Showing 102 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Y Trioedd Cymreig

'Casgliad o'r Trioedd Cymreig i Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd, 1897', with notes and an English translation.

Barddoniaeth

Miscellaneous poems, including a 'pryddest' on 'Saccheus ar ben y Sycamorwydden' written for an eisteddfod at Tredegar, 1870; a 'Carol Plygain' and a 'Carol Pasg'; various poems - some of them in the autograph of 'Nefydd' - by 'Giraldus' (Haverfordwest), William Rees ('Gwilym Hiraethog'), Robert Williams ('Robert ap Gwilym Ddu'), 'Gwyliedydd Gwent', William Jones ('Gwilym Ilid'), John Blackwell ('Alun'), etc.; 'Trioedd yr Offeiriad'; and hymns by J. M. Thomas.

'Peredur'

A manuscript volume with the title 'PEREDUR' in gold lettering on the spine. The manuscript, written in the year 1800 by William Owen [-Pughe], contains an English translation of the tale 'Peredur' which is sub-titled 'A Tale Of the Britons' with the Welsh text facing. The Welsh version is said on p. 234 to be transcribed from a manuscript in the hand of the poet Huw Llyn [i.e. B.M. Add. MS 14967, pp. 284-321], 'Adysgriviad o hen lyvyr wedi ei ysgrivenu gan Huw Llyn y Barz', but a note on page 60 suggests that the beginning of the tale was missing when the present manuscript was bound and that the transcriber added the missing part of the text on 21 Sept., 1827, 'Cyvysgrivwn odd y deçreu hyd yma, a oedd a'r goll pan rwymid y llyvr. D. Gwener, Medi 21. 1827. W. O. P. Segrwyd'. The following note appears on p. 235: 'Finished Dec. 31 1800, 9 o'clock at night - 3 hours before end of the 18th. century - Wm. Owen'. Written on the front fly-leaf is a medical recipe for 'Sore throat ulcerated' as well as the name 'W. Owen No. 40 Penton Street, Pentonville'. Pages 1-2 and 236-7 contain quotations from the works of medieval Welsh poets and the triads referring to Peredur with references to The Myvyrian Archaiology of Wales . . ., Vol. 1 (1801), and Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (1789).

William Owen-Pughe.

Barddoniaeth; doethineb Catwg Ddoeth,

A composite volume containing transcripts of prose and verse items in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Pp. 1-80 contain transcripts of Welsh poems, almost entirely 'englynion', by, or attributed to, Llywelyn ab Rhosser 'o Sainffag[an]', Dafydd Llwyd Mathew, Dafydd ap Siencyn Fynglwyd, Richd. Watcins, vicar Llanellen, Thomas Llywelyn 'o Regoes', Llywelyn Thomas, Edwd. Dafydd 'o Fargam', Siôn y Cent, Siôn Morys 'o Lanfabon', Thomas Lewys 'o Lechau', Rhys Brychan, Hywel Bwr Bach, Huw Cae Llwyd, Dafydd Benwyn, Iorwerth Fynglwyd, Morys Cyffin, Hopcin Thomas 'o Faglan', Rhaff ab Rhobert, Siôn Tudur, Gwerfyl Mechain, Rhobert Cludro, Tudur Aled, Dafydd ap Edmwnd, Hywel ap Syr Matthew, Bleddyn Siôn 'o Lancarfan', Hywel Llwyd, Dafydd ap Gwilym, Siôn Philip 'o Hendrewaelod', Lewys Morys, Dafydd, abad Margam, Dafydd Dafies 'o Gastell Hywel', Iolo Morganwg, Huw Llwyd Cynfel, Siôn Cydewain, Llawdden, Syr Lewys Mochnant, Lewis Môn, Roger Cyffln, Syr Ifan o Garno, Wiliam Byrchinsha, Ednyfed Fychan, Cwnin Brydydd, Twm Siôn Catti, Lewys Morganwg, Rhys Brydydd, ? Lewys Glyn Cothi, Dafydd Nanmor, Jenkin Richards 'o Flaenau Gwent', Ieuan Gethin ab Ieuan ab Lleision, Siôn Brwynog, William Cynwal, Richard Huws, Dr. Morgan, esgob Llanelwy, Lewys Powel, William Middelton, Hopcin Tomas ab Einiawn, Elis Drwynhir, Harri ap Thomas ap Wiliam 'o'r Ddiserth', Grufydd Hiraethog, Morys Dwyfech, Owain Gronw, Hywel ap Rhys, Syr Lewys Gethin, Richard Cynwal, Roger y Gwydd, Edmwnd Prys, Dr. R. Davies, esgob Ty Ddewi, Rhys Cain, Huw Roberts Llun, Rhisiart Iorwerth 'o Langynwyd', ? Huw Ednyfed, Einion ap Dafydd Llwyd, Rhydderch Roberts, Syr Lewys y defaid, Syr Lewys Anwyl, Robert ab Han, Syr Ieuan Brydydd, Syr Owain ap Gwilym, Catherin ferch Howel, Wiliam Llyn, Owain Gwynedd, Dafydd Alaw, Evan Llwyd Sieffre, Morgan ap Huw Lewys, Robert Dafydd Llwyd, Wiliam ap Hywel ap Tomas, Morys Parri Llen, Ifan Siôn 'o Wedir', and Sils ap Siôn, and other unattributed poems. The inscriptions on p. 81 and p. 83 and the note on p. 82 appear to indicate that they were intended as cover and 'title-page' respectively for a home-made booklet containing a corpus of 'englynion' by Jenkin Richards of Blaenau Gwent, co. Monmouth, extracted mainly 'o Lyfrau Harri Siôn o Bont y Pwl a Llyfr ym Meddiant Rhys Thomas, Argraffydd o'r Bont Faen ym Morganwg', but only four 'englynion', presumably meant to be attributed to this poet, follow on p. 84. Pp. 91-198 contain miscellaneous items including 91-2, notes headed 'On the oldest places of Christian Worship in Wales'; (continued)

