Showing 273 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales fonds Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Capel Bethesda Mynydd y Fflint

 • GB 0210 MYNFLI
 • fonds
 • 1906-1972

Mae'r fonds yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1906-1972 (gydag amryw fylchau), a phriodasau, 1938-1956 (gyda bylchau), Capel Bethesda Mynydd y Fflint.

Mynydd y Fflint (Church : Flint Mountain, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Pontrobert

 • GB 0210 PONTRO
 • fonds
 • 1913-1914

Mae'r fonds yn cynnwys un llyfr cofnodion, 1913-1914, yn nodi enwau yr holl danysgrifwyr o swllt ac uchod at gasgliad neilltuol a wnaed at godi capel newydd Pontrobert yn 1865, ac ychydig o hanes adeiladu'r capel.

Capel Newydd (Pontrobert, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Gibea, Cwmgwili

 • GB 0210 GIBCWM
 • fonds
 • 1911-1992

Cofrestr bedyddiadau, 1911-1960, a chyfrol o gofnodion, 1915-1992, Capel Gibea, Cwmgwili.Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Gibea (MC), Cwmgwili, 1897-1977, yn cynnwys taflen cyfarfod dathlu hanner canmlynedd; llyfrau aelodaeth; llyfrau casgliad tuag...

Capel Gibea (Cwmgwili, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Babell, Pont Siôn Norton

 • GB 0210 BABELL
 • fonds
 • 1906-1948

Cofysgrifau eglwys Babell, Pont Siôn Norton, 1906-1948, yn cynnwys cyfrifon a chasgliad y Weinidogaeth.

Eglwys Babell (Pont Siôn Norton, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli,

 • GB 0210 TARSIS
 • fonds
 • 1862-1869 /

Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli, gan gynnwys llyfr casgliadau misol y Brodyr, 1862-1868; a llyfr casgliadau misol y Chwiorydd, 1862-1868, sy'n cynnwys casgliad y Tlodion a manylion eraill yn ymwneud â'r ael...

Eglwys Tarsis (Pwllheli, Wales)

Cofnodion Cymdeithas Cymru-Ariannin,

 • GB 0210 CYMARIAN
 • fonds
 • 1931-1997/

Papurau cyffredinol a gohebiaeth,1957-1976, yn cynnwys rheiny yn ymwneud ag ymweliad Kyffin Williams â Phatagonia ym 1968 ac ymweliadau gan eraill wedi hynny, gohebiaeth, 1968-1976, ynghylch trefniadau i fyfyrwyr o Batagonia fynychu Coleg Harlech,...

Cymdeithas Cymry Ariannin.

CMA: Cofysgrifau Eglwys Siloh, Rhydymain,

 • GB 0210 SILRHY
 • fonds
 • 1972-2004 /

Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Siloh, Bryncoedifor, Rhydymain, Meirionnydd, gan gynnwys llyfr cyfrifon, 1972-1984; a llyfr cofnodion cyfarfodydd, 1972-2004, sydd hefyd yn cynnwys manylion am fedyddiadau a llyfryn hanes yr achos, 1874-1974.

Eglwys Siloh (Rhydymain, Wales)

Sgriptiau BBC (Cymru/Wales) Scripts,

 • GB 0210 BBCSCRIPTS
 • fonds
 • 1932-1993 /

Sgriptiau a chopïau o sgriptiau, yn Gymraeg a Saesneg yn cynnwys sgyrsiau, 1937-1975; dramâu, 1937-1975; rhaglenni nodwedd, 1937-1975; sgyrsiau nodwedd, 1938-1975; Awr y Plant (sgyrsiau; storiâu, dramâu a rhaglenni nodwedd; ac amrywiol), 1932-1974...

BBC Wales.

Papurau Adran Amaethyddol Gymraeg, Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru,

 • GB 0210 AMCYMGPC
 • fonds
 • 1927-1968 /

Papurau yn ymwneud ag Adran Amaethyddol Cymraeg Prifysgol Cymru, 1936-1967, yn cynnwys cyfrifon,1950-1962; rhestri aelodaeth, 1949-1963; cofnodion printiedig Urdd y Graddedigion, 1927-1951; a gohebiaeth yn ymwneud â thermau amaethyddol, 1944-1968 ...

University of Wales. Guild of Graduates. Adran Amaethyddol Gymraeg.

Papurau Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan,

 • GB 0210 PWYLLAFAN
 • fonds
 • 1938-1988 /

Papurau,1938-1988, yn cynnwys cofnodion, gohebiaeth, adroddiadau a phapurau eraill yn ymwneud â Chymanfa Ganu Annibynwyr Dyffryn Afan, 1938-1988. = Papers, 1938-1988, including minutes, correspondence, reports and other papers relating to the Inde...

Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan.

