559, Paul Panton, Junr., Plasgwyn, 1791 and 1798 (4) (mention of [Thomas] Jones, Llantysilio (see p. 277), re Evan Evans's MSS, a copy of a letter from Paul Panton the younger to Thomas [Percy], bishop of Dromore, and of the bishop's reply); p. 399, Henry Parry, Holywell, 1794 (1) (questions from Mr. Pennant (enclosure wanting), a request from Mr. Panton); pp. 127, 239, 249, 263, 269, 369, 395, Tho[mas] Pennant, Downing, 1789-1794 (6 and a list of subscribers (to the dictionary) addressed to Thomas Pennant) (various requests, wishing to know the extent of the plan about the Padoucas); p. 365, J. Phillips, King's Bench Prison, [17]93 (1) (the Welsh Indians, the travels of a person named Lawrence); p. 357, Jams. Phillips, George Yard, Lombard Street [London], 1793 (1) (Bardism and Quakerism); p. 471, R[ichard] Phillips [London], [17]97 (an invitation); p. 759, Wm. Phillips, York Hosp[ita]l, 1803 (1) (re a transaction with Mr. Leamond); p. 597, Wm. Phillips [printer], n.d. (1) (Dr. Hawes wishes the addressee to attend the anniversary dinner of the Humane Society in return for a favour conferred, the writer requests the return of the copy of Pugh's Salutation); pp. 19, 21, 227, J[ohn] W[illiam] Prisiart (John Williams), Plasybrain [Anglesey], 1790 and 1806 (3) (the dictionary, mention of Jonathan son of Jonathan Hughes the Poet, Joanna [Southcott], Y Greal, the ancestry of Sir William Jones, etc.); pp. 337, 371, 387, Rice Pughe, Blaeney, 1793 (3) (re accommodation for Mrs. Owen and Aneurin, the writer and the living of Dolgelley, etc.); p. 107, W[illiam] O[wen-Pughe], 1806 (2) (drafts of two letters re satisfying the Income Tax Commissioners); pp. 341, 361, 375, 381, 461 (incomplete), 487, 495, Morgn. J. Rhees (Rees, Rhys), Trevecka and Philadelphia, 1793-1797 (7) (see G. J. Williams, 'Letters of Morgan John Rhys to William Owen [-Pughe]', in The National Library of Wales Journal, II, pp. 131-41); (continued)

p. 491, W[illiam] Richards, New Castle Emlyn, 1797 (1) (a report that the Madogwys had been discovered, the addressee's dictionary, his own English and Welsh pocket dictionary); pp. 707, 711, Gr[iffith] Roberts, senr., Dolgelley, 1802 (2) (the addressee's brother, the non-arrival of the ear syringes); p. 599, J[ohn] Roberts (Stadhampton), Jes: Coll. [Oxford], 1799 (1) (his wish to keep the Welsh treatise a little longer, the W[elsh] Bible is not yet out of the press); pp. 435, 475, 483, [Rev.] Peter Roberts, Eton, 1795 and 1797 (3) (returning a book, mention of Mr. [Edward] Williams, re Welsh music); p. 75, Rob. Roberts [London], n. d. (1) (sending a paper for printing (enclosure wanting)); p. 123, Thos. Roberts, Llwynrhudol, Poultry [London], 1806 (1) (hoping Mr. Jos[ep]h Roberts's account of the Madogion and his own letter would not be left out of the Greal, mention of a letter from the 'Grealwyr'); p. 103, Richd. Sargent, [?London], 1804 (1) (re Mr. Harman and a warrant of attorney); p. 641, Wm. Slade, Shrewsbury, 1799 (1, to Edmund Fry) (Coelbren y Beirdd); pp. 29, 31, Joanna Southcott, 