Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Ardal dynodi

Dynodwr

0210

Ffurf awdurdodedig enw

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

  • LlGC/NLW

Ffurf(iau) arall o enw

  • WlAbNL

Math

  • National

Ardal gyswllt

 

Ymholiadau

Math

Cyfeiriad

Cyfeiriad stryd

Allt Penglais

Ardal

Aberystwyth

Rhanbarth

Ceredigion

Enw gwlad

Prydain Fawr

Cod post

SY23 3BU

Rhif ffôn

01970 632 800

Ffacs

01970 615 709

Nodiadau

Ardal disgrifiad

Hanes

Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru drwy Siartr Frenhinol ar 19eg Mawrth 1907.

Cyd-destun daearyddol a diwylliannol

Mandadau/Ffynonellau awdurdod

Strwythur gweinyddol

Avril Jones
Cyfarwyddwraig Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus
Yn gyfrifol am bob agwedd o gasgliadau'r Llyfrgell, eu caffael, eu disgrifio, eu cadw a'u digido, mynediad ffisegol a digidol, ymgysylltu ac estyn allan.

David Michael
Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol
Yn gyfrifol am wasanaethau corfforaethol y Llyfrgell (cyllid, adnoddau dynol, busnes, cyfleusterau'r adeilad, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, a chysylltiadau allanol).

Pedr ap Llwyd
Ysgrifennydd a Phennaeth Llywodraethiant
Yn gyfrifol am ysgrifenyddiaeth, llywodraethiant, datblygu'r Strategaeth/Cynllun Gweithredu, y Gymraeg, cydymffurfiaeth, amrywedd, cyhoeddiadau, a gwirfoddoli.

Adeiladau

Daliadau

Cymhorthion chwilio, canllawiau a chyhoeddiadau

Ardal mynediad

Ardal gwasanaethau

Ardal rheoli

Dynodwr disgrifiad

GB

Dynodwr sefydliad

0210

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Mae'r disgrifiad yn dilyn canllawiau LLGC sy'n seiliedig ar ISAD(G) 2; AACR2; a LCSH

Statws

Final

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Crewyd gan Nia Mai Daniel 10ed Tachwedd 2015.

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Nodiadau cynnal a chadw

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau Mynediad

  • Clipfwrdd

Prif gyswllt

Allt Penglais
Aberystwyth, Ceredigion
GB SY23 3BU