Print preview Close

Showing 3797 results

Archival description
file
Advanced search options
Print preview View:

T. Gwynn Jones: cyfansoddiadau

Ymhlith y papurau mae llythyr oddi wrth R. Brinley Jones, Gwasg Prifysgol Cymru, 1970; grŵp o lythyrau oddi wrth Derwyn Jones, Llyfrgell y Brifysgol, Bangor, 1968-1970; torion o Papur Pawb, 1907; llythyr oddi wrth L. Haydn Lewis, 1965, gyda cherdd...

Jones, R. Brinley

Cymanfa Gyffredinol, Penrhyndeudraeth 1978

Mae'r ffeil yn cynnwys papurau'n ymwneud â threfnu Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 12-15 Mehefin 1978, a gynhaliwyd yng Nghapel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth, gan gynnwys cofnodion y Pwyllgor Trefnu Lleol, 1977-1978; llyth...

General Assembly of the Presbyterian Church of Wales (1978: Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth)

Llyfr y Gronfa Gynnal

Mae'r ffeil yn cynnwys cyfrifon y Gronfa Gynnal a Threth Cyfarfod Misol, 1953-1959, ynghyd â llofnod yr archwilwyr, 1960. Nodir enwau a chyfeiriadau aelodau a cheir manylion am eu cyfraniadau.

Sgriptiau radio

Sgriptiau radio yn cynnwys 'Hen arferion Cymru fu, 1700-1800', 1935, sef dwy wers ar y baledwr a baledi; 'Ugain munud gyda'r Bardd Crwst', 1938; 'Dic Dywyll - Tywysog y Baledwyr', 1938; 'Twm o'r Nant, y...

Gohebiaeth

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth rhwng Carys Bell a'r Parch. Huw Ethall a'i wraig Hilda, 1981 a 1989-2001; llythyrau gan yr arlunydd Helen Steinthal, 1981 a 1989-1991, ynghyd â nodiadau bywgraffydol yn ei llaw a chopi o deyrnged Ca...

Huw Ethall

Llythyrau oddi wrth Syr Ifan ab Owen Edwards,

Llythyrau, [1935]-[1966], yn ymwneud â cholledion ariannol Ysgolion Abermâd a Lluest, gweithgareddau Urdd Gobaith Cymru, a chylchrediad cylchgronau fel Cymru'r Plant. Ceir dau lythyr hefyd oddi wrth D. J. [Williams] a llythyr oddi wrth George...

Edwards, Ifan ab Owen, 1895-1970.

Results 1 to 20 of 3797