93-7, 105-06, notes, generally derogatory, on the character and literary and metallurgical activities of Lewis Morris; 100- 04, notes on 'Welsh Ideas of Celibacy'; 122-8, a transcript of thirty 'englynion' entitled 'Ymatreg Llywelyn a Gwrnerth' attributed to Tysiliaw fab Brochwel Ysgithrawc; 130, a note relating to an 'eisteddfod' held at Y Pil (Pyle, co. Glamorgan), 1740; 131- 41, notes relating to 'singing to the harp', the 'bardd telyn', carol and 'alsain' verse, the adapting of verse to music, etc.; 147-62, transcripts of 'englynion' attributed to Rhobert, Tywysog Norddmanty, Morys Kyffin, Wm. Byrchinsha, and Gutto'r Glyn, extracts from the works of various Welsh poets, etc.; 167, a version of William Midleton's introductory epistle [to his Bardhoniaeth neu brydydhiaeth, y llyfr kyntaf (Llundain, 1593)] copied 'Ex Vol. 40. Mr. Panton' [i.e. Panton MS.40 now NLW MS 2008]; 168-9, five stanzas of a hymn tune attributed to Elis Wynn; 169, a transcript of two 'englynion' attributed to Dr. [John] Davies; 171, a list of the commotes and hundreds of Glamorgan copied from '68. P.P.' [i.e. Panton MS 68 now NLW MS 2034]; 175-88, an alphabetical list of Welsh bards 'o Lyfr D'dd Ddu o'r Eryri'; and 188-98, miscellanea including transcripts of 'englynion' attributed to Siôn Mawddwy, Ieuan Tew, William Philip, and D[afydd] ab Gwilym, miscellaneous triads, genealogical data relating to various Welsh bards and Syr Rhys ap Thomas, etc. Pp. 207-390 (previously paginated 1-184) contain a collection of maxims, proverbs, triads, sayings, etc., attributed to Cattwg Ddoeth and described on a 'title-page' to the section ( p. 199) as 'Llyma Ddoethineb Cattwg Ddoeth o Lancarvan' and in a concluding note (p. 390) as 'Llyfr y cyntaf y Gwyddfardd Cyfarwydd'. In a note on the aforementioned 'title-page' (p. 199) Edward Williams claims to have transcribed this collection in 1799 from a manuscript in the possession of Siams Thomas of Maerdy Newydd, co. Glamorgan. Preceding and following the actual text of the collection are transcripts of a prefatory letter dated 1685 (pp. 201-06) and of the concluding note already referred to (p. 390) both of which are attributed to the Glamorgan scribe and copyist Thomas ab Iefan of Tre Bryn as compiler of the manuscript from which Edward Williams was allegedly copying (see TLLM, t. 172; IM, tt. 291-4). Pp. 391-477 contain a transcript of a collection, in alphabetical order, of over three thousand Welsh proverbs attributed to Cattwg Ddoeth ('Llyma Ddiarhebion Cattwg Ddoeth . . . sef yw hwnn Ail Lyfr y Gwyddfardd Cyvarwydd'). This collection, according to the aforementioned note at the end of the preceding section (p. 390) attributed to Thomas ab Iefan, had been compiled by the said Thomas from various sources and formed a continuation of the previous section. Edward Williams's claim with regard to the Siams Thomas volume is probably intended to apply to the contents of pp. 391-477 as well. The contents of pp. 199-390 have been published in The Myvyrian Archaiology of Wales . . ., vol. III (London, 1807), pp. 1-99.

'Iolo Morganwg'.

Brut Ieuan Brechfa; Brut Aberpergwm; triads, etc.

