Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Ardal dynodi

Dynodwr

GB 0210

Ffurf awdurdodedig enw

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) arall o enw

Math

  • National

Ardal gyswllt

 

Ymholiadau

Math

Cyfeiriad

Cyfeiriad stryd

Allt Penglais

Ardal

Aberystwyth

Rhanbarth

Ceredigion

Enw gwlad

Prydain Fawr

Cod post

SY23 3BU

Rhif ffôn

01970 632 800

Ffacs

01970 615 709

E-bost

URL

www.llyfrgell.cymru

Nodiadau

Ardal disgrifiad

Hanes

Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru drwy Siarter Frenhinol ar 19eg Mawrth 1907.

Cyd-destun daearyddol a diwylliannol

Mandadau/Ffynonellau awdurdod

Strwythur gweinyddol

Pedr ap Llwyd
Prif Weithredwr a Llyfrgellydd
Yn gyfrifol am y Llyfrgell a’i staff, a sicrhau bod y Llyfrgell yn cwrdd â’u gofynion statudol, a’u hamcanion elusennol. Y Llyfrgellydd sydd yn gyfrifol am ddatblygu Cynllun Strategol a Chynllun Gweithredol y Llyfrgell, a sicrhau fod amcanion a thargedau realistig yn cael eu gosod, a’u bod yn cael eu cyflawni. Mae’r Llyfrgellydd hefyd yn cynnig arweiniad clir i’r Llyfrgell ac yn gweithredu fel Swyddog Cyfrifyddu, gyda chyfrifoldeb dros gyllidebau’r Llyfrgell.

David Michael
Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol a Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd
Yn gyfrifol am wasanaethau corfforaethol y Llyfrgell, cyllid, busnes, cyfleusterau'r adeilad, technoleg gwybodaeth, codi incwm a chodi arian.

Owain Roberts
Cyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus Dros-dro
Yn gyfrifol am holl weithgareddau cyhoeddus y Llyfrgell, gan gynnwys yr ystafelloedd darllen, arddangosfeydd, gwasanaeth addysg, mynediad digidol, a hyrwyddo'r sefydliad.

Adeiladau

Daliadau

Cymhorthion chwilio, canllawiau a chyhoeddiadau

Ardal mynediad

Amodau a gofynion mynediad

Ardal gwasanaethau

Ardal rheoli

Dynodwr disgrifiad

GB

Dynodwr sefydliad

0210

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Mae'r disgrifiad yn dilyn canllawiau LLGC sy'n seiliedig ar ISAD(G) 2; AACR2; a LCSH

Statws

Final

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Crewyd gan Nia Mai Daniel 10 Tachwedd 2015; adolygwyd gan David Moore 11 Hydref 2019.

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Nodiadau cynnal a chadw

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau Mynediad

  • Clipfwrdd

Prif gyswllt

Allt Penglais
Aberystwyth, Ceredigion
GB SY23 3BU