Showing 28 results

Archival description
Gwenallt, 1899-1968
Print preview View:

Gohebiaeth gyffredinol: 1958

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwenallt, Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Waldo Williams, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Euros Bowen, Aneurin Talfan Davies, Alun Llywelyn-Williams, Elis Gwyn Jones, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, John Gwilym Jones a Pennar Davies. Ar gefn drafft o lythyr gan Bobi Jones mae copi o eirda a roddwyd iddo gan Griffith John Williams ym 1952.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1960

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod cyfarfodydd cynnar yr Academi ac ethol ei swyddogion cyntaf; Yr Athro Griffith John Williams (Llywydd), Iorwerth Peate (Cadeirydd), Bobi Jones (Ysgrifennydd) a Gwilym R. Jones (Trysorydd), ynghyd â llungopïau o'r drafodaeth a fu yn y wasg a sylwadau ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' ac a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin. Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, John Gwilym Jones, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Saunders Lewis, J. M. Edwards, Thomas Parry, Gwenallt, Waldo Williams, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Euros Bowen, D. J. Williams, T. J. Morgan a D. Myrddin Lloyd.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1964

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Islwyn Ffowc Ellis ac Euros Bowen, a threfnaiadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Gwenallt, Bobi Jones, Glyn Jones, Huw Lloyd Edwards, Tecwyn Lloyd, Alun Talfan Davies, D. J. Williams, Derec Llwyd Morgan a G. J. Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1965

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Gwenallt, Bobi Jones, Alun Talfan Davies, John Gwilym Jones, Kate Roberts, Bedwyr Lewis Jones, Gwyn Thomas, Rhiannon Davies Jones, Alun Jones, Y Cilie, Gareth Miles a G. J. Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1966

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. E. Caerwyn Williams, R. S. Thomas, Islwyn Ffowc Elis a Gwenallt. Ceir cyfeiriadau at roi Gwobr Griffith John Williams i Gwaed Gwirion, Emyr Jones, yn ogystal â chyfeiriadau Tecwyn Lloyd at rai o helyntion is-etholiad Sir Gaerfyrddin, 1966 a llythyr oddi wrth Vernon Jones, athro yn Ysgol y Berwyn y Bala, yn cynnig y syniad, am y tro cyntaf, o enwebu Saunders Lewis ar gyfer Gwobr Nobel.

Bowen, Euros,

General correspondence: Meic Stephens

The file comprises mainly of correspondence, 1968-1969, relating to the preliminary meeting and other early meetings of the English Language Section of the Academi. The preliminary meeting was arranged by Meic Stephens and the file includes invitations sent out by him, letters of reply, and letters commenting on this first meeting. The file also includes letters inviting writers to become members of the Academi, their replies and lists of those writers who have accepted or declined membership. There are a few references to discussions about the establishment of a new English language literary magazine, an idea which was rejected for the time being. There are letters from and references to, many prominent Anglo-Welsh and Welsh language writers including Dannie Abse, Alison Bielski, W. H. Boore, Alexander Cordell, Brenda Chamberlain, Tony Conran, Rhys Davies, Tudor David, Menna Gallie, Bryn Griffiths, Peter Gruffydd, Raymond Garlick, Ll. Wyn Griffith, Gwenallt, Cledwyn Hughes, Richard Hughes, Emyr Humphreys, A. G. Prys Jones, David Jones, Dedwydd Jones, Glyn Jones, Gwyn Jones, Jack Jones, John Idris Jones, Sally Roberts Jones, Bill Meilen, Gerald Morgan, Robert Morgan, Roland Mathias, Leslie Norris, John Ormond, Alun Owen, D. Parry-Jones, Cecil Price, Alun Richards, Gwyn Thomas, R. S. Thomas, John Tripp, Aled Vaughan, Richard Vaughan, Harri Webb, Gwyn Williams, Herbert Williams, John Stuart Williams and Raymond Williams.

Stephens, Meic

Llythyrau at David Bowen, I-O

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan Norah Isaac, John Gwili Jenkins, Cynan, William John A.S., D. Gwenallt Jones, E. Cefni Jones, E. K. Jones, J. T. Jones, Moelona, Tydfil, D. T. Morgan, Eluned Morgan, T. J. Morgan a J. Dyfnallt Owen.