A composite volume containing miscellaneous historical and literary material in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Pp. 24-36 contain a transcript of a version of the medieval Welsh Chronicle of the Princes associated with the name of the fifteenth century poet and genealogist Ieuan Brechfa with the title or superscription 'Brut y Tywysogion . . . a dynnwyd o Lyfrau Caradawc Llancarfan ac eraill o hen Lyfrau Cyfarwyddyd a ysgrifenodd Ieuan Brechfa'. The transcript was allegedly made by Edward Williams from a volume in the possession of Rhys Thomas, printer, of Cowbridge, and the text was published in The Myvyrian Archaiology of Wales, vol. II, 1801, pp. 470-565 (bottom section of pages). Pp. 37-135 contain one of the two known reputed transcripts by Edward Williams of the allegedly variant version of the aforesaid Welsh Chronicle of the Princes known as 'Brut Aberpergwm' or the 'Gwentian Brut'. The title or superscription reads 'Llyma Vrut y Tywysogion val y bu Ryfeloedd a Gweithredoedd enseiliaid a Dialeddau a Rhyfeddodau gwedi eu tynnu o'r hen gofion cadwedig a'u blynyddu'n drefnedig gan Garadawc Llancarfan', and the text was reputedly transcribed by [Edward Williams] 'Iorwerth Gwilym' in 1790 from one of the manuscripts of the Reverend Thomas Richards, curate of Llangrallo [co. Glamorgan], who, in turn, had reputedly copied the work in 1764 from a manuscript in the possession of George Wiliams of Aber Pergwm [co. Glamorgan] (see p. 135). For the other reputed transcript of this text allegedly from the same source see NLW MS 13113B (Llanover C. 26) above. Other items in the volume include pp. 13-18, variant versions of parts of the introductory section to Lewis Dwnn's Visitations (see S. R. Meyrick (ed.): Heraldic Visitations of Wales . . . by Lewys Dwnn (Llandovery, 1846), pp. 7 and 9); 18-20, a list of eleven Welsh writers who had recorded the genealogies and deeds of the Welsh ('sgrifennyddion a gadwasant gof am achau a gweithredoedd y Cymry') allegedly copied from a book in the possession of Ben Simon 'y Bardd o Borth Myrddin'; 20-24, a further list of twenty Welsh poets or writers who had written about Wales and the island of Britain ('Enwau'r Prydyddion Awdurdodol . . . a ysgrifenasant am Wlad Gymru ac am Ynys Prydain') (see IM, t. 308); 136-7, a note by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' in 1801 on the attribution of works to ancient writers and poets such as Caradawc o Lancarfan, Taliesin, etc.; 138-57, another account of the quarrels between Iestin fab Gwrgan, lord of Glamorgan, and Rhys fab Tudur, prince of South Wales, and between the said Iestin and Einion ab Collwyn, the invitation to Sir Rhobert fab Hamon and the Norman knights to intervene, the consequent conquest of Glamorgan by the Normans, and the division of the country between Sir Rhobert and his twelve knights, with brief notes on the subsequent holders of the thirteen original divisions ('Hanes y Tri Marchog ar Ddeg a ddaethant i Forganwg yn Amser Iestin ab Gwrgan', allegedly transcribed from a volume in the possession of the Reverend Thos. Basset of Lann y Lai, co. Glamorgan); 158- 61, notes on variations in a second version of the account of the conquest of Glamorgan (pp. 138-57) to be found in the aforesaid Mr. Bassett's volume; 163-4, a list of Glamorgan bards with the places where they lived; 179 + 182, a brief chronicle of historical and pseudo-historical events in British history, 2nd - 5th century A.D.; 183, notes on an 'eisteddfod' held at Carmarthen in the time of Rhys ab Tewdur; 191-4, notes on Sir Robert Fitzhamon and his twelve knights and 'chronological notes from the Encyclopaedia Britanica'; 195-223, transcripts of three series of triads with the superscriptions 'Trioedd Ynys Prydain o'r Delyn Ledr ymha Lyfr yr oeddent wedi eu hysgrifennu o Lyfr Mr. Robert Vaughan o Hengwrt' (91), 'Trioedd y Meirch' (11), and 'Llyma ychwaneg o Drioedd Ynys Prydain allan o Lyfr Mr. Robert Vaughan o Hengwrt' (4); 224, an anecdote relating to Maelgwn Gwynedd; 225-31, transcripts of Welsh verse attributed to Lewys Môn, Taliesin, and Cattwg ddoeth; 231-3, lists of proverbial or wisdom sayings headed 'Llyma Gynghorion Cattwg ddoeth', 'Llymma Goreuau Cattwg Sant ab Gwynlliw', and 'Llymma Goreuau Meugant Bardd Cystenin Fendigaid'; 233-51, transcripts of series of triads with the superscriptions 'Llyma Drioedd a gant Iolo Morganwg', 'Trioedd Cattwg Sant', 'Llymma Drioedd a dalant eu hystyrio cyn gwreicca', 'Llymma Drioedd y Gwragedd priod', and 'Llyma Drioedd o hen Lyfr Lewys Hopcin'; 257-66, transcripts of Welsh poems and exemplary verse attributed to Mab claf i Lywarch, Y Cwtta Cyfarwydd, and Dafydd Nanmor; 271-5, an incomplete series of triads (5 + part of 6) with the superscription 'Llymma Drioedd Cof Cyfarwydd yn son am hynodion o wyr ac o betheu a fuant gynt yn Ynys Prydain . . .' (pp. 267-70, with p. 267 inscribed 'Trioedd Ynys Prydain o Lyfr Iaco ab Dewi gan Rys Thomas, Argraphydd, a fu gynt yn eiddo Twm Siôn Catti', were probably formerly the upper and lower covers of a home-made booklet intended to contain a version of the third series of 'Trioedd Ynys Prydain' of which the contents of pp. 271-5 are probably a fragmentary draft (see Rachel Bromwich: 'Trioedd Ynys Prydain' in Welsh Literature and Scholarship (Cardiff, 1969), p. 13)); 287-300, an alphabetical list of old Welsh words with modern equivalents; 303-09, brief notes headed 'Some account of the Welsh Bards'; 315-17, etymological and other miscellaneous notes; 318, transcripts of a short series of Welsh triads called 'Trioedd yr Addurneu' and of four 'englynion' attributed to [Edward Williams] 'Iolo Morganwg'; 319, a brief note relating to ? Nonconformist meetings associated with Blaen Gwrach [co. Glamorgan]; 327-34, a transcript of the poem 'Kad Goddeu' attributed to Taliesin; 335-8 notes relating to a Unitarian society called 'Gwyr Cwm y Felin' which allegedly flourished at Cwrn y Felin, co. Glamorgan, in the eighteenth century with a reference to Edward Williams's attitude to Unitarianism (see TLLM, tt. 215, 239, 314, and IM, t. 73); (continued)