1806 (2) (an invitation, etc.); p. 469, Robert Southey, 1797 (1) (a query concerning the court of Owain Cyveilioc); pp. 267, 307, 321, 427, David Thomas ['Dafydd Ddu Eryri'], Bangor, Waunfawr, Plas gwyn, and Amlwch, 1791-1795 (4) ('Y Sillafydd', Edward Barnes's pirated edition of the 'awdl' on Liberty ('Rhyddid'), travels in North Wales, errata in the 'awdlau', mention of an 'eisteddfod', renewing his request concerning some translated specimens of the Gododin, the new orthography, etc.); p. 33, J. Thomas, Sec[retar]y to the Ancient Britons, Welsh Charity School, 1806 (1) (the Society needs someone to answer the Bishops in the responses of the prayers on St. David's Day); p. 99, Sh[aro] n Turner, 1805 (1) (he is obliged to be absent that night); pp. 131, 135, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 181, 185, 187, 191, 195, Edward Williams, 'Iolo Morganwg', Flimston, etc., 1797-1806 and undated (17) (mention of a survey of co. Glamorgan for the Board of Agriculture, the French landing on the Welsh coast, he has almost finished his translation into Welsh of the Bishop of Landaff's Apology for the Bible ('Gair ymhlaid Y Bible'), literary matters, etc.); p. 117, E[van] Williams [Strand], 1806 (1) (an invitation to meet a learned bard from the Severn side); pp. 543, 567, Hen[ry] Williams, Llangattock Place near Abergavenny, 1798 (2) (giving his own name and that of the Reverend Henry Payne as subscribers [to the Myvyrian Archaiology]); pp. 257, 291, 303, 345, 349, 417, 421, 425, 453, 729, J[ohn] Williams, Sydenham, etc., 1791-1796 (10) (doubts about the propriety of meeting on Primrose Hill, the Welsh Indians, mention of the death of Ffranki dywyll); p. 227, John Williams, Plasybrain, 1790 (1) (see under J. W. Prisiart); pp. 391, 635, Robert Williams, Jes[us] Col[lege, Oxford] and Llandidno [sic], Conway, 1794 and [17]99 (2) (an illness, re sending 'Delw'r Byd' as described in Llyvyr - Coç, the business of applying for one of the legacies for married clergy under the will of the late Absalom Evans of Cowley, co. Middlesex, esq.); and pp. 317, (?) 353, 383, T. W. Wrighte, Secretary of the Society of Antiquaries, [London], 1793 (3) (acknowledging books, the addressee's election as a Fellow). Other items are the following: pp. 1727, notices, one dated 1784, the other blank, of meetings of the Honourable Society of Cymmrodorion, London; p. 311, an appeal, 1792, for assistance and support in connection with resolutions proposed and adopted at a meeting of the [Liverpool] Cymrydorion [sic] Society, 9 August 1792; p. 619, a printed statement issued by the friends of Lord Lewisham, 1799, in connection with the ensuing election for the presidency of the Society of Antiquaries; and p. 653, a copy of the inscription on a marble monument in Llanaran [sic] church, co. Glamorgan, to Rees Powell, esq., Elizabeth, his wife, and other members of the family. Some of the signatures to the letters were cut out by William Owen-Pughe himself and sent to one Rd. Humphreys for his autograph collection.

