Showing 649 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Barddoniaeth David Davies (Ffatri Emlyn, Adpar),

 • NLW ex 2577.
 • file
 • [1892]-[1937] /

Cyfrol o farddoniaeth David Davies, tad yr artist John Elwyn a pherchennog ffatri wlân Emlyn yn Adpar, gan gynnwys cerddi a anfonodd i eisteddfodau lleol, [1892]-[1937].

Davies, David, 1871-1947.

Trosiadau Hywel Berwyn Evans (sol-ffa),

 • NLW ex 2534.
 • file
 • [1935]-[2006] /

Chwe chyfrol yn cynnwys darnau clasurol wedi'u trosi i nodiant sol-ffa gan Hywel Berwyn Evans (1915-2006), llyfrgellydd ym Mhrifysgol Birmingham ac organydd yn Eglwys Bresbyteraidd Bethel yn y ddinas. Maent yn cynnwys gweithiau gan Handel, Si...

Evans, Hywel Berwyn.

Clod i Feirion,

 • NLW ex 2583.
 • file
 • 1899.

Gwaith barddonol 'Clod i Feirion' gan 'Deudraeth', West Pullman, Illinois, a ddarllenwyd yng nghyfarfod 'meibion a merched' Sir Feirionnydd, 20 Mai 1899, yn yr Occidental Hotel, Stryd Maddison, Chicago.

Papurau'r Colegiwm Cymraeg,

 • NLW ex 2582.
 • file
 • 1981-1986.

Papurau, 1981-1986, yn ymwneud â'r Colegiwm Cymraeg, pan oedd y diweddar J. I. Daniel [Siôn Daniel] yn ysgrifennydd y Colegiwm. Ceir gohebiaeth ynglŷn â llunio'r cyfansoddiad, aelodaeth, a thefnu cyfarfodydd a chynadleddau.

Daniel, J. I. (John Illtud).

Dolgellau dirion,

 • NLW ex 2589.
 • file
 • 1939.

Sgript rhaglen radio a ddarlledwyd o Neuadd y Farchnad, Dolgellau, 9 Mehefin 1939.

Adroddiadau amrywiol,

 • NLW ex 2590.
 • file
 • [1961]-[1977].

Nifer o benillion amrywiol mewn teipysgrif, gan gynnwys 'Tua Chaeo' gan Abiah Roderick (1898-1977), bardd gwerinol a digrifwr o Gwm Tawe, a luniodd y penillion (heb eu cyhoeddi) yn arbennig ar gyfer mam Mrs Elsa Davies, y rhoddwr.

Roderick, Abiah.

Emyn-donau D. Afan Thomas,

 • NLW ex 2413.
 • file
 • [1916]-[1923].

Llawysgrif gerddorol y cyfansoddwr D. Afan Thomas (1881-1928), Cwmafan, gan gynnwys tair emyn-dôn 'Cwm Clais' [cyhoeddwyd mewn sol-ffa yn Eirin Afan. Rhan I (Aberafan, 1916)], 'The Mill Wheel' [cyhoeddwyd mewn sol-ffa yn Eirin ...

Thomas, Afan, d. 1928.

Teulu 'Dewi Haran',

 • NLW ex 2418.
 • file
 • 1839-[1954].

Coeden deulu gan David Evans ('Dewi Haran', 1812-1885) yn olrhain disgynyddion Thomas Phillip (g. 1536), ynghyd â medal arian a gyflwynwyd iddo yn 1849 gan Dafydd Hopkins am y gerdd orau i gŵn hela Llanharan. Ceir cerdd brintiedig In Mem...

Evans, David, Dewi Haran, 1812-1885.

Cantawd y Rondo,

 • NLW ex 2613.
 • file
 • 1963.

Copi o eiriau 'Cantawd y Rondo' o dan olygiaeth John Hughes, cyfieithiwyd geiriau Saesneg J. Michael Jones i'r Gymraeg gan Elizabeth Gerallt Jones, a'r gerddoriaeth gan Johannes Brahms a Richard Wagner. Fe'i perfformiwyd y...

Papurau'n ymwneud â Gwenallt,

 • NLW ex 2601.
 • file
 • [1948]-[1985].