339-47, notes relating to developments in Welsh metrics and literature to the late eighteenth century; 349-50, notes on the 'Cimmerii' or 'Cimbri', etc.; 351, a note on the connection between the freemasons and St. Alban; 352, a list of the princes of Glamorgan from the time of Aedd Mawr to the time of Iestin ap Gwrgan; 363-5, transcripts of two poems attributed to Morgan Talhai 'o Lansanffraid Fawr ym Morganwg'; 371-4, historical memoranda relating to Gower including an incomplete list of the lords of Gower from the time of Henry I onwards; 375-82, etymological and historical notes relating to the names and regions of Gwent / Essyllwg / Morganwg (mention of 'Ragland Castle Library, the best collection of old Welsh MSS. that ever existed'); 383-4, a note on the possible antiquity of the period of the formation of the Welsh language; 384-90, miscellaneous poetic and other extracts mainly Welsh, and lists of the names of the months in Armoric and Cornish; 393-4 a transcript of an eight-stanza English poem by Taliesin Williams 'written at the Lamb and Flag, Vale of Neath, 1816'; 401-03, a draft copy of an advertisement for the proposed publication of a Welsh quarterly magazine to be called 'Goleugrawn Deheubarth', the first issue to appear in June 1818; 407-11, extracts from [William] Coxe: [An Historical Tour in] Mon[mouth]shire . . . (London, 1801), part 11, appendix 1; 415-18, a copy of a tale relating to King Arthur and his knights sleeping in a cave full of treasure at Craig y Ddinas; 419-22, extracts from [P. H.] Mallet [: Northern Antiquities . . .] and the works of Caedmon; 423-30, notes headed 'Plan of the Analytical Dissertation on the Welsh Language by E[dward] W[illiams]'; 431-5, brief notes relating to the cultivation of literary languages and 'the mode of examining or investigating the principles on which any language has been formed'; 436, a brief list of the 'numerous names of God' in Welsh; 440 + 453, notes relating to ? earth tremors in the area between Cowbridge and the sea in July and August 1809; 445-8, notes headed 'Preface to History of the Bards - hints', with references to the work of [Edward] Jones ['Bardd y Brenin']; 455-7, extracts from [George] Lytte[l]ton : [The] History of [the Life of King] Henry the Second; 457-9, miscellaneous triads; 460-61, extracts from poems by Tudur Aled and G[uto'r] Glyn to abbots of Lanegwystl; 471-82, two sets of notes headed 'On Welsh Literature. Miscellaneous' and 'Cardigan and North Pembroke Dialects' containing general observations on the nature, etc., of Welsh literature and the Welsh language with references to classes held for learning to read Welsh; 482-6, notes on a reputed Welsh bard 'Keraint Vardd Glas otherwise Y Bardd Glas Keraint seemingly the Glaskerion of Chaucer'; 487-91, copies of two rhetorical prose exercises in the form of two love-letters in Welsh addressed by a member of the Powel family of Llwydiarth [co. Glamorgan] to a young lady; 491-500, a brief sketch in Welsh of the history of Morgannwg from the time of Morgan Mwynfawr to the time of the Tudors reputedly from a volume once in the possession of the Reverend Mr. Gamais (Gamage), vicar of St. Athan [co. Glamorgan], and then in the possession of Mr. John Spencer of the same parish; 501-05, transcripts of two letters reputedly exchanged between the sixteenth century poets Siôn Mowddwy and Meirig Dafydd concerning criticism by the latter of the former's verse, mention being made by Meirig Dafydd of the rival Welsh strict-metre systems of Dafydd Emwnt and the bards of Morgannwg (for references to manuscript and published versions of these letters see IMCY, t. 167, and TLLM, t. 86, n. 26-7, and for the opinion that Meirig Dafydd's reply was composed by Edward Williams himself see TLLM, t. 78, n. 6, and t. 86); 505, 'Llyma bump Tywysawglwyth Cymru'; 507- 12, an incomplete list of twenty four early kings of Britain recounting their feats and accomplishments ('Hanes Pedwar Brenin ar hugain a varnwyd yn henna ac yn wrola o'r Brutaniaid i Ddeiliaid ag i Gwncwerio'); 513-16, notes on the lineage of Iestyn ap Gwrgan ('Llyma wehelyth Iestyn ap Gwrgan un o bump Brenhinllwyth Cymru a Phen hynaif Tywysogion Ynys Prydain' reputedly 'o Lyfr Thomas Hopkin o Langrallo'); etc. In three instances notes have been written on the blank verso or margins of printed copies of the following - an abstract of a report on a meeting, May 1820, of the governors and friends of the medical charitable organisation known as the Welsh Dispensary (171-8), proposals for publishing Edward Williams's two volumes of English verse Poems Lyric and Pastoral in 1792 (180-81), and an advertisement for letting 'a desirable family residence' in Cardiff (184-5).

'Iolo Morganwg'.

Poetry, &c.

A manuscript collection of prose and verse in the hand of an amanuensis of Dr John Davies, Mallwyd. The volume comprises 'Ystori Peredur fab Efrawg', with five missing folios at the beginning supplied by John Jones ('Tegid'); 'Achau'r Kwrwf'; Caerwys Eisteddfod roll, May 26, 9 Elizabeth [1567]; triads; recipes; 'Tlysau Ynys Brydain'; 'Araith Wgan'; an extensive selection of 'cywyddau' and 'awdlau', mainly 'cywyddau merched', by Bedo Aeddren, Bedo Brwynllys, Dafydd ab Edmwnd, Dafydd ap Gwilym, Dafydd Nanmor, Gruffudd Gryg, Gruffudd Hiraethog, Guto'r Glyn, Gutun Owain, Iolo Goch, Lewis Glyn Cothi, Rhisiart Phylip, Sion Cent, Sion Phylip, Simwnt Fychan, Tudur Aled and others; a collection of eulogies offered to Dr John Davies, Mallwyd, some of the poems having the date of composition recorded and including poems by Huw Machno, Sion Cain, Rhisiart, Gruffudd, Siôn and William Phylip and others; and miscellanea in various hands, including 'englynion marwnad Sion Dafis Athro parchedig mewn devinyddiaeth [Dr John Davies, Mallwyd]' by 'Rowland Vaughan esgwier o Gaergai' (1644), 'penillion gwr ifanc i'w gariad' (1688), 'moliant Sion Foulkes, Llanymowthwy', by Huw Morus (1674), 'moliant . . . maer Dinas Mowthwy' by Richard Lloyd, a fragment of 'Achau y Cwrw a'i hanes', an account of mizes paid (1646-1647), notes on Latin grammar, recipes, pedigrees, and a fragment of an interlude ('Argolws and Symoniax').

Triads, poetry, &c.