Letters, vol. III,

A volume made up of over two hundred and fifty items of correspondence, 1789-1807 and undated, nearly all addressed to William Owen [-Pughe]. The correspondents are the following: p. 843, Joseph Allen 'at Richard Mathias's Esqre. Hayston-hill near Johnston & Haverfordwest', 1803 (1) (suggestions re a Welsh Grammar); p. 145, Dr. [?Carl Gottlieb] Anton, Görliz in Ober Lauslz, [17]97 (1) (a reply concerning the Wendish language, queries); p. 348, J[oseph] G[urney] Bevan, Stoke Newington, 1803 (1) (the addressee's proposed grammar); pp. 287, 335, 397, 869, John Brand, Secretary, Society of Antiquaries, 1802-1805 (4) (acknowledging gifts of books, etc.); p. 655, E. W. Brayley, n.d. (1) (a request for a Welsh tale); pp. 221, 438, J. Britton, n.d. (1) (an invitation) and a short note; p. 37, E. Carpenter, Bermondsey, 1804 (1) (defending himself); p. 559, WM. Carter, Newry, 1801 (1) (returning a (money) draft); pp. 235, 299, 303, 307, 319, 323, 327, 339, 343, 349, 361, 371, 373, 381, 385, 401, 425, 459, 467, 497, 519, 523, 527, 535, 541, 549, 619, 635, 749, 793, 797, 801, 809, 817, 821, 831, 839, 865, 903, Geo[rge] Chalmers, Office for Trade, 1801-1804 and undated (39) (invitations, requests for information, the addressee's sister-in-law, Mrs. Jane Owen, re arranging to see the Earl of Macclesfield's Welsh MSS); pp. 67, 71, 75, 77, 81, 139, 181, 185, 189, 193, 197, 495, Thos Charles, Bala, etc., 1802-1807 and undated (12) ( corrections for editions of the Welsh Bible and Testament, mention of his Welsh spelling-book, etc.); pp. 447, 451, 455, 479, 511, 539, 679, 685, 689, 693, 705, 709, 713, 791, 825, 838, 847, Wm. Coxe, Bemerton, 1800-1802 ( 17) (acknowledging papers, queries, Abury and Stonehenge, the Answer to Mr. Pinkerton's Dissertation); pp. 33, 51, 163, Wm. Cunnington, Heytesbury, 1804 and 1806 (3) (tumuli, etc.); pp. 509 (corrections), 569, 573, 603, 757, Edwd. Davies, Olveston, 1799 and 1801 (4) (he has moved from Sodbury, repeating his thanks for the copy of the bardic alphabet, the addressee's dictionary, the [Myvyrian] Archaiology, he has a volume almost ready for the press, Hu Gadarn, printed proposals for publishing certain tracts (essays)); pp. 534, 827, 913, Hugh Davies, Beaumares, 1802 and 1804 (3) ( the addressee's dictionary, Diddanwch Teuluaidd, Llyfr y Resolution, etc.); p. 921, [Robert Davies], 'B[ardd] Nantglyn', Coviadur [sic] (y Gwyneddlgion), Llundain, [1802] (1) (notice of a meeting); p. 265, [Walter Davies, 'Gwallter Mechain'], Myfod, 1805 (1) (he is now engaged in preparing a Welsh Bible for the press); p. 475, A. Didier, 'Proffesswr ieithodd y Deheubarth Europa', Bath, 1802 (1) (sending a letter to Iolo Morganwg (enclosure wanting)); pp. 377, 419, J. & W. Eddowes, Shrewsbury, 1803 (2, one addressed to Messrs. Longman & Rees) (re an order for books); pp. 227, 231, 315, 883, 895, 909, G[eorge] Ellis, London and SunningHill near Staines, 1803-1804 and undated (6) (queries, the Mabinogion, etc.); p. 123, R[ichar]d Fenton, Carmarthen, 1804 (1) (requesting a literal prose translation of the Hirlas of Owen Cyfeilioc, how he is seriously occupied in arranging and collecting materials for his historical Tour of So[uth] Wales); p. 879, Wm. Fox, Hackney, 1804 (1) (thanking him for the loan of his translation); p. 29, Edmund Fry (Fry, Steele, and Co., Letter Founders ) [London], [1719] (1) (a request in connection with his work [? Pantographia]); p. 161, W. Godwin, Somers Town, 1805 (1) (a request in connection with his examination of the ancient Britons); p. 173, Samuel Greatheed, Newport Pagnel, 1806 (1) (remarks on the origin of the ancient British dialects, etc.); pp. 99, 103, 113, 264, 285, 429, 491, 553, 565, 585, 591, 595, 773, 777, 891, Wm. Gunn, Irstead near Norwich, 1801-1805 (15) (re Nennius, information received in a letter from a clergyman at Dolgelley of the name of Herbert, mention of Mr. Lloyd, a clergyman (a native of Caermarthenshire [sic]) living at Northwalsham); p. 240, (?) T. Handley, Captn. Grenadiers, Winchester Place, 1804 (1) (acknowledging his resignation as a member of the Clerkenwell Loyal Volunteers, a testimonial ); pp. 435, 505, 851, 874, Geo[rge] Hardinge [London], 1802 and undated (4 ) (he is the friend of [Edward] Davies, curate of Olveston, subscribers' names, sending a fourteenth and fifteenth letter, etc., mention of Mr. Henley); pp. 805, 813, S. Henley, [? 1802] and undated (2, one if not both addressed to George Hardinge) (Mr. [Edward] Davies's letters); (continued)

