fonds GB 0210 IOHUJO - Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones

Identity area

Reference code

GB 0210 IOHUJO

Title

Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones

Date(s)

  • 1659-1972 (crynhowyd [c.1919]-1972) (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.114 metrau ciwbig (4 bocs)Mae rhai papurau mewn cyflwr bregus (gweler disgrifiadau lefel ffeil).

Context area

Name of creator

Biographical history

Ganwyd Dr Iorwerth Hughes Jones yn 1902 yn fab hynaf i'r Parch. William Glasnant Jones. Addysgwyd ef yn Ysgol Sir Tre-gŵyr. Wedi iddo gymhwyso fel meddyg yn 1925 aeth i weithio fel meddyg preswyl yn Ysbyty Charing Cross, Llundain, cyn dychwelyd i Abertawe i ymgymryd â swydd fel meddyg teulu. Roedd yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Abertawe rhwng 1947 a 1961, ac yn aelod o Blaid Cymru. Yn ystod y rhyfel roedd yn anesthetydd cynorthwyol yn Ysbyty Cyffredinol Abertawe. Roedd yn frwd dros achosion Cymreig - arweiniodd yr ymgyrch dros gael ysgolion Cymraeg yn Abertawe, roedd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Abertawe yn 1964, a bu'n Gadeirydd Urdd Gobaith Cymru, [c.1954]-1957. Ymddiddorai mewn hanes, roedd yn aelod o'r 'Royal Institution' a'r 'Gower Society', yn llywydd Cymdeithas Dunvant am gyfnodau, yn is-lywydd Cymdeithas Gŵyr, ac yn aelod o'r Cymmrodorion a Chymmrodorion Abertawe. Roedd ganddo ddiddordeb hefyd mewn celfyddyd ac roedd yn aelod o bwyllgor Galeri Glynn Vivian. Bu farw ar 26 Awst 1972.

Archival history

Daeth y rhan fwyaf o'r papurau trwy law'r Dr Iorwerth Hughes Jones. Mae yma hefyd rhai o bapurau ei ewythr, Y Parch. E. Aman Jones, a'i lyfrgell, a drosglwyddwyd iddo ef gan ei ragflaenydd yng Nghapel Llanwrtyd, Y Parch. R. James.

Immediate source of acquisition or transfer

Rhoddwyd gan y Dr Iorwerth Hughes Jones a'i weddw ar adegau gwahanol rhwng Mawrth 1951 ac Awst 1977.

Content and structure area

Scope and content

Mae'r archif yn adlewyrchu diddordebau amrywiol Dr Iorwerth Hughes Jones, ac yn cynnwys gohebiaeth, papurau personol, nodiadau, ffotograffau, torion papur newydd, a phapurau a dderbyniodd gan eraill.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i LLGC..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd y casgliad yn bum grŵp; llythyrau, 1924-1972; diddordebau, 1823, [1919]-1972; mudiadau a sefydliadau, 1926-1970; materion cyhoeddus, [c.1930]-1961; a phapurau a gasglwyd ganddo, 1659-1953.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg a Saesneg oni nodir yn wahanol

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Text

Related units of description

Tynnwyd cofysgrifau Capel Annibynnol Llanwrtyd allan o'r casgliad a'u rhestru ar wahân. Ceir ychwaneg o bapurau yn y Llyfrgell a roddwyd gan Dr Iorwerth Hughes Jones. Mae papurau ei dad, y Parch. W. Glasnant Jones, hefyd ar gael yn y Llyfrgell.

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004196648

GEAC system control number

(WlAbNL)0000196648

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Awst 2001.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: South Wales Evening Post, 28 Awst 1972.

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones; $q - Mae rhai papurau mewn cyflwr bregus (gweler disgrifiadau lefel ffeil)..