Papurau, [1948]-[1985], yn ymwneud â'r llenor Gwenallt, gan gynnwys rhaglen deyrnged a gyflwynwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Lliw, 1980, y sgript gan Dafydd Rowlands [diweddar ŵr Mrs Margaret Rowlands].

Rowlands, Dafydd.

Y Trwynau Coch,

 • NLW ex 2617.
 • file
 • [1978].

Papurau, [1978], yn ymwneud a'r grŵp pop Cymraeg, Y Trwynau Coch, gan gynnwys cytundeb, 1978, rhwng Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a'r grŵp i berfformio yng nghlwb nos Tito's yng Nghaerdydd a'r amodau, ac ychydig o dorion o'r...

Trwynau Coch (Musical group).

Sgriptiau D. J. Williams,

 • NLW ex 2451.
 • file
 • 1936, 1939.

Copïau teipysgrif o dair sgript sef 'Shemi Wâd' (sgwrs gan Bili John a D. J. Williams), 1936, 'Storïau'r Môr' (gan dri hen forwr o Abergwaun), 1936, a 'Dychangerddi Letys Het' (D. J. Williams a Bili John), [fe�...

Williams, D. J. (David John), 1885-1970.

Cyfansoddiadau cerddorol David Hughes ('Cristiolus Môn'),

 • NLW ex 2439.
 • file
 • 1838-1866.

Llyfrau tonau David Hughes, ysgolfeistr a cherddor, a anwyd yn Llangristiolus, Môn, yn cynnwys emyn-donau, salm-donau ac anthemau ganddo, ynghyd â llythyr o werthfawrogiad, 1866, o Efrog Newydd, yn gofyn iddo anfon 'dwsin neu ddau ddwsin'...

Hughes, David, 1810-1881.

Papurau R. Leonard Hugh: Urdd Siarad Cymraeg,

 • NLW ex 2637.
 • file
 • 1950-1966.

Papurau, 1950-1966, gohebiaeth yn bennaf yn ymwneud ag Urdd Siarad Cymraeg, sef mudiad a sefydlwyd gan y Parch. Ddr R. Leonard Hugh ac eraill ym mis Mai 1947, ynghyd â llyfr nodiadau a chyfrifon a ddefnyddiwyd ym mhabell yr USC yn Eisteddfod Gened...

Hugh, R. Leonard.

Brawdoliaeth gyffredinol,

 • NLW ex 2638.
 • file
 • [?1897] /

Llyfr nodiadau, [?1897], yn cynnwys cerddi amrywiol, gan gynnwys enghraifft wych o gerdd hir yn nhraddodiad yr arwrgerdd yn dwyn y teitl 'Brawdoliaeth gyffredinol', o bosib gan William Davies, Bronheulwen, Llanidloes ['Brawdoliaeth ...

Davies, William.

Ryan a fi,

 • NLW ex 2645.
 • file
 • [2000x2009] /

Atgofion John P. Davies am ei blentyndod yn Nyffryn Aman gyda'r digrifwr a'r perfformiwr Ryan Davies, a'u cyfnod yn gwneud gwasanaeth milwrol yn y Llu Awyr, [2000x2009], ynghyd ag atgofion yr awdur o'i brofiadau yn gwasanaethu ...

Davies, John P.

Llyfr y llanw a'r trai,

 • NLW ex 2650.
 • file
 • 1957.

Cyfrol yn cynnwys cyflwyniad o farddoniaeth a rhyddiaith yn portreadu stori'r Ffydd yng Nghymru gan 'Cefni' a gyflwynwyd i gystadleuaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Môn a gynhaliwyd yn Llangefni, 1957.

Hanes Tal-y-bont, Brycheiniog,

 • NLW ex 2651.
 • file
 • 1881, 1959.

Teipysgif o draethawd gan Thomas Williams, Tal-y-bont, Sir Frycheiniog, 1959, yn olrhain hanes y pentref, wedi ei gyflwyno ar gyfer cystaleuaeth mewn eisteddfod yn y pentref ym 1881, ynghyd â chyfrol yn olrhain hanes ei deulu gan Thomas Williams. ...

Williams, Thomas.

Results 121 to 140 of 649