pp. 63, 65, 85, 95, 109, 117, 127, 141, 177, 203, 245, 253, 393, 781, (Sir) Richd. C[olt] Hoare, Stourhead, etc., 1802-1806 and undated (14) (queries and requests in connection with his work on Giraldus, etc.); p. 19, (Dr.) H. Hodgson, Market Rasen, 1801 (1, to Mr. Griffiths, Books[elle]r, Paternoster Row, London) (requesting information re books available, e.g. is there a Welsh grammar written in English); p. 665, J. W. Hucklebridge, 71 St. Paul's Ch[urch] Y[ar]d, 1803 (1) (an ultimatum from Mr. [Richard] Phillips to Mr. Rousseau); pp. 241, 257, 545, 663, 675, 681, 697, 701, 717, 725, 737, 741, 917, T[homas] Johnes, Hafod, etc., 1800-1805 and undated (13) (mention of his translation of Froissart, his daughter's health, his Advice to his Tenants translated by William Owen [-Pughe], harassment by an attorney, etc.); pp. 59, 281, (Revd. Dr.) Jno. Jones, Shipston on Stour, 1805-1806 (2) (a query concerning the present number of a Sebright MS in the possession of Mr. Johnes of Hafod, mention of a music MS then in the Welsh School); pp. 167, 213, 647, O[wen] Jones, 'O[wain] Myvyr', [London], 1803-1805 (3) (an invitation, an amendment, sending a draft for £25); p. 1, Rob: Jones, Ap[othecar]y, Denbigh, 1806 (1) (requesting a favour); pp. 201, 249, The[ophilu]s Jones, 1805 and undated (2) (queries, a request for (?)Y Greal, botanical names, his health); p. 261, [Thos. Jones, 'Y Bardd Cloff'], Long Acre, 1805 (1) (sending something for Y Greal (enclosure wanting )); p. 89, Mrs. Kennedy, [London], 1804 (1) (? lessons for her son during his Christmas holidays); p. 761, A. Lawrence, Highgate, 1801 (1) ( promising to settle an account); pp. 291, 295, 673, the Earl of Leicester, President, Society of Antiquaries of London, 1803 and 1805 (3) (printed notices concerning elections to the Council, etc.); pp. 389, 434, John Leyden, Holborn, [1803] (2) (an invitation, Mr. [George] Ellis); p. 487, Richd. Llwyd, Môn [sic], n.d. (1) (mention of the death of Mr. Griffith of Caerhun, literary matters); pp. 729, 733, (Lieutt.) John Lucas (Navy), Portsea, 1800 (2) (re harp strings for Mrs. Owen who had just left Portsmouth for Providence); p. 311, Samuel Lysons, [London], n.d. (I) (the addressee's paper on the ancient Welsh MSS, now printing for Archaeologia, vol. XIV); p. 47, (?) W. Miller, Albemarle St., [London], 1806 (1) (a gift of volumes from Sir Richard Hoare); p. 217, W. Murrell, Adjutant, Clerkenwell Loyal Volunteer Infantry, 1803 (1) (printed notice concerning winter drills); pp. 91, 211, 277, 899, Edwd. Owen (brother), Pool, Jersey, and Gurnsey [sic], 1804-1805 (4) (mention of the scoundrel Phillips and of being arrested at Gosport, Dyer's bills, etc.); pp. 357, 501, 599, Jane Owen (sister-in-law), Nassau, 1802-1803 (3) (her circumstances); pp. 15, 765, John Owen (brother), Nassau, 1801 (2) (instructions, business matters, yellow fever on a frigate, etc.); p. 169, R. Owen (?brother), Nottingham, 1806 (1) (Captain Herbert (son of Lord Carnarvon), who is studying Welsh, wishes the addressee to call on him); p. 461, Thos. Parry, 'Sopeboiler', Chester, 1802 (1) (the addressee's dictionary, mention of Mr. J. Jones of Ramoth); p. 615, D[avid] Pennant, Downing, [1801] (1) (replying to a query concerning certain manuscripts, mention of [Thomas] Jeffreys); pp. 11, 138, 155, 370, 643, 649, 659, 661, Richard] Phillips, [London], 1803-1805 and undated (8) (strictures on Rousseau, invitations, etc.); p. 415, Wm. Phillips, York Hosp[ita]l, [Chelsea], 1803 (1) (mention of a contract); pp. 21, 239, 625, 627, 629, 631, William Owen [-Pughe], 1804 and undated (6) (a letter and drafts or copies of letters to various persons, etc., the letter relating to the Clerkenwell Loyal Volunteers and the drafts or copies addressed to [Edward] Davies, Sodbury, the African Association, and others unnamed); pp. 55, 423, Richd. Rees [London], [1803] and [1806] (2) (enclosing a letter from Eddowes (see above), his friend, the Revd. John Jones, wishes to be introduced to the addressee); p. 25, G. Reveley, Portsmouth [Virginia], 1789 (1) (the Welsh Indians); pp. 751, 785, W[illiam] Richards, Lynn, 1801-1802 (2) (re Welsh terms of rhetoric, his fear that the papers of the late John Evans cannot be recovered, sending two pamphlets (wanting)); pp. 132, 444, 640, 722, 863, Griffith Roberts, senior, surgeon, Dolgelley, 1800-1805 (5) (inquiring about 'the Poet' [? Iolo Morganwg], re ear syringes, his efforts to obtain what is due following the death of his son, an order for a book); pp. 471, 745, J[ohn] Roberts, Stadhampton, 1801-1802 (2) (mention of Mr. Lloyd's visit, the addressee's request with regard to the tales in the Llyvr Coch, re a young man (Mr. Luff) who had come into his parish to keep a day school, etc., the Cambrian Register, Lord Macclesfield); (continued)