  • NLW MS 1979B [RESTRICTED ACCESS].
  • File
  • [c. 1780], [1787x1788]
  • Part of Panton Manuscripts

A manuscript in the autograph of Evan Evans (Ieuan Fardd) containing triads (pp. 1-32); poetry, the poets cited including Taliesin, Dafydd ap Gwilym, Siôn Cent and Gruffydd Dwnn (pp. 33-86, 95-102); a list of Welsh holy (saints') days (pp. 87-90); names of Welsh rivers and their sources (pp. 91-94); etc. The volume also contains an appendix in the hand of D[avid] Ellis, [1787x1788]. The section containing triads is apparently left unfinished as most of p. 32 and the whole of p. 33 are blank.

Ellis, David, 1736-1795

Various extracts

A composite volume, in the hand of Evan Evans, containing notes on Nennius and Gildas, which include twelve triads in Welsh, copies of letters to Archbishop Ussher from Robert Vaughan, Edward Brownker and Gerard Langbaine, together with extracts from a letter from Archbishop Ussher to William Camden (ff. 1-89); pedigrees of rulers and saints (ff. 92-121, 124-132), with copious notes regarding the sources of the texts; poetry by Guto'r Glyn (f. 122); a copy of a charter of Rhos Fynach, Conwy (ff. 145- 147); etc.

The Book of Aneirin; Triads; &c.

A manuscript containing a copy of the Book of Aneirin (pp. 1-81); a copy of the version of the Triads in the Red Book of Hergest (pp. 83-106, 113-114); a copy of a charter giving Cyfeiliog to Strata Marcella (pp. 115-117) (see Llanstephan MS 156, p. 180); notes on the three divisions of the Druids (pp. 126-130); and various notes and extracts.

A Welsh grammar

A manuscript in the hand of Evan Evans (Ieuan Fardd) containing a Welsh Grammar, consisting of 'Pymp Llyfr Cerddwriaeth' (pp. 1-101) and 'Trioedd Cerdd' (pp. 102-115).
At the end of the volume is a note by Evan Evans stating 'Y Gramadeg uchod a fenthygiwyd gennyfi Evan Evans offeiriad y gan y Parchedig Mr. Robert Nannau Periglor Llan Fwrog, a yscrifenwyd gan Robert Fychan or Hengwrt ag a ddatscrifennwyd ... yn 1784'.

Triads; Life of Gruffydd ap Cynan

A manuscript, 1774, in the autograph of Evan Evans (Ieuan Fardd) containing triads (pp. 7-57, 65-66); the Life of Gruffydd ap Cynan (pp. 75-160); etc.
On p. 1 is a list of contents, stated to have been copied from the library of Watkin Williams Wynn. The text of the Life of Gruffydd ap Cynan, including notes, printed in Myvyrian Archaiology of Wales Vol. II, pp. 582-605, is taken wholesale from this manuscript.

Llyfr Melyn Tyfrydog

  • NLW MS 23969F.
  • File
  • 1763-1769

Cyfrol o achau, cerddi a nodion hynafiaethol, dyddiedig 1766 (ond a luniwyd tua 1763-1769), yn llaw Hugh Hughes (Y Bardd Coch o Fôn), ac sy'n dwyn y teitl 'Llyfr Melyn Tyfrydog [ne]u'r Gell Gymmysg' (t. xxv). Canolbwyntia rhan gyntaf y gyfrol ar achau disgynyddion Pymtheg Llwyth Gwynedd, y mwyafrif yn deuluoedd o Fôn (tt. 1-91; rhestrir y teuluoedd ar tt. xxvii-xxix). Ychwanegwyd arfbais liwiedig teulu Llwydiarth Esgob i gyd-fynd ag ach Hugh Hughes ei hunan ar t. 40. = A volume of pedigrees, poems and antiquarian notes, dated 1766 (but compiled around 1763-1769), in the hand of Hugh Hughes (Y Bardd Coch o Fôn), and entitled 'Llyfr Melyn Tyfrydog [ne]u'r Gell Gymmysg' (p. xxv). Pedigrees of the descendants of the Fifteen Tribes of North Wales, mostly Anglesey families, fill the first part of the volume (pp. 1-91; the families are listed on pp. xxvii-xxix). The coloured arms of the family of Llwydiarth Esgob are appended to the pedigree of Hugh Hughes himself (p. 40).
Cynhwysa'r gyfrol hefyd nodiadau hynafiaethol (t. 97 passim), trioedd a chynghorion (tt. 107-110, 116-119), ynghyd â nifer helaeth o gerddi Cymraeg (t. xiii passim), rhai wedi eu copïo o 'Delyn Ledr' William Morris, Caergybi (bellach BL Add. MS 14873) (tt. xvi, 119), ac eraill o gyfrol Evan Evans, Some Specimens of the Poetry of the Antient Welsh Bards (London, 1764) (t. 182). Ymysg cerddi cyfoes y llawysgrif, ceir rhai gan David Ellis (t. 282), Evan Evans (Ieuan Brydydd Hir) (t. 269), Hugh Hughes (tt. 260, 272, 275), Robert Hughes (Robin Ddu yr Ail o Fôn) (t. 235), a Goronwy Owen (t. 263). Diweddarwyd rhai o nodiadau hynafiaethol y gyfrol mewn dwylo diweddarach, hyd oddeutu 1858 (t. 50). Am restr o gynnwys y gyfrol, yn llaw Hugh Hughes, gweler t. xvii. = The volume also contains antiquarian notes (p. 97 passim), triads and wisdom (pp. 107-110, 116-119), together with a great number of Welsh poems (p. xiii passim), some copied from the 'Telyn Ledr' of William Morris of Holyhead (now BL Add. MS 14873) (pp. xvi, 119), and others from Evan Evans' Some Specimens of the Poetry of the Antient Welsh Bards (London, 1764) (p. 182). Amongst contemporary poems in the manuscript are compositions by David Ellis (p. 282), Evan Evans (Ieuan Brydydd Hir) (p. 269), Hugh Hughes (pp. 260, 272, 275), Robert Hughes (Robin Ddu yr Ail o Fôn) (p. 235), and Goronwy Owen (p. 263). Antiquarian notes of a later period were added to the manuscript, until c. 1858 (p. 50). For a list of the volume's contents, in the hand of Hugh Hughes, see p. xvii.