Isaac, Norah

Poems by various authors

The file comprises typescript, manuscript and printed copies of poems by various authors (in many cases the author's name is not noted). Includes a typescript copy of a poem by Peter Levi entitled 'Thirty ways of drowning in the sea', with a letter from Alasdair Clayre at All Souls College, Oxford, dated 17 Sept. 1965, asking David Jones whether he would like 'a drawing or two drawings of yours to be used as illustrations for a limited edition of this poem?' (for drafts of a reply to this letter see A2/1), and typescript copies of poems by Charles Madge ('The Storming of the Brain', dated 2 July 1950), Dylan Thomas ('Elegy'), Saunders Lewis ('The Choice', translated by R. Wynne), Stefan George ('Come in the Park described as dead and see', translated by Vernon Watkins and signed by him), William Hayward, Herbert Read, and a translation of 'Wales' by Gwenallt Jones.

Levi, Peter

Llythyrau Jones (A-D)

Llythyrau, 1915-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Cynan (2), Alun Jones (Cilie), Aneurin Jenkins-Jones (1), Bedwyr L[ewis] Jones (7), Bobi Jones (10), Dafydd [Jones, 'Isfoel'] (1), Dafydd Glyn Jones (2), [D.] Gwenallt Jones (25), gan gynnwys drafft o'i gerdd 'Rhydcymerau' er mwyn cael barn D. J. Williams ar ei ddisgrifiad o'i dad-cu Esgeirceir gan na welodd mohono erioed, [D. J.] Odwyn Jones (6), Dafydd Orwig [Jones] (3), ac englyn, [1966], gan Dic [Jones] wedi iddo brynu copi o Storïau'r Tir.

Cynan, 1895-1970

Gohebiaeth gyffredinol

Llythyrau, 1915-1977, at Elizabeth Williams, nifer yn ymwneud â G. J. Williams a chyhoeddi ei waith; capel Bethesda'r Fro; dyfodol yr iaith Gymraeg; Undeb Cymru Fydd a Phlaid Cymru. Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae Glyn Ashton, Rachel Bromwich (2), D. Simon Evans (4), Aneirin Talfan Davies, Cassie Davies, Rachel Ellenborough (21, ynghyd â pheth o'i gwaith dan yr enw Rachel Law, a gwybodaeth yngŷn ag achau'r teulu (Iolo Morganwg)), Gwynfor Evans (2), Raymond Gower, Bedwyr Lewis Jones (2), Bobi Jones (2), D. Gwenallt Jones (3; ac 1 oddi wrth Nel Gwenallt ar farwolaeth ei gŵr), E. D. Jones (6), Ceri Lewis, Saunders Lewis (3; un oddi wrtho at ei wraig, Margaret, pan oedd yn y carchar; a 3 oddi wrth Margaret at Elizabeth Williams; ac 1 llythyr, 1931, at Saunders Lewis oddi wrth J. Alun Pugh), Timothy Lewis (2), T. J. Morgan, Rhys Nicholas, Iorwerth Peate, Eurys Rowlands, R. J. Thomas (6), a D. J. Williams (6).

Llythyrau J (Jaffrennou - Jones, J. R.)

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae A. O. H. Jarman (2), R. T. Jenkins (16), Dilwyn John (5), Bedwyr Lewis Jones (2), Bobi Jones (7), D. Gwenallt Jones (24, rhan o un llythyr yn llaw Waldo Williams), E. D. Jones (32), Gwilym R. Jones (3) a Iorwerth Hughes Jones (5).

The dragon has two tongues

The file comprises correspondence, 1964-1971, including draft letters by Glyn Jones, relating to The dragon has two tongues (London, 1968), mostly from the literary agents, Laurence Pollinger Ltd, and publishers, J. M. Dent & Sons Ltd, and includes letters from Brynmor Jones (4), Gerald Morgan, Gwyn Thomas, Maxwell Fraser, Gwyn Jones (2), Keidrych Rhys, D. Gwenallt Jones, Roland Mathias (4), Meic Stephens, Richard Morris Jones, Alun R. Jones, editor Mabon (copy), Ron Berry, A. G. Prys-Jones (2), W. C. Elvet Thomas, Bryn Griffiths, and Elwyn Davies. A number of letters concern permission to quote from the works of writers featured in the book and the Welsh Arts Council prize awarded to Glyn Jones for the work; some letters contain references to The Island of Apples. -- Also included are royalty statements and other related papers including manuscript drafts of sections of the essay on Dylan Thomas, and a hand-painted design by Glyn Jones for the dust jacket. In addition, the file contains a programme of the Theatr Clwyd Company production 'My People', 1980, based on Caradoc Evans's short stories, which includes an extract from The dragon has two tongues; and printed notes regarding the television series 'The dragon has two tongues', 1985.