p. 855, P[eter], Roberts, 1802 (1) (returning the music of 'Hun Gwenllian' which he has copied); pp. 5, 207, 657, Robert Roberts, Caergybi and [London], 1806 and undated (3) (reference to the money left to the addressee by his kinsman, his own activities, an order for Testaments, etc., Joanna [Southcott], a reminder from Mr. Roy, re coming to Mr. Till); p. 157, S. Rousseau, n.d. (1) (he brought some copy from Mr. Sharp, requesting the loan of £1); pp. 581, 755, James Saunders, Carmarthen and Haverfordwest, 1801 (2) (the date of his ordination, after which he went to his curacy (Llanstadwell)); pp. 439, 515, Walter Scott [afterwards Sir Walter Scott], Edin[burgh], 1802 (2) (queries in connection with the metrical romance called Sir Tristrem, requesting that his name should be added to the subscription for the Welsh Dictionary, mention of Dr. Leyden); p. 215, Willm. Sharp, Titchfield Street [London], 1804 (1) (re the money to discharge the printing of the Warning to the World [? Joanna Southcott's prophecies]); p. 483, C. Smith, Strand, n.d. (1) (requesting the loan of [Lewis] Morris's Survey of the Coast of Wales); p. 875, Tho. Smith, Sec[retary] of the Committee of the Society for the Support and Encouragement of Sunday Schools in England and Wales, [London], 1804 (1) (the Committee thanks him for correcting the Welsh spelling-book); p. 121, S. Stevens, Sec[retary] of the Committee of the Rev[erend] Mr. [Richard] Lendon, (London], 1804 (1) (circular concerning an ecclesiastical dispute); p. 887, Alexr. Stewart, Moulin, 1803 (1) (replying to a letter [re Gaelic literature], mention of a neighbouring clergyman, Mr. James Maclagan, and of [?Alexander] Robertson, a parish schoolmaster who had been preparing a Gaelic dictionary); p. 653, Jos[ep]h Tarn, Spa Fields, 1803 (1) (sending a [?Welsh] spelling-book to be corrected); p. 151, Lord Teignmouth, P[residen]t of the British and Foreign Bible Society, London, 1805 (1) (requesting the addressee to meet the committee of the Society to consider the corrections proposed by Mr. Charles in the last Oxford edition of the Welsh Bible); p. 769, D[avid] Thomas, ['Dafydd Ddu Eryri'], Waunfawr, 1801 (1) (his health, his Grammar); p. 223, G[eorge] Thomson (Edinburgh), London, 1804 (1) (wishing to know whether the Welsh have good songs in English suited to their native airs, mention of the Reverend Mr. Williams of Chiswick); p. 269, Robert Townson, L.L.D. [sic], at Lydleys Hayes near Shrewsbury, 1805 (1) (sending a prospectus of his intended History of Yorkshire (enclosure wanting), requesting assistance with the etymology of the rivers, mountains, etc., of Yorkshire and its history in British times); pp. 57, 107, 273, 391, 465, Sh[aro]n Turner, [London], 1804-[1806] and undated (5) (invitations, mention of Southey, sending material for the printer); pp. 407, 859, T. R. Underwood, [London], 1803 and n.d. (2) (re attending a new introductory lecture by Davy); p. 135, Caroline (?) Waynem, [London], n.d. (1) (her little girls' education, Lady Sebright's wish to see him); p. 577, John Whitaker, Ruan Lanyhorne near Tregoney, 1801 (1) (acknowledging the gift of the two volumes of Welsh Archaiology); pp. 9, 13, 149, 159, 209, 309, 405, 669, 907, E[van] Williams, Strand, 1803-1806 and undated (9) (the dictionary, invitations, matters of printing); p. 353, Jenkin Williams, Merthyr Dydvyl [sic], 1803 (1) (his wish to obtain the addressee's dictionary, queries, etc.); p. 411, Peter Williams, rector of Llanrug, 1803 (1) (why the addressee's letter remained so long unanswered); p. 31, Ro[bert] Williams, Jes[us] Col[lege] Oxon, [17]95 (1) (concern about the addressee's note); and p. 331, Thos. Williams [bookseller and printer], Dolgelleu, 1803 (1) (re selling Welsh books if the Gwyneddigion intend to send some to that part of Gwynedd, queries, sending two items by Dafydd Ionawr which he (T.W.) has just published (enclosures wanting, but for one such item see NLW MS 13235B, p. 197)). The volume also contains the following: p. 607, 'A Translation of part of the Genealogy of Woden in the Cotton MSS. of Nennius - from the Llannerch MS.'; p. 623, 'Englynion i Gell Lyfrau Gwilim Owen' and a 'Proest' by 'Bardd (?) Glwyb'; and pp. 789, 835, etymological notes (?part of a letter from an unidentified correspondent). Some of the signatures have been cut away for autograph purposes, and a few letters had been removed altogether before the volume was paginated.

