fonds GB 0210 CARBEL - Papurau Carys Bell

Identity area

Reference code

GB 0210 CARBEL

Title

Papurau Carys Bell

Date(s)

  • 1957-2001 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.099 metrau ciwbig (11 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Roedd Carys Bell (1930-2001) yn awdur, darlledydd, arlunydd a cherflunydd. Fe'i ganed ym Mhorthmadog, yn ferch i Olwen a W. M. Richards, athro daearyddiaeth yn Ysgol y Sir yn y dref honno. Astudiodd celf yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth cyn hyfforddi fel athrawes cerflunio a phaentio yng Ngholeg Homerton, Caergrawnt.

Yn dilyn cyfnod byr fel athrawes lanw yn Llundain ymunodd â staff y BBC yng Nghaerdydd ym 1952. Bu'n gweithio fel cyhoeddwraig radio a darllenwraig newyddion BBC Cymru am sawl blwyddyn ac adwaenwyd hi fel 'the girl with the golden voice'. Ar ôl priodi â Christopher Bell ym 1957, fe symudodd i Lundain ac ail-hyfforddi fel rheolwr stiwdio, gan weithio am gyfnod i Wasanaeth y Byd y BBC. Yn dilyn genedigaeth ei dwy ferch, Rhiannon a Branwen, bu'n gweithio yn annibynnol fel darlledydd radio a theledu, a chyfrannu i raglenni megis 'Merched yn bennaf' fel gohebydd Llundain. Yn ogystal, bu'n feirniad celfyddyd Y Faner am ddeng mlynedd a chyfrannodd erthyglau i'r Cymro yn rheolaidd. Cyhoeddodd saith o nofelau dan ei henw morwynol, Carys Richards, yn eu plith Patrwm rhosod, sef trosiad o nofel K. M. Peynton, A pattern of roses.

Rhannodd ei hamser rhwng ei chartref yn Chorleywood, swydd Hertford, a Phorthmadog, ardal lle seiliwyd rhai o'i nofelau.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Cymynrodd gan Carys Bell, Ionawr 2002.; A2002/2

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys papurau llenyddol a phersonol yr awdur a'r darlledydd Carys Bell, 1957-2001, yn cynnwys drafftiau o'i nofelau, erthyglau ar gyfer y wasg, sgriptiau radio, a gohebiaeth.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Dychwelwyd llungopïau o deipysgrifau o'r nofelau 'Bywyd du a gwyn' ac 'On your own', dau ddisg cyfrifiadur yn cynnwys copïau o'r nofel 'Dail Helyg', llungopïau o erthyglau yn Y Cymro, a chopi dyblyg o'r cylchgrawn Barn, yn ogystal ag amlenni llythyrau gan y Parch. Huw Ethall a'i wraig Hilda, at ferch Carys Bell, sef Branwen Bell (gweler Ffurflen Werthuso Adrannol SEB 2003-04/13)..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Ymddengys fod y papurau wedi eu trefnu gan ei gŵr, Christopher Bell, cyn iddynt gael eu trosglwyddo i LlGC. Trefnwyd yn LlGC yn un gyfres: gweithiau llenyddol; a dwy ffeil. Mae'r mwyafrif o'r deunydd o fewn y ffeiliau unigol yn eu trefn gwreiddiol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Mae'r hawlfraint yng ngweithiau Carys Bell yn awr yn eiddo i Christopher Bell, Chorleywood, swydd Hertford, Tachwedd 2003. Amodau hawlfraint arferol o ran gweddill y deunydd.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004227801

GEAC system control number

(WlAbNL)0000227801

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Medi 2003

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Siân Bowyer.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr hwn: papurau o fewn archif Carys Bell.

Accession area

Related people and organizations

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Carys Bell.