Showing 30 results

Archival description
Gwenallt, 1899-1968
Print preview View:

J

The file includes correspondence with R. T. Jenkins (4 letters); Gwilym R. Jones (3 letters); D. Gwenallt Jones (1 letter); Robert Ambrose Jones (1 letter) and Sir Thomas Artemus Jones (1 letter).

Jenkins, R. T. (Robert Thomas), 1881-

Letters relating to R. J. Derfel,

Over thirty letters, 1942-4, to T. J. Roberts relating to his study of R. J. Derfel and including letters from R. T. Jenkins (2) 1942-3, David James Jones ('Gwenallt') (4) 1944, Edward R. Pease (2) 1943, and T. Hudson Williams (1) 1943. ...

Llythyrau Jones (A-D)

Llythyrau, 1915-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Cynan (2), Alun Jones (Cilie), Aneurin Jenkins-Jones (1), Bedwyr L[ewis] Jones (7), Bobi Jones (10), Dafydd [Jones, 'Isfoel'] (1), Dafydd Glyn Jones (2), [D.] Gwenallt Jones (25), gan gynnwy...

Cynan, 1895-1970

Llythyrau J

Llythyrau, 1928-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Kenneth Jackson (3); M. Auronwy James; A. O. H. Jarman (2); David Jenkins (15); J. Geraint Jenkins; R. T. Jenkins (18); Dilwyn John (13); W. Goscombe John (4); Herbert Lloyd-Johnes (25); Cynan (7); ...

Jackson, Kenneth Hurlstone, 1909-1991

Barddoniaeth, etc. gan Isaac Jones a T. Gwynn Jones,

  • NLW MS 12625B.
  • File
  • [1885x1953] /

Thirteen exercise books, those numbered I-XII containing miscellaneous poetic and prose compositions (many in draft form), by, and in the hand of, Isaac Jones, Diserth, co. Flint [father of Thomas Gwynn Jones, professor of Welsh literature, Univer...

Jones, Isaac, Betws yn Rhos

T. Gwynn Jones

27 o lythyrau yn ymwneud â rhifyn coffa T. Gwynn Jones o'r Llenor, yn cynnwys llythyrau oddi wrth T. H. Parry Williams, E. Morgan Humphreys, Dewi Morgan, David James Jones (Gwenallt), Richard Aaron, J. M. Edwards, J. Lloyd-Jones, John Tudor J...

Parry-Williams, T. H. (Thomas Herbert), Sir, 1887-1975

Papurau J. Gwyn Griffiths

  • NLW ex 2337
  • file
  • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. G...

Griffiths, John Gwyn

Llythyrau llenorion Cymraeg,

  • NLW MS 22036D.
  • File
  • 1917-1986.

Over seventy letters and cards, 1917-1986, of miscellaneous provenance from twentieth-century Welsh writers to various recipients; the correspondents include E. Tegla Davies (1) 1956, W. J. Gruffydd (1) 1952, R. T. Jenkins (1), 1946, David James J...

'The Sleeping Bard'

The file comprises copies of the radio script 'The Sleeping Bard. Readings from 'The visions of the sleeping bard' by Ellis Wynne, with commentary by Glyn Jones', broadcast in three parts during May 1952. The scripts contain nu...

Davies, Aneirin Talfan

Gohebiaeth gyffredinol

Llythyrau, 1915-1977, at Elizabeth Williams, nifer yn ymwneud â G. J. Williams a chyhoeddi ei waith; capel Bethesda'r Fro; dyfodol yr iaith Gymraeg; Undeb Cymru Fydd a Phlaid Cymru. Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae Glyn Ashton, Rachel Bromwich ...

The dragon has two tongues

The file comprises correspondence, 1964-1971, including draft letters by Glyn Jones, relating to The dragon has two tongues (London, 1968), mostly from the literary agents, Laurence Pollinger Ltd, and publishers, J. M. Dent & Sons Ltd, and inc...

Jones, Brynmor, 1930-1999

Results 1 to 20 of 30