Letters, vol. IV,

A volume made up of about one hundred and forty items of correspondence, etc. 1791-1806 and undated, addressed (except where otherwise stated) to William Owen [-Pughe]. The correspondents are the following: p. 83, Joseph Allen, Teacher of Mathematics, &c., Pembroke, 1792 (1) (queries); p. 453, Joseph Belk [London], 1806 (1) (requesting a favour); pp. 477, 481, 485, M. Belk, Doncaster, 1805 (3, two to Mrs. Owen) (personal matters, account of a dream); p. 469, Wm. Belk [? Doncaster], n.d. (1) (mention of Joanna [? Southcott], enclosing a copy of a letter, 1805, from James Brown, Newcastle upon Tyne, to Mr. Garratt, minister of Sions Chaple [sic], Lant Street, London, his son's behaviour); pp. 333, 369, 443, J. Britton, Bath, Chippenham, and [], 1800-1801 and 1804 (3) (mention of excursions, a request for reviews); pp. 383, 391, 415, 461, Thos Charles, Bala, [1800], 1806, and undated (4) (a query, an edition of the Welsh Bible); pp. 201, 225, 233, 301, 337, 359, 365, W[illiam] Coxe, Bemerton, etc., 1800-1803 and undated (7 (mention of proofs, the Vindication, etc.); p. 389, Rob. Davyz (Dafydd) [i.e. Robert Davies, 'Bardd Nantglyn'], Coviadur [Cymdeithas y Gwyneddigion], n.d. (1) (draft in the autograph of William Owen [-Pughe] of an address to Sharon Turner, 1803); pp. 91, 169, Edward Davies, Sodbury, 1793 and 1798 (2) ([The Heroic Elegies of] Llywarch Hen, apprehension lest a manuscript he sent should have been lost); pp. 179, 183, 297, 309, Hugh Davies (Rector of Aber), Beaumares [sic] and London, 1802-1803 (4) (the addressee's dictionary, Llyfyr y Resolution, etc.); pp. 79, 119, 124, 149, 153, 157, 173, 373, Walter Davies, 'Gwallter Mechain', Llanymynech and Myvod, etc., 1791-1799 and undated (8, one to Owen Jones) (mention of an essay for publication, the statistical account of Llanymyneich for the Cambrian Register, Whitaker's etymologies, the addressee's dictionary, the Report of North Wales, etc.); p. 447, T[homas] E[dwards] nant [i.e. 'Twm o'r Nant'], Dinbych, 1806 (1) (various anecdotes and tales); p. 127, Revd. Jn. Evans, Caira near Newport, 1794 (1, to E. and T. Williams, Booksellers, Strand, London) (an omission in the first part of Mr. Owen's dictionary); pp. 308, 317, Geo. Hardinge, n.d. (2) ([Edward] Davies and Mr. Henley, mention of the addressee's hints re the Celtic symbols); p. 107, M[aurice] Hughes, [printer], 1793 (1) (the controversy aroused by the addressee's plan to reform the Welsh language); p. 187, [Edward Jones, 'Bardd y Brenin', London], [1803] (1) (his recent severe illness, an invitation); p. 267, J[ohn] Jones, Ramoth near Tan-y-bwlch Inn, Merionethshire, 1803 (1) (enquiring about the dictionary); p. 421, O[wen] Jones, 1806 (1) (re the extracts from T. Wms.); pp. 195, 457, 507, 511, 515, The[ophilu]s Jones, Brecon, 1801-1806 and undated (5, three to William Owen and one each to Mr. Williams, Bookseller, Strand, and Owen Jones) (literary matters, etc.); p. 303, Thos. Jones, ['Y Bardd Cloff', London], 1802 (1) (sending an ode for the addressee's inspection (enclosure wanting)); p. 109, [William Jones] 'Cadfan', Llangadfan, 1793 (1) (concern for the fate of the addressee's dictionary, (?) reference to contemporary events, etc.); p. 113, Mr. LaTrobe [London], n.d. (1, to Mr. Samwell) (sending an extract from a letter concerning the Welsh Indians (enclosure wanting, but cf. I. A. Williams Collection, Letters to Iolo Morganwg, No. 320)); pp. 213, 385, 406, 423, Rich[ar]d Llwyd, Beaumaris, 1802-1806 and undated (4) (mention of old books [? manuscripts] at Brynddu near Amlwch, manuscripts at Hengwrt, etc.); p. 282, Messrs. Longman & Rees, [London], n.d. (1) (circular); pp. 427, 433, 494, 497, 501, 503, Robert Macfarlan, Hammersmith, 1804 (6 (observations for the addressee's opinion, requesting assistance in various matters); p. 425, Benj. He[ath] Malkin, n.d. (1) (an invitation to dinner, in a week's time he sets out for Glamorganshire); p. 361, William Moorcroft, [London], 1801 (1) (various queries); p. 165, bill from J. Newo [? Owen], (?)1797 (stationery, elegies); p. 259, Wm. [Owen, London], n.d. ( 1) to [ ] (a query concerning the Wendish language); p. 55, Th[omas] Pennant, Downing, 1789 (1) (he will be glad to receive the sequel of the addressee's enquiries, asking him to call on Mr. Sherwin, engraver, for a print of Mr. Pitt); p. 253, R. Phillips, [London, 1801] (1) (he has Mrs. Smith's permission to show him the MS); p. 135, Richard Powel, Yspytty, 1795 (1) (acknowledging a gift of the first part of the addressee's dictionary, opposition in various parts of North Wales to an Act to raise men for the Navy, various questions, the first part of a 'cywydd' entitled 'Cwymp Dyn a'i Adferiad' by 'Y Bardd Glâs o'r Gadair'); (continued)