Hughes, Hugh, 1693-1776

Eulogium Britanniæ

A manuscript in the autograph of Evan Evans (Ieuan Fardd) containing a copy of Nennius's 'Eulogium Britanniæ' (ff. 1-57); notes relating to Nennius copied from a manuscript in the hand of Robert Vaughan, Hengwrt (ff. 67-88); triads copied from a manuscript in the hand of Robert Vaughan, Hengwrt, by Lewis Morris in 1738, with marginal and intertextual notes (ff. 89-112), and from the Red Book of Hergest (ff. 137-152); 'Araith Iolo Goch' (ff. 114-116); poetry, the poets cited including Aneirin, Iolo Goch and Mabclaf ap Llywarch (ff. 119-157b); etc. On f. 189 is a table of contents in a later hand. On f. iv the title page reads 'Y Cynfeirdd Cymreig, Vol. II'.
This manuscript is the source of the text of Series I of the Triads in the Myvyrian Archaiology Vol. ii, pp. 1-22. The englynion at ff. 119-122b are practically the same as those in Myvyrian Archaiology, pp. 543-547, col. i, but that the arrangement is different. The text at f. 132 was copied in September 1758 from an autograph manuscript of Edward Lhuyd. The text at f. 154 verso was transcribed from Llyfr Coch Nannau (see Mostyn MS 144) 'and collated it with my brother Lewis Morris MSS'.

Llyfr Pant Phillip

Pedigrees, mainly of North Wales families; a list of uncommon Welsh words taken from John Davies, Mallwyd: Dictionarium ... (London, 1632); a vocabulary of some 'hard' Latin words; 'cywyddau' and other poems by Rowland Williams, Rhys Meigen, Dafydd ap Gwilym, Rowland Vaughan, Siôn Cent, Dafydd ab Edmwnd, Wiliam Phylip, Owen Gruffydd, Edmwnd Prys, Robin Ddu, Siôn Phylip, Sion Tudur, Gruffudd Phylip, Maredudd ap Rhys, Gutun Owain, Iolo Goch, Morus Berwyn, Ffowc Prys, Owain Gwynedd, Roger [C]yffin, Siôn Brwynog, Syr Owain ap Gwilym, Wiliam Llŷn, Huw Arwystli, Richard Phylip, Dafydd Nanmor, [If]an Llwyd ('o wain Eingian'), Hywel Cilan, Edwart Urien, Lewis Glyn Cothi, Rhys Cain, Lewis Trefnant, Matthew Brwmffild, James Dwnn, Ieuan Dew Brydydd, Heilyn Fardd, Huw Machno, Guto'r Glyn, etc. ; a description of Britain based on the early chronicles; the triads of Dyfnwal Moelmud; etc.

Pedigrees, genealogies of saints, &c.,

A manuscript written c. 1634 (see p. 165) containing pedigrees (pp. 164-166, 189-215, 217-243); Bonedd y Saint (pp. 87, 216); 'Dosbarth Arveu' (pp. 167-188); proverbs (pp. 160-162); triads (pp. 259-260); 'Cantrevyd a chymydeu Cymru' (pp. 244-245); medical recipes (pp. 249-258); &c.
The manuscript is in the same hand as Llanstephan MSS 122-125 and may be that of John Pryce, rector of Mellteyrn (see p. 103).

[?John Pryce].

Achau, barddoniaeth, etc.

An early seventeenth century manuscript, fragile, written c. 1611-1621 and possibly earlier by Roger Williams, clerk, rector of the parish of St. Nicholas, co. Glamorgan [the scribe of parts of Llanstephan MS 41] and containing pedigrees, Welsh poetry, medical and veterinary recipes, etc. Roger Williams [TLLM, 41n, 213-4] was the son of Roger William of Prisk [in the parish of Llanddunwyd (Welsh St. Donats)] and he married Elinor Rees [daughter of Rhys Amheurug (Rees Merrick)]: his pedigree is on p. 27 of this manuscript (cf. Llanstephan MS 41, p. 173). A folio or folios are wanting at the beginning and someone has written the words 'The Isue [sic] of Gruffydd fawr [De Radyr]' opposite the first page (p. 4). The contents, except where otherwise stated, consist of genealogical data relating to the persons or places specified as follows: p. 8, part of an account mentioning Pwllymyn, etc.; 9, the issue of Lle'n ap Kynwrige; 10, a 'cywydd' by Rys Brychan; 12, a 'cywydd' by Howel ap Davyd ap Ievan ap Rees; 14, mention of William Thomas, son of Thomas Gwilim Jenkin of Gwern ddy in the parish of St. Brids near Abergenvenye [sic]; 16, a copy of a general release, 1613, from Elizabeth Howell of Welshe St. Donettes, co. Glamorgan, spinster, to William Rosser of the same, yeoman, executor of the will of Thomas Rosser late of Welshe St. Donettes aforesaid, deceased; 17, recipes; 18, a 'cywydd' by Llewelyn ap Howell ap Ievan Gronow; 21, recipes, extracts, etc.; 24, pedigree of the Mansells; 26, a copy of a note from John Robertes, rector of Langan; 27, descendants of Howell Vawr apris ap Cradocke . . .; 28, Mansells, etc.; 29, descendants of Roger de Londres of Ogmor and Kydwelye; 29-30, 'englynion' by Thomas Lle'n and Sion Tomos Hwel, in another hand, followed by a note concerning the jointure of Agnes Rosser, wife of Thomas Edwardes late deceased of St. Hilarye, co. Glamorgan, gent.; 31, Rychard Thomas of Tree r groes within the parish of Coychurch (cf. 45), copy of a writ, 1598, medical recipes; 34, Bassetts [cf. Llanstephan MS 41, p. 62]; 35, lines of Welsh poetry and a note of a bond [1614], with an 'englyn' by Watkin apowell in the margin; 36, a copy of the will of John Bassett of Bewper in the parish of St. Hilary, 1512[/13] (Latin); 38, weather lore, husbandry, etc.; 45, an 'englyn' by Thomas William Howell, instructions for conducting prayers ('Chwi estyngwch y lawr ar dal ych glynie . . .'); 46, Thomas ap Rychard, register of the consistory court of Landaph, Rys Brydyth o Lanharan and his descendants including Lewis Morganwg (cf. p. 144); 47, Tho: ap Morgan, clerk, vicar of Pentrych [sic], Tho: ap ho'll ap ph'e; 48, veterinary recipes; 49, Sr Mathew Cradock, kt.; 116, Justyn, lo: of Glamorgan, Sr John Carn ('owt of Thomas Johns Collections'); 117, 'ach Godwyn Iarll Kernyw y dynnwyd o lyvyr Iollo goch'; 50, a 'cywydd' by Griffith llwyd davyd ap Inon Liglyw; 52, Collene [sic]; 53, descendants of Davyd Mathew including John Mathew Myles 'late gayler [sic] indicted for willfull escape of John Jenkin one of the murderers' [?1592-1593], Mayndy, Sr. Jo: Gams; 54, Bolston, George Gibon of Trecastell, Howell Johns 'yt dwellyth now in London', etc.; 55, Trym Bennoc ap Maynyrch; 56, 'englynion' by Thomas Lewis 'o Lleche'; 57, Lansannor gwin (Gwyn); 58, Coedbychan. . ., Miskin wrth gornel y park, Lanharan; (continued)

