Welsh literature -- Societies, etc.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh literature -- Societies, etc.

Equivalent terms

Welsh literature -- Societies, etc.

Associated terms

Welsh literature -- Societies, etc.

6 Archival description results for Welsh literature -- Societies, etc.

6 results directly related Exclude narrower terms

Amryw

Miscellaneous papers kept by John Ceiriog Hughes comprising draft poetry, adjudications, correspondence, notes, and accounts; lawsuit papers, including a draft summons to Isaac Clarke, printer and publisher, of Ruthin, 1862, concerning inter alia the copyright of Oriau'r Bore; proof sheets of John Ceiriog Hughes's application and testimonials for an appointment as commercial traveller, 1871, and of the prospectus of the Mynyddog Memorial appeal, 1877; and a small poster advertising meetings of 'Cymdeithas Lenyddol Gymreig Manceinion', 1858, including lectures by John Hughes (Ceiriog) and William Williams (Creuddynfab).

Eben Fardd: Memoranda and accounts,

A composite volume, lettered 'Eben Fardd's MS', comprising day and 'memoranda' books of Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'). Among the material recorded by the writer are extracts relating to Tractarianism; diary entries, 1837-9, 1849; shop, school, bookbinding and other accounts, 1839-40; mensuration problems and tables, etc., c. 1834; 'Memorandum of Literary adventures and Transactions ... 1848-55, being largely a list of adjudications at eisteddfodau and literary meetings, and 'adjudicatory transactions conducted on the New Plan', 1855-6, and 'Requisitions & invitations declined', 1855-7; Llanarmon School, Clynnog School, and sundry accounts, 1827; etc.

Lloffion Llenyddol,

A scrap-book lettered 'Lloffion Llenyddol' compiled by John Jones ('Myrddin Fardd') and containing press cuttings under such titles as 'Y diweddar [Aneurin Jones] Aneurin Fardd', 'Anne Griffiths' (1864), 'Gweithiau Williams, Pant y Celyn', 'Beddau ein Henwogion', 'Cofgolofn Llewelyn [ap Gruffydd, 'Y Llyw Olaf']', 'Ein Gwroniaid Meirw', 'Edward Jones, Maes-y-plwm', 'Eisteddfod Llandudno, 1864', 'Dechreuad a chynnydd llech-chwarelau Llanllechid a Llandegai', 'Yr Eisteddfod', 'Elizabeth a Phrotestaniaeth', 'Llenyddiaeth Gymreig', 'Ysbryd yr oes - Cyfarfodydd Llenyddol', 'Cywreinfa i Gymru', 'Amgueddfa a Llyfrgell i'r Genedl', 'Y Proffeswr Kuno Meyer, ar iaith a llenyddiaeth Cymru', 'Llyfrgell Genedlaethol i'r Cymry', 'Elusenau y Rhiwlas a Thlodion y Bala a'r Amgylchoedd', 'Ar i bob un godi ei flodau ei hun (Darlith gan Elfed)', 'Ymgom gyda'r Athraw Owen M. Edwards', 'Rhai llyfrau a ddarllenais (Gan Proff. D. J. Evans, MA, Athens, O.)', 'Barnwr Cymreig i Gymru', 'Gorsedd y Beirdd', 'Eisteddfod Genedlaethol 1894', 'Cymdeithas Gymreigyddol Powys' (1861-2), 'Y Barnwr Vaughan Williams yn Llynlleifiad (Anerchiad ar "Y Cymeriad Celtaidd")', 'Y Llawysgrif [Codex B] yn Llyfrgell Athrofa y Bala', 'Pontrhydfendigaid', 'Pobl Fychain Fawr [y Gymry] (gan Mr T. O. Russell)', 'Llyfrgell Syr Thomas Phillipps [Middle Hill]', 'Gobebiaeth o Gymru (Gan Dr Cefni Parry)', 'Adgofion mebyd ac ieuenctyd (Gan y Parch O. R. Morris, Minnesota)', 'Y Dyn Cyntefig (Gan y Parch. D. Roberts, Cazenovia, N.Y.), 'Disgyblion Moses versus Monsieur Voltaire (Cyfieithedig gan [Thomas Williams] Asaph Glyn Ebwy)', 'Ymweliad a'r Bala', 'Fy Adgofion o Sir Benfro'. (Gan [ ] 'Ioan Medi'), 'Cilgeran fel y mae', 'Dechreuad yr Ysgol Sabbothol', 'Trysorau y diweddar Mr Nicholas Bennett', 'Darganfyddiad o hen lyfr Cymraeg gwerthfawr yng Ngheredigion', etc.