p. 59, Siôn Wiliam [Prisiart], Plas-y-Brain, 1790 (1) (mention of a storm, the Dictionary, and D[afydd] Ddu, etc.); p. 203, E[dward] Pugh, [London], n.d. (1) (re sittings [? for a portrait]); W. O. Pughe, see under Owen, Wm.; p. 275, A[braham?] Raimbach, [London], 1803 (1) (Mr. Landseer and he will take tea with the addressee the following Tuesday evening); p. 431, O[wen] Rees, [London], n.d. (1) (introducing Mr. Malkin); p. 131, M. J. Rhees, Ponty Pool, 1794 (1) (he is obliged to give up the Welsh Magazine, subscribers to the addressee's dictionary, his intention to be at Carmarthen to print a collection of hymns for public worship, mention of the affair of Madam Bevan, re sailing to America); pp. 375, 379, W[illiam] Richards [of Lynn], Menaian Vawr, near Cardigan, and Lincoln, 1800 and 1804 (2) (an extract from a letter from Dr. Jones of Lower Dublin in Pensylvania [sic] referring to the death of John Evans, mention of his own little dictionary and of writing Welsh essays under different names such as 'Papuryn Achlysurol', etc., reference to a pirated edition (of a dictionary) now printed at Caermarthen); pp. 177, 199, 212, 218, 222, 230, 237, 244, 248, 292, 323, 328, 332, 340, 407, 438, 490, Gr[iffith] Roberts, senior, Dolgelley, surgeon, 1802-1804 (17, one undated) (his MSS, his son, John Roberts, a request for ear syringes, mention of old people dying of a kind of strange fever); pp. 343, 355, J[ohn] Roberts, Stadhampton near Dorchester, 1800-1801 (2) (mention of an edition of the Welsh Bible, a point relative to the late editions of the Common Prayer Book, he has taken the necessary steps to procure the loan of the Llyfr Coch); p. 191, 'Coffhâd am y Parchedig Goronwy Owain y Bardd', [poetry] by [John Roberts] 'S[iôn] Lleyn', beginning 'Eheded Awenydd hoywdeg-rheded . . . '; p. 441, Thos. Roberts, Llwynrhudol, [London], 1805 (1) (an invitation); p. 271, S. Rousseau, n.d. (1) (the addressee's pamphlet); p. 279, C. Smith, Strand, 1803 (1) (requesting him to look over a map); p. 463, C. Taylor, ?1805 (1, to the Revd. Mr. [Thomas] Charles) (re a map of the world); pp. 43, 51, 67, 71, 75, 87, 95, 143, D[avid] or Dafydd Thomas, 'D[afydd] Ddu [Eryri]', writing from Llanddeniolen, Bettws St. Garmon, Waunfawr, Llanystumdwy, and Amlwch, 1788-1795 (8, one to Owen Jones) (Y Sillafydd, mention of Capt. Harri Williams of Dolgelley, the dictionary, Tomas o'r Nant, 'eisteddfodau', Mr. D. Ellis, the school at Llanystumdwy, the death at Plas hen of Ifan Llwyd Fychan, esq., (Corsygedol), 'Ymddiddan Bleddyn fin Pladur a Thudur Glustfain', etc.); p. 145, J. Thomas, Welsh School, 1795 (1) (a request for a catalogue of the Welsh books and manuscripts belonging to the Charity); p. 351, D. Thurson, Oldcastle, Lampeter, 1801 (1) (requesting help for Mr. Moorcroft in connection with his researches); p. 283, Col. Toone [Epsom, Surrey], n.d. (1) (a request concerning the education of the writer's eldest son); p. 249, Joshua Toulmin, Taunton, [? 1800] (I, to R. Phillips, Bookseller, No. 71 St. Paul's Church Yard [London]) (an extract from a letter of the Revd. Harry Toulmin of Kentucky concerning the Welch [ sic] Indians for the Monthly Magazine); p. 231, Sh[aro]n Turner, [? London ], n.d. (1) (sending the Vindication); p. 319, T. R. Underwood, n.d. (1) (re tickets, (?) an invitation from Mr. Tobin to the addressee and Bard Williams to tea and to meet Mr. Southey); p. 47, Wm. Warrington, Shenley near Barnet, 1788 (1) (re maps); pp. 1, 5, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, Edwd. Williams, 'Iolo Morganwg', Bath, Flimston, and St. Mary Hill, 1791-1806 (11) (information for Dr. [John] Williams, his intended expedition to America, various requests, mention of a manuscript of Brut y Brenhinoedd, a projected work, answering a letter in which it was suggested that he 'took away the books in a fit of passion', a copy of a letter from Owen Jones, etc.); p. 347, Hen: Williams (Crickhowell) writing from London, 1801 (1) (he is unable to call, will subscribe to the addressee's next Welsh productions); p. 63, J[ohn] Williams, Sydenham, 1791 (1) (re arrangements to meet Mr. Drummond and the addressee); p. 115, John Williams, Llanrwst, 1793 (1) (the dictionary, hoping he has not adopted a new orthography, mention of the 'infamous translation' of the Prayer for the late Fast); pp. 207, 289, Margaret Williams, Flimston, 1802 (2) (requesting information concerning [her husband] Edwd. Williams ['Iolo Morganwg'], her daughter's health); p. 161, Rev. Rob[ert] Williams, Llandudno near Conway, 1796 (1) (mention of his degree and ordination to a curacy and of plans to go to Oxford and [London], 'a vessel sails from Carnarvon to America, this month with about 300 Emigrants all Inhabitants of Carnarvonshire Anglesey or Denbighshire'); pp. 263, 411, Robert Williams or Robert ap Gwilim, Southwark, 1803-1804 (2) (his safe arrival in London from Riga in Russia, wishing to visit the addressee, an invitation); p. 419, Wm. Williams [? London], 1806 (I, (? requesting payment of an account); p. 313, C. H. Wilson, n.d. (1) (his inability to accept the kind invitation); p.295, C. Wood, [London], 1802 (1) (requesting the address of Mr. E. Williams ['Iolo Morganwg']); and p. 99, Y Colegwyr, Coleg y Rhacgaer, 1793 (1, to [Edward Williams] 'Iorwerth ab Gwilim') (refuting the addressee's claim and vowing that the language of the Welsh Bible is the best Welsh and that they will compose poetry according to the rules of the book of Sion Dafydd Rhys). Other items consist of: p. 123, printed proposals, 2 September 1793, for printing the Celtic Remains; p. 257, notes [by William Owen-Pughe] on 'Ross', 'Rhos', and 'Rhys'; and p. 261, particulars of the 'Madogeion Society'. One or two of the signatures to the letters have been cut away.