59, Talygarn; 60, Castell Scurla . . ., Hendre vorgan; 61, Byrthyn, parish of Llanblethian; 62, Llanwensan, parish of Peterston super Eley [sic], Abergorky ('Morgan davyd Cadwgans petygree accordinge to Tho: Johns Collections'); 64, John ap Davyd ap Hopkyn ['Ynys Dawe']; 65, Bettus (Llwarch ap Aren); 66, Lantryssent, Kelly gronn nere Collenne . . ., Lanwinno; 67, Colleney (cf. p. 52), Turbills [sic]; 68, Morgan Cradock ap Ph'e . . ., Carries (Wenny); 69, Nash [Carne]; 71, Turbervills; 72, 'drawen owt of Rychard tho: ap gr' gochs Card of William llyn his drawing', Chadles; 74, Davyd ap hopkin ap tho: ap hopkin, Harrye John ap Richard; 75, Goed tree (cf. p. 144), Brigan; 76, Glynogwr; Ryw gwrach y blawd, Rywperrey; 77, Lanbradach and also a reference (twice) to the marriage of 'younge Mr Kemis of monmouth shire dwellynge verye nere to Catch asse', 1613[/14]; 78, Blaen Baglan, Aberavan, and Tir Iarll; 79, Langowyd [?Llangonydd], Neth (Mr Lyson Ievans); 80, Mr (Wm) Price, Cradock ap Iestyn - Blaen Baglan, Gwyrvill verch Hopkin ap d'd ap Hopkin; 81, Wm ap John ap Res ap Jenkin and Lantwyt vaer dree in miskin; 82, Bettus, Bridgend, William ffilib william; 83, Marlas (Rychard ap thomas ap gr' goch) 'drawen owt of Rychard tho: his Card'; 84, Caerwige (parish of Pendoylown), Jenkin ap wm ap gebb'n; 85, Rydlavar, Ystradvellte, Lantrissent; 86, Bach ap Gwayt, Lanylyd; 87, Landow; 88, Marcrosse [Vann], Splott. Bawdripps; 89, (?) Monnton ['Fflemings'], Lantrythed; 90, Groeswen, Sweldon, Margam; 91, Braych y kymor, Langynwyr; 92, Kelligaer i n Seynhenydd, Lewis ap Res, Pendoylon; 93, Broviskin; 94, St Nycholas, Lanharan, Saint fagans. Gibons; 95, Michelston, Bedwes, Broviskin; 96, Pendoylon; 97, 'from Ievan Jenkins of Langowyd' and [from] Thomas Jones; 98, Justyn lo: of Glamorgan; 99, Bleddyn ap Convyn, prince of powis, Griffith ap. Conan k of Gwynedd; 100, Rys ap Tewdwr k of Deheybarth, Elystan Glodrydd, prince betwyn wye and Severn; 101, Bleddyn ap Meynyrch lo: of Brecon, Trym bennog lo: of Cantre selyff, Guillyn lo: of ydstradyw, Einon ap gollwyn, and Argwydd [sic] lle'n; 102, Griffith ap yr argwydd [sic] Rys; 103, descendants of Ph'e fleming; 104, Baydan, parish of Langowyd - Gwayr ap Aren, Ystradyvodwg; 105, Cayre, Sergeant (d'd) Williams; 106, Brigan; 107, Ystrad ffin, Rys Gryg; 111, Aleth k of dyved; 112, Mathravan, followed by miscellaneous pedigrees; 118, (?) Abercrag; 119, Llanvrynach, Maesmawr; 120, Llandy bie, Kydweli, Aber Afan; 121, Brecon [Awbrey]; 122, Llandybie, Tir Rawlff, Arth brengi, Arwystly, Kaer Sws yn Arwystly; 123, Shere drevaldwyn. Kyviliog, Yskethrog Brecon, Sheree [sic] Gaervyrthin [Sr Rys ap tho:]; 126, Gada, Gwinionydd ywch kerdyn, Gwinionydd iskerdyn, Caer wedros; 127, Gwinionydd ywch aeron, Mab ffynion [sic] yn isaeron, Hirvryn, Eifel yn Swydd gaer, Penryn dyfed yn Swydd gaer, Mallaen yn Swydd gaer, Cayo yn Swydd gaer; 128, Carnwllon, Kydweli, Gener glyn yng Credigion, Cwmwd perfedd, Cryddyn ywch arfon ['aeron']; 128(a), Glyn aeron, Llangibi, with a note of the names of the sons of Rice Kemis of Llanvayr, co. Monmouth, 1617 and 1621; 128(b), descendants of Lle'n lia; 129, Ystradyvodwg, Brigan; 130, Langonoyd, Veddifnych yn Sheere gaer; 131, Y Slough, Aber yskyr; 132, Tyr Raulff (cf. p. 122), Pymtheg llwyth Gwynedd; 133, Mibon [sic] kynvarch oer, Shir Gaer [Griffith dwn]; 135, Owein glyndyfrdwy; 136, Langattwg dyffryn vsk; 137, Plant Ievan ap Jenkyn Kemys or began, Plant Sr Tho: Morgan hen o pencoyd, Mibon kenedda wledig ay tiveddiaeth; 139, Meibion kynwyd kynhwydion, Plant llwarch hen, Yal; 140, Pyctown in Pembroke Shire, Whit Church in monmoth Shire; 141, Penros, Troe, Tremsaran in Caerm'then Shire; 142, Aber Gwili Elystan glodrydd; 143, Wm Bleddyn Bishop of landaph, etc., and [(?) an extract from] Davydd Benwyn ' in an ould Rowl of Marlas'; 144, Goed tree (cf. p. 75), and Rys brydydd and his descendants (cf. p. 46); 145, a religious poem in Welsh consisting of thirty-three stanzas in free metre ('tribanau'); 150, recipes; 151, Caerwige, parish of Pendoylown, co. Glamorgan; 152 (insert, in another hand) 'of Troy'; and 155, 'Pymb Brenhinllwyth kymru'. The manuscript contains annotations by both Edward Williams, 'Iolo Morganwg', and Taliesin Williams, 'Taliesin ab Iolo'.

