Showing 646 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Sgriptiau D. J. Williams,

 • NLW ex 2451.
 • file
 • 1936, 1939.

Copïau teipysgrif o dair sgript sef 'Shemi Wâd' (sgwrs gan Bili John a D. J. Williams), 1936, 'Storïau'r Môr' (gan dri hen forwr o Abergwaun), 1936, a 'Dychangerddi Letys Het' (D. J. Williams a Bili John), [fe�...

Williams, D. J. (David John), 1885-1970.

Cyfansoddiadau cerddorol David Hughes ('Cristiolus Môn'),

 • NLW ex 2439.
 • file
 • 1838-1866.

Llyfrau tonau David Hughes, ysgolfeistr a cherddor, a anwyd yn Llangristiolus, Môn, yn cynnwys emyn-donau, salm-donau ac anthemau ganddo, ynghyd â llythyr o werthfawrogiad, 1866, o Efrog Newydd, yn gofyn iddo anfon 'dwsin neu ddau ddwsin'...

Hughes, David, 1810-1881.

Papurau R. Leonard Hugh: Urdd Siarad Cymraeg,

 • NLW ex 2637.
 • file
 • 1950-1966.

Papurau, 1950-1966, gohebiaeth yn bennaf yn ymwneud ag Urdd Siarad Cymraeg, sef mudiad a sefydlwyd gan y Parch. Ddr R. Leonard Hugh ac eraill ym mis Mai 1947, ynghyd â llyfr nodiadau a chyfrifon a ddefnyddiwyd ym mhabell yr USC yn Eisteddfod Gened...

Hugh, R. Leonard.

Brawdoliaeth gyffredinol,

 • NLW ex 2638.
 • file
 • [?1897] /

Llyfr nodiadau, [?1897], yn cynnwys cerddi amrywiol, gan gynnwys enghraifft wych o gerdd hir yn nhraddodiad yr arwrgerdd yn dwyn y teitl 'Brawdoliaeth gyffredinol', o bosib gan William Davies, Bronheulwen, Llanidloes ['Brawdoliaeth ...

Davies, William.

Ryan a fi,

 • NLW ex 2645.
 • file
 • [2000x2009] /

Atgofion John P. Davies am ei blentyndod yn Nyffryn Aman gyda'r digrifwr a'r perfformiwr Ryan Davies, a'u cyfnod yn gwneud gwasanaeth milwrol yn y Llu Awyr, [2000x2009], ynghyd ag atgofion yr awdur o'i brofiadau yn gwasanaethu ...

Davies, John P.

Llyfr y llanw a'r trai,

 • NLW ex 2650.
 • file
 • 1957.

Cyfrol yn cynnwys cyflwyniad o farddoniaeth a rhyddiaith yn portreadu stori'r Ffydd yng Nghymru gan 'Cefni' a gyflwynwyd i gystadleuaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Môn a gynhaliwyd yn Llangefni, 1957.

Hanes Tal-y-bont, Brycheiniog,

 • NLW ex 2651.
 • file
 • 1881, 1959.

Teipysgif o draethawd gan Thomas Williams, Tal-y-bont, Sir Frycheiniog, 1959, yn olrhain hanes y pentref, wedi ei gyflwyno ar gyfer cystaleuaeth mewn eisteddfod yn y pentref ym 1881, ynghyd â chyfrol yn olrhain hanes ei deulu gan Thomas Williams. ...

Williams, Thomas.

Synnwyr a hiwmor /

 • NLW ex 2457.
 • file
 • 2003.

Gwaith y rhoddwr, nith T. Gwynn Jones, mewn teipysgrif, a ysgrifennodd ar gais ei phlant ac sy’n cynnwys atgofion am y llenor, ynghyd â choeden deulu sy'n dangos y berthynas rhyngddynt.

Jones, Eirlys.

Llyfr nodiadau Garfield Hughes,

 • NLW ex 2435.
 • file
 • [1932x1968].

Nodiadau'n cymharu ffurfiau ieithyddol a gramadeg yn yr iaith Gymraeg, Llydaweg a Chernyweg, [1932x1968].

Hughes, Garfield H.

Y Cylch Catholig,

 • NLW ex 2663.
 • file
 • 1989-1999.

Cardiau yn rhestru aelodau'r Cylch Catholig yng Nghymru a thu allan i Gymru, 1989-1999.

Cariadon y Cei a Gwas dau feistr,

 • NLW ex 2664.
 • file
 • [2007].

Cyfieithiadau gan Gerald Morgan o ddwy ddrama gan Carlo Goldoni sef 'Cariadon y Cei' a 'Gwas dau feistr', [2007].

Goldoni, Carlo, 1707-1793.

Cymdeithas Gymraeg y Geltaidd,

 • NLW ex 2674.
 • file
 • 1980-1995.

Papurau Cymdeithas Gymraeg y Geltaidd ('Y Geltaidd'), Prifysgol Cymru Aberystwyth, 1980-1995, gan gynnwys gohebiaeth, tocynnau a rhestri aelodaeth a llyfr cofnodion cyfarfodydd.

Cymdeithas Gymraeg y Geltaidd.

Llythyrau o'r Wladfa,

 • NLW ex 2696.
 • file
 • 1965-2010.

Papurau, 1965-2010, gan gynnwys casgliad o lythyrau a chardiau post o'r Wladfa, yn bennaf oddi wrth Mrs Elisa Dimol de Davies, Trelew, at y rhoddwr a'i deulu.

Cyfweliadau gydag Emyr Humphreys,

 • NLW ex 2698.
 • file
 • 1998.

Adysgrifiau o gyfweliadau Arwel Jones, M. Wynn Thomas a Gwynn Pritchard gydag Emyr Humphreys a fu'n sail i'r gyfrol Dal Pen Rheswm (Gwasg Prifysgol Cymru, 1999) a olygwyd gan y rhoddwr.

Englynion yn llaw 'Hydd Cyfeiliog',

 • NLW ex 2707.
 • file
 • 1933.

Englynion gan 'Hydd Cyfeiliog' (David John Rees, ?1882-1969) a ysgrifennwyd mae'n debyg ar gyfer cystadleuaeth i gyfansoddi casgliad o ddeuddeg englyn nas cyhoeddwyd o'r blaen yn Eisteddfod Aberhosan, 19 Ionawr 1933, ynghyd â n...

Rees, David John.

Cwestiynau gan Dewi Z. Phillipps,

 • NLW Misc. Records 279.
 • File
 • 1974.

Cwestiynau a luniwyd yn Saesneg gan yr Athro Dewi Z. Phillipps, Coleg Prifysgol Cymru, Abertawe, mewn ateb i ddarlith ar y testun 'Beth yw pwrpas llenydda?' a draddodwyd gan y Dr. R. M. Jones, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn yr Ei...

Results 121 to 140 of 646