Miscellanea,

Miscellaneous documents: - 'Llanrwst Educational Movement', being a carbon copy of an appeal on behalf of the new school to be established by the British and Foreign School Society; an essay (39 pp., incomplete) on 'Buddioldeb Cymdeithasau Llenyddol ir Cymry'; an address (8 pp.) [by Robert Griffith Jones, Llanarmon-yn-Iâl] on the relation of the sexes; instructions on the marbling of edges [of books] ('Marblo Ymylon'); medical recipes; pedigrees of David Jones ('Dewi Fardd') and of the family of his wife Jane Evans of Pandy, Trefriw; publications sales accounts, 1829 and undated; a publications purchase order of Thos. Owens, Denbigh, undated; receipts for subscriptions to 'Cymdeithas Caredigion Nant Conwy', 1854-1855; a cheque book, 1877-1878; an account book (almost blank), 1907; poetry; a draft will of Richard Lloyd, ironmonger, Bala, undated; printed items including a blank list of subscriptions to 'Cystadleuaeth Llanrwst', 1859, leaflets entitled 'Home Rule i'r Iwerddon a Methodist Rule i Gymru' and 'Haelioni mewn 'geiriau' a 'gweithredoedd', Pa un o'r ddau sydd oreu?', an in memoriam leaflet of William Elias, The Abbey, Llanrwst, and memorial inscriptions of John Jones ('Pyll'), Jane, his wife, and John, their son; press cuttings relating largely to the Reverend G. Hartwell Jones; etc.

Papurau'r Academi Gymreig / The Welsh Academy Papers,

  • GB 0210 ACADGYM
  • Fonds
  • 1958-1998 /

Mae'r casgliad yn cynnwys papurau sy'n adlewyrchu gwahanol weithgareddau'r Academi yn ogystal â gweithgaredd aelodau o staff cyflogedig a swyddogion gwirfoddol y gymdeithas. Mae'n adlewyrchu y trefniant cwbl wirfoddol oedd yn bodoli rhwng 1960 a 1977, cyfraniad staff cyflogedig yn y cyfnod ers derbyn nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru ym 1977, a'r ychwanegu a fu at weithgaredd y gymdeithas wrth greu Adran Saesneg ym 1968. Mae papurau'r Adran Gymraeg yn adlewyrchu'r cyfan o weithgaredd yr Academi hyd at sefydlu'r Adran Saesneg. O hynny ymlaen ymranna'n Adran Gymraeg, Adran Saesneg a Gweinyddiaeth Ganolog. Cynnwys ohebiaeth gyffredinol a phapurau gweinyddol cyffredinol megis cofnodion pwyllgorau, ymgyrchoedd aelodaeth, deunydd yn ymwneud â'i gwahanol gyhoeddiadau a'i amrywiol weithgareddau. Derbyniwyd 13 bocs mawr o gofysgrifau ym mis Gorffennaf 2013 a 2 focs mawr mis Hydref 2013. Nid yw'r papurau hyn wedi eu catalogio eto. = The collection consists of papers which reflect the various activities of the Academi as well as the activities of paid officials and voluntary members. They reflect the voluntary arrangement that existed between 1959 and 1977, the expansion of activities which followed the formation of the English Language Section in 1968 and the contribution made by paid staff in the period after the award of a Welsh Arts Council Grant in 1977. The papers of the Welsh Language Section reflect the whole activities of the Academi up to the formation of the English Language Section. From then on, the papers are split into those of the Central Administration, the Welsh Language Section and the English Language Section. The collection includes general correspondence, administrative papers such as committee minutes, membership details and material relating to various publications, events and activities. Thirteen large boxes of records were received July 2013 and a further 2 large boxes in October 2013. These groups remains uncatalogued.

Academi Gymreig

Cymdeithasau Darllen Gan Mlynedd yn ôl,

Drafft teipysgrif, [1954], o'r anerchiad 'Cymdeithasau Darllen Gan Mlynedd yn ôl' gan Bob Owen, Croesor, a roddwyd yng Ngynhadledd Llyfrgelloedd yng Nghymru a Mynwy, Caernarfon, 2 Mehefin 1954. Mae'r drafft yn cynnwys cywiriadau a dileadau helaeth yn llaw'r awdur, yn ogystal â throednodiadau, a chafodd ei baratoi ar gyfer ei gyhoeddi (gw. Llyfrgelloedd yng Nghymru: Report of the Proceedings of the Twenty-first Conference of Library Authorities in Wales and Monmouthshire held at Caernarvon June 1st, 2nd and 3rd, 1954 (Abertawe, 1954), tt. 30-37). = A typescript draft, [1954], of the paper 'Cymdeithasau Darllen Gan Mlynedd yn ôl' by Bob Owen, Croesor, given at the Conference of Library Authorities in Wales and Monmouthshire, Caernarvon, 2 June 1954. The draft contains copious manuscript corrections and deletions in the author's hand, as well as footnotes, and was prepared for publication (see Llyfrgelloedd yng Nghymru: Report of the Proceedings of the Twenty-first Conference of Library Authorities in Wales and Monmouthshire held at Caernarvon June 1st, 2nd and 3rd, 1954 (Swansea, 1954), pp. 30-37).
Ceir cyfeiriadau yn yr anerchiad at gymdeithasau llenyddol, diwylliannol ac athronyddol Cymreig, llyfrgelloedd ac ystafelloedd darllen, ac unigolion nodedig. Mae rhan o'r traethawd wedi'i theipio ar ddalenau o lyfr cyfrifon. = The paper contains references to Welsh literary, cultural and philosophical societies, libraries and reading rooms, and to individuals of note. Part of the essay has been typed on leaves from a printed ledger.

Bob Owen, Croesor.