Jones, Brynmor, 1930-1999

'The Sleeping Bard'

The file comprises copies of the radio script 'The Sleeping Bard. Readings from 'The visions of the sleeping bard' by Ellis Wynne, with commentary by Glyn Jones', broadcast in three parts during May 1952. The scripts contain numerous amendments and some additional manuscript notes. Also included are four letters from Aneirin Talfan Davies regarding the programme, 1952. In addition the file contains a copy of the script 'Cornel y Llenor. "Gweledigaethau'r Bardd Cwsg" gan Elis Wynne', by D. Gwenallt Jones, 1951.

Davies, Aneirin Talfan

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Tegwen Clee (Morris); Aneirin Talfan Davies; Jennie Eirian Davies (3); Dr Noelle Davies (5); T. I. Ellis (2); Moses Griffith; J. Gwyn Griffiths (3); Gwenallt; Edward Nevin; Arglwydd/Lord Ogmore (cyn hynny/formerly David Rees Rees-Williams) (4); Iorwerth C. Peate (3); Dewi Watkin Powell (5); Y Barnwr/Judge J. Alun Pugh; Keidrych Rhys (2).

Clee, Tegwen, 1901-1965

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Gwennant Davies (later Gillespie), Urdd Gobaith Cymru; Gwilym Prys Davies (3); Ithel Davies; Dr Noelle Davies (5), T. I. Ellis (13); William George; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths (2); T. Elwyn Griffiths; Mari Headley (Ellis) (3); A. O. H. Jarman; Dafydd Jenkins (3); Gwenallt; Rhys Hopkin Morris; J. Dyfnallt Owen; Thomas Parry; Iorwerth C. Peate; Delwyn Phillips; Dewi Watkin Powell (2); Mati Rees; Keidrych Rhys; Kate Roberts; Ben Bowen Thomas (2); Griffith John Williams.

Gillespie, Gwennant

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Alun Oldfield Davies, 1947; Gwilym Prys Davies, 1947; Ithel Davies, 1947; Dr Noelle Davies, 1948 (3); T. I. Ellis, (4), 1947-1948; J. Gwyn Griffiths, 1948; Mari Headley (Ellis), 1947; Gwenallt, 1948; Saunders Lewis, 1947; D. Myrddin Lloyd, 1948; Thomas Parry, 1947; Iorwerth C. Peate, 1947; Delwyn Phillips, (4), 1947; Dewi Watkin Powell, 1947-1948; Kate Roberts, 1948; Ceinwen H. Thomas (2), 1947-1948; Alun Llywelyn Williams, 1948.

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

J

The file includes correspondence with R. T. Jenkins (4 letters); Gwilym R. Jones (3 letters); D. Gwenallt Jones (1 letter); Robert Ambrose Jones (1 letter) and Sir Thomas Artemus Jones (1 letter).

Jenkins, R. T. (Robert Thomas), 1881-

Papurau Idwal Jones,

  • GB 0210 IDWNES
  • fonds
  • 1915-1957 /

Llythyrau, 1915-1936, yn bennaf at ei deulu tra bu'n gwasanaethu yn y fyddin, 1915-1919; teipysgrifau a llawysgrifau o'i ddramâu a sgriptiau radio, 1920-1936, a thorion papur newydd o adolygiadau, 1926-1940; barddoniaeth, caneuon, parodïau, rhyddiaith a deunydd arall, 1924-1932; copi teipysgrif o 'Ann y Wernolau',drama gan ei fam, Mrs Teifi Jones, 1921; a deunydd amrywiol a ychwanegwyd gan D. Gwenallt Jones tra bu'n ymchwilio ar gyfer Cofiant Idwal Jones, 1934-1957. = Letters, 1915-1936, mainly to his family whilst serving in the army, 1915-1919; typescripts and manuscripts of plays and radio scripts, 1920-1936, and newspaper cuttings of reviews, 1926-1940; poetry, songs, parodies, prose and other material, 1924-1932; a typescript copy of 'Ann y Wernolau', a play by his mother, Mrs Teifi Jones, 1921; and miscellaneous material added by D. Gwenallt Jones while researching <i>Cofiant Idwal Jones</i>, 1934-1957.

Derbyniwyd bocs ychwanegol o bapurau gan Mrs Eirain Rees (nee Jones), Medi 2008. Mae'r grŵp yn parhau heb ei gatalogio.

Jones, Idwal, 1895-1937

Results 1 to 20 of 28