Roger Williams, 'Iolo Morganwg' and Taliesin Williams.

Trioedd, diarhebion a cherddi

A composite manuscript containing a miscellany of Welsh triads, proverbs and religious poetry written in the late sixteenth century.

Llyfr lloffion Richard Mostyn

A composite manuscript in several hands comprising poetry; proverbs; proverbial triads; etc.; part of the text seems to be in the hand of Richard Mostyn and to have been written in 1574. The whole might be Mostyn's common-place book, in which others occasionally wrote during his life and afterwards.

Mostyn, Richard, fl. 1574.

Triads, etc.

A manuscript in the hand of David Richards ('Dewi Silin') containing transcripts from Edward Williams ['Iolo Morganwg']: Poems, Lyric and Pastoral, Vol. II (London, 1794), pp. 217-37, of 'An Account of, and Extracts from The Welsh-Bardic Triades', 'Trioedd Braint a Defod', with an English translation entitled 'Institutional Triades', and 'Trioedd Barddas' (incomplete). Beginning at the end are an account of the city of Jerusalem ('History of the Roman Empire', vol. 2, p. 388), dissertations on 'The Resurrection' and on the Principles of Toleration, and extracts from the Salopian Journal, 24 August, 30 November 1825.

Mysteria Kabalae Bardicae,

A manuscript in the hand of Lewis Morris ('Llewelyn Ddu o Fôn; 1701-65) based on a volume entitled 'Mysteria Kabalae Bardicae' and on other sources quoted by the scribe. It contains poetry by Taliesyn, Merddin, Rhys fardd, Gronw ddu o Fon, Ll'n ap Owain, Y Bardd Cwsg, Y Ffreier Bacwn, Robin Ddu, Davydd ap Gwilim, Llowarch Offeiriad, Iolo Goch, Sr Roger y ffeiriad, Huw ap Rhisiart ap Dld, Bleddyn Fardd, Gronwy Gyrriog, Gruffyth Gryg, Alis verch Gryffyth ap Ieuan, Iefan ap Rhydderch ap Ievan Llwyd, D'd Nanmor, Gvttor Glyn, Tvdvr Aled, Sion Brwynog, Gyttvn Owain, Tvdvr Penllyn, Gruffydd Llwyd ap Davydd ap Einion, Simwnt Vychan, Sion Keri, Ieuan ap Tudur Penllyn, Llewelyn ap Guttyn, Lewis Mon, Sion ap Howel ap Ll'n Vychan, Gruff. ap Ieuan ap Ll'n V'n, Rhys Meigen, Deio ap Ieuan Du, Lewis ab Edwart, Gronw ap Ednyfed, Sion Tudr, Bedo Eurddrem, Huw Arwystl, Ll'n Brydydd Hodnant, Robt. Puw, Edward Morris (Perthi Llwydion), Huw Morys, Lewis Morris, Rhys Cain, and anonymous poetry; 'Llyma freuddwyd Grono ddu o fôn'; 'Prophwydoliaeth Ddewi'; 'Prophwydoliaeth yr Eryr o Gaer Septon'; 'Prophwydoliaeth y Doctor Banystr'; 'Prophwydoliaethau Robin ddu'; a list of, and extracts from poems, by Dafydd Lloyd ap Llewelyn ap Gryffydd; 'Araith Iolo Goch'; notes from a manuscript in the hand of Thomas Prys of Plas Iolyn; 'The British Triades' translated from a copy in the hand of Mr [Robert] Vaughan of Hengwrt; 'Achau'r Cwrw a'i Fonedd a'i Hanes'; 'Some Remarks upon the Commodities of Anglesey, & Quaere wh. ye Laziness of the Inhabitants be not a great Cause of their Poverty & Want of Trade'; 'Achau Elsbeth Brenhines Lloegr'; etc. The volume was begun in 1726, and there are some additions to the year 1759. There are a few entries by Peter Bailey Williams (1821), and also by St Geo[rge] Armstrong Williams, who has included a short biography of Lewis Morris.

Results 1 to 20 of 102