'Llyfr barddoniaeth Gwilym Canoldref', etc.,

A composite volume, the contents being: ff. 1 recto-26 verso , 'Llyfr Barddoniaeth. sef y Gelfyddyd o ganu Cerdd Dafawd yn dda. O waith Gwilym Ganoldref. O Wynedd', i.e. William Midleton (the transcript, which is in the hand of 'Iolo Morganwg', is said on f. 25 verso to be copied 'o Lyfr Ieuan Tir Iarll, sef Sion Bradford', and appears to be similar to that found in NLW MS 13096B (Llanover C. 9.), pp. 201-35; there are references to the text published in Dafydd Lewys, Flores Poetarum Britannicorum . . . (Mwythig, 1710), pp. 59-80, on ff- 3 recto and 7 recto; 'Iolo Morganwg' dates his 'Rhagysbysiad' on f. 2 recto as follows: 'Trefflemin ym Morganwg Chwefror yr ail, 1806', and a note on f. 1 recto, 'For Mr. Wm. Owen', suggests that the text was to be sent to William Owen [-Pughe]; for confirmation see NLW MS 13221E, pp. 139 & 143, and also NLW MS 21282E, no. 370; ff. 27 recto-59 verso, & 62 recto-verso, 'Llyma Gadwedigaeth Cerz Davawd This is the Institute of the science of Language', being Welsh and English versions of a bardic grammar in the hand of William Owen [-Pughe]; f. 60 recto- verso, a transcript of a 'Toddaid Taliesin' with notes by 'Iolo Morganwg'; f. 61 recto-verso, 'Cywydd i Syr Walter Vicar Brynbuga ag i'r chware Miragl a wnaeth ef yno', attributed to Meredydd ap Rhosser, beginning 'Pwy'n Athro call wrth Allawr . . .', in the hand of 'Iolo Morganwg', who claims to have copied it from 'Llyfr Mr. Lewys o Ben Min'; ff. 63 recto-66 recto, vocabularies; f. 67 recto, memoranda by William Owen [-Pughe] dated 1807; and f. 68 recto, printed proposals for printing Dosparth neu Gramadeg yr laith Gymraeg . . . o Gasgliad R[obert] D[avies] o Nantglyn. At ba un y chwanegir, Rheolau Barddoniaeth Gymraeg, gan D[avid] T[homas] o'r Waun Fawr yn Arfon.

'Iolo Morganwg' and William Owen-Pughe.

Llyfr gweddi gyffredin,

A copy of Llyfr Gweddi Gyffredin . . . (Llundain: S. Dover, tros Edward Ffowks a Phetr Bodvel, 1664). A fly-leaf carries the following notes which are in the hand of Moses Williams: 'Chweugain'; 'Memorandum that Peter Bodvel the Undertaker of this Book was a Presbyterian Book- seller at Chester & often bragg'd of comparing the King to an Owl the Royal Family to Cranes & the Clergy & their Followers to Apes, by the Capitals in the Morning & Evening service at the Beginning of those Prayers. And that Llwyd Bodvell of Carnarvonshire is his Grandson'. Within the volume is an autograph letter from W[illiam] Hone, dated at Newington Green, Islington, 22 April 1829, to Dr. [William] Owen Pughe, returning the volume.

Moses Williams, William Hone and others.

Results 1 to 20 of 44