File NLW MS 24172D. - Llawysgrif Ceiriog

Identity area

Reference code

NLW MS 24172D.

Title

Llawysgrif Ceiriog

Date(s)

  • [1856x1857]-1886 (Creation)

Level of description

File

Extent and medium

63 ff. (hen dudaleniad 3-15, 17 ar ff. 2-8 verso; ff. 17-26, 36 verso-49 verso testun wyneb i waered) ; c. 280 x 180 mm.

Cloriau cerdyn brown; 'Ceiriog' (mewn inc ar y clawr blaen).

Context area

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Cyfrol, [1856x1857]-[1860au cynnar], yn llaw Ceiriog, yn bennaf yn cynnwys barddoniaeth, anerchiadau a hwiangerddi (ff. 1-49), ynghyd ag eitemau rhyddion, 1862-1886 (ff. 50-63, mewn amlen archifol). = A volume, [1856x1857]-[early 1860s], in the hand of Ceiriog, containing mostly poetry, speeches and nursery rhymes (ff. 1-49), together with loose items, 1862-1886 (ff. 50-63, in an archival envelope).
Mae'r gyfrol yn cynnwys drafftiau, neu rannau o ddrafftiau, [1850au hwyr]-[1860au cynnar], o dros ugain o gerddi (ff. 17-27 a 36 verso-49 verso (tesun wyneb i waered), 59-60 verso), gan gynnwys 'Gair Tros y Delyn' (f. 24), 'Syr Meurig Grynthwth' (ff. 24 verso-25 verso) ac 'Y Telyniwr dall' (ff. 39-40 verso), a gyhoeddwyd yn Oriau'r Hwyr (Rhuthun, 1860); 'Alun Mabon' (ff. 17 recto-verso), 'Lisi Fluelin yn deir blwydd oed' (f. 18), 'Garibaldi a Charcharor Naples' (ff. 18 verso-19), 'Tywysog Cymru' (f. 23), 'Myfanwy Fychan' (ff. 36 verso-38 verso), 'Y Wlanen' (ff. 43 recto-verso, 46-47), 'Y Glowr' (ff. 44-45 verso), 'Datod mae rhwymau' (f. 48 verso), 'Bum tros y Wyddfa fawr' (f. 48 verso), 'Eich Bachgen' (ff. 48 verso-49) ac 'Evan Benwan (Ail Ran)' (f. 59 recto-verso), a gyhoeddwyd yn Oriau'r Bore (Rhuthun, 1862); a 'Paham mae Dei mor hir yn dod' (ff. 63-64), a gyhoeddwyd yn Oriau Eraill (Wrecsam, [1868]), tt. 63-64. Mae cerddi ar yr Ysgol Sul (f. 41 recto-verso) a Samuel Roberts, Llanbrynmair (f. 42 recto-verso), ymysg eraill, o bosib heb eu cyhoeddi. Ceir hefyd casgiad o saith deg dau hwiangerdd, [1856x1857], tua chwe deg ohonynt yn ymddangos yn Oriau'r Haf (Wrecsam, [1870]), tt. 21-47 passim (ff. 1-10 verso); ac eitemau o ryddiaith, gan gynnwys anerchiad ar farddoniaeth i Gymdeithas Lenyddol Gymreig Manceinion, [?1858] (ff. 27 verso-34 verso), 'Pilsen i Ffarmwyr' (ff. 35-36 verso), a nodiadau (ff. 23 verso, 26 verso). Mae'r papurau rhyddion yn cynnwys rhestr anghyflawn o alawon Cymreig, [1862], o bosib mewn perthynas â'r gyfrol Cant o Ganeuon (Wrecsam, [1863]) (ff. 50-57), ac anfonebau am gario nwyddau, 1874-1886, oddi wrth y Van Railway Company (ff. 61-63). = The volume includes drafts, or parts of drafts, [late 1850s]-[early 1860s], of over twenty poems (ff. 17-27 a 36 verso-49 verso (inverted text), 59-60 verso), including 'Gair Tros y Delyn' (f. 24), 'Syr Meurig Grynthwth' (ff. 24 verso-25 verso) and 'Y Telyniwr dall' (ff. 39-40 verso), published in Oriau'r Hwyr (Ruthin, 1860); 'Alun Mabon' (ff. 17 recto-verso), 'Lisi Fluelin yn deir blwydd oed' (f. 18), 'Garibaldi a Charcharor Naples' (ff. 18 verso-19), 'Tywysog Cymru' (f. 23), 'Myfanwy Fychan' (ff. 36 verso-38 verso), 'Y Wlanen' (ff. 43 recto-verso, 46-47), 'Y Glowr' (ff. 44-45 verso), 'Datod mae rhwymau' (f. 48 verso), 'Bum tros y Wyddfa fawr' (f. 48 verso), 'Eich Bachgen' (ff. 48 verso-49) and 'Evan Benwan (Ail Ran)' (f. 59 recto-verso), published in Oriau'r Bore (Ruthin, 1862); and 'Paham mae Dei mor hir yn dod' (ff. 63-64), published in Oriau Eraill (Wrexham, [1868]), pp. 63-64. Poems on the Sunday School (f. 41 recto-verso) and on Samuel Roberts, Llanbrynmair (f. 42 recto-verso), amongst others, are possibly unpublished. Also included is a collection of seventy-two nursery rhymes, [1856x1857], some sixty of which appear in Oriau'r Haf (Wrexham, [1870]), pp. 21-47 passim (ff. 1-10 verso); and prose items including a speech on poetry for Cymdeithas Lenyddol Gymreig Manceinion, [?1858] (ff. 27 verso-34 verso), 'Pilsen i Ffarmwyr' (ff. 35-36 verso), and notes (ff. 23 verso, 26 verso). The loose papers include an incomplete list of Welsh airs, [1862], possibly in connection with the publication of Cant o Ganeuon (Wrexham, [1863]) (ff. 50-57), and invoices for the carriage of goods, 1874-1886, from the Van Railway Company (ff. 61-63).

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • English
  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, ychydig o Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Dalennau wedi eu rhwygo allan ar ôl ff. 14 (2), 17 (2), 25 (2), 26, 32, 34 (3), 37, 40, 42 and 49 (gwaredwyd olion 3 bifoliwm coll yn gyfangwbl wrth drwsio'r gyfrol, sef un rhwng ff. 14-15 a 37-38 a dau rhwng ff. 17-18 a 34-35); ff. 20-22 bonion yn unig. Trwsiwyd y gyfrol yn LlGC, 2021.

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Alternative identifier(s)

Alma system control number

991110928602419

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mawrth 2022.

Language(s)

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys Jones.

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: NLW MS 24172D.