Papurau Cymdeithas yr Iaith (Rhodri Williams),

 • GB 0210 CYMAMS
 • fonds
 • 1974-1980 /

Cofnodion yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith, 1974-1980, yn cynnwys cofnodion yn ymwneud â Chyfarfodydd Cyffredinol, 1974-1980, a chofnodion cyfarfodydd y Senedd, 1974-1980 = Records relating to the Cymdeithas yr Iaith, 1974-1980, including records...

Williams, Rhodri.

Papurau Owen Owens, Trawsfynydd,

 • GB 0210 OWENOWENS
 • fonds
 • 1864-1925 /

Llyfrau nodiadau Owen Owens, 1864-1925, yn cynnwys nodiadau pregethau a glywodd yn Nhrawsfynydd, Bala a Llangywer, sir Feirionnydd, ac mewn mannau eraill, 1864-1916, ynghyd â chofnodion Capel Moriah (MC) ac ysgolion ardal Trawsfynydd, yn enwedig Y...

Owens, Owen, (of Trawsfynydd)

Papurau Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Canmlwyddiant: Pwyllgor Dathlu,

 • GB 0210 PONAID
 • fonds
 • 1978-1979 /

Cofnodion Pwyllgor Dathlu Camlwyddiant, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, yn cynnwys cofnodion, 1978-1979; llythyrau, 1978-1979; a llyfrau casglu,1978 = Records of Pwyllgor Dathlu Canmlwyddiant, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, comprising minutes, ...

Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid (Pontrhydfendigaid, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Moriah, Mynydd Cynffig

 • GB 0210 MORCYN
 • fonds
 • 1850-2001

Mae'r casgliad yn cynnwys pum cyfrol o lyfrau cyfrifon Capel Moriah, Mynydd Cynffig, 1850-2001, yn nodi derbyniadau a thaliadau cyffredinol yn ymwneud â'r Capel.

Capel Moriah (Kenfig Hill, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Gyrn Goch

 • GB 0210 GYROCH
 • fonds
 • 1923-2000

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau Capel Seion, Gyrn Goch, Dosbarth Clynnog, Henaduriaeth Arfon, sef pedwar llyfr cyfrifon, 1923-2000.

Capel Seion (Gyrn Goch, Wales)

Papurau Robert Roberts (Y Fflint),

 • GB 0210 ROBFLINT
 • fonds
 • 1934-1954 /

Papurau Robert Roberts,1934-1954, gan gynnwys llythyrau, nodiadau, llyfrau lloffion a defnyddiau pellach yn ymwneud â'i waith ar hanes a llenyddiaeth Gogledd Cymru, ac ar Absalom Fardd. = Papers of Robert Roberts, 1934-1954, comprising letter...

Roberts, Robert, (of Flint)

Papurau John Roberts (Llandrillo),

 • GB 0210 JOHRTS
 • fonds
 • 1878-1915 /

Papurau, 1878-1915, John Roberts yn ymwneud â hanes ardal Llandrillo, yn cynnwys cofnod o ddigwyddiadau yn Llandrillo, 1878-1899; llyfrau nodiadau ar hanes Methodistiaeth Galfinaidd yn Llandrillo, [c. 1899]; traethodau, [1890au]-1909; a nodiadau a...

Roberts, John, (of Llandrillo-yn-Edeirnion)

Papurau Rhieni dros Addysg Gymraeg,

 • GB 0210 RHIAEG
 • fonds
 • 1963-1988 /

Papurau'n ymwneud â Rhieni dros Addysg Gymraeg, 1963-1988, yn cynnwys copïau o gofnodion, 1963-1988, y Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a chofnodion y Pwyllgor Gwaith; adroddiadau blynyddol, 1984-1988; copi o gyfansoddiad y grŵp a luniwyd yn...

Rhieni Dros Addysg Gymraeg (Organization)

Papurau Evan Wyn Williams,

 • GB 0210 EVAIAMS
 • fonds
 • 1966-1969 /

Papurau y Parch. Evan Wyn Williams, 1966-1969, yn cynnwys papurau'n ymwneud â thrychineb Aberfan, 1966-1968; a phapurau'n ymwneud â chanmlwyddiant Capel Coffa (1869-1969) Edward Jones ym Mathafarn = Papers of Rev. Evan Wyn Williams, 1966...

Williams, Evan Wyn, d. 1988

Papurau Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru,

 • GB 0210 CHAC
 • fonds
 • 1972-1985 /

Papurau yn cynnwys rhestri aelodaeth a ffurflenni, 1977-1985; cofnodion ariannol, 1977-1984; cofnodion pwyllgorau a phapurau eraill,1982; gohebiaeth gyffredinol yn ymwneud â'r Gymdeithas a chyhoeddi Y Cofiadur, 1975-1985; mynegai i Y Cofiadur...

Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru.

Results 81 to 100 of 273