fonds GB 0210 GOROBERTS - Papurau Gomer M. Roberts,

Identity area

Reference code

GB 0210 GOROBERTS

Title

Papurau Gomer M. Roberts,

Date(s)

  • 1813-1983 (crynhowyd [1940au]-[1983]) / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.212 metrau ciwbig (22 bocs, 1 cyfrol)

Context area

Name of creator

Biographical history

The Reverend Dr Gomer Morgan Roberts (1904-1993), Llandybïe, was a leading Calvinistic Methodist minister and historian.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Y Parch. Gomer M. Roberts; Cymynrodd; Mai 1993

Content and structure area

Scope and content

Mae'r casgliad yn cynnwys: dyddiaduron, 1946-1983; papurau ymchwil, yn deillio yn bennaf o ymchwil Gomer M. Roberts i Hanes Methodistiaeth Galfinaidd yng Nghymru, ac yn cynnwys yn ogystal adysgrifau o ddeunydd ymchwil, drafftiau erthyglau etc.; copïau o gyhoeddiadau, 1924-1976, naill ai wedi eu hysgrifennu neu eu golygu gan Gomer M. Roberts neu'n cynnwys cyfraniadau ganddo, neu rifynnau o gylchgronau yn cynnwys gweithiau neu gerddi ganddo; gwaith gan awduron eraill, 1911-1966, gyda nodiadau, sylwadau a chywiriadau yn llaw Gomer M. Roberts; cyhoeddiadau, 1916-1976, Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd; llyfrynnau,1865-1960, yn cynnwys erthyglau gan nifer fawr o awduron allan o wahanol gylchgronau; cyfrolau o dorion o'r wasg, 1931-1937; gweithiau cyhoeddedig a theipysgrif,1950-1982, a gyflwynwyd i Gomer M. Roberts gan eu hawduron; eitemau printiedig amrywiol, 1876-1944; sgriptiau radio ar gyfer rhaglenni i'w darlledu i ysgolion Cymru,194-1967; llyfrau lloffion o ysgrifau o waith Gomer M. Roberts, 1859-1944; a phapurau amrywiol,1924-1982 = The collection comprises: diaries, 1946-1983; research papers, mainly deriving from Gomer M. Roberts's researches into the history of Calvinistic Methodism in Wales, and also including transcripts of research materials, drafts of writings etc.; copies of published works, 1924-1976, either written or edited by Gomer M. Roberts or else containing contributions by him, or issues of journals containing writings or poems written by him; works by other authors, 1911-1966, bearing notes, observations and corrections in the hand of Gomer M. Roberts; publications, 1916-1976, of the Historical Society of the Calvinistic Methodists; booklets, 1865-1960, including articles by a large number of authors taken from various journals; volumes of press cuttings, 1931-1937; published and typescript works, 1950-1982, presented to Gomer M. Roberts by their authors; miscellaneous printed matter, 1876-1944; radio scripts for programmes to be broadcast to Welsh schools, 1964-1967; scrapbooks of material written by Gomer M. Roberts, 1859-1944; and miscellaneous papers, 1924-1982.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: dyddiaduron personol; papurau ymchwil; deunydd cyhoeddedig: ysgrifau, hanes capeli, erthyglau a cherddi a gyhoeddwyd mewn cylchgronau, ysgrifau o waith awduron eraill, a llyfrynnau yn cynnwys erthyglau o waith awduron eraill allan o wahanol gylchgronau; sgriptiau radio; llyfrau lloffion; ac amrywiol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1994, tt. 45-53, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Rhoddwyd rhai eitemau a gyflwynwyd gan Gomer M. Roberts yn NLW MSS 21817D, 21820E, a 21148A ac yn Calvinistic Methodist Archives NZ/85-87, a throsglwyddwyd nifer o eitemau i gasgliad y llyfrau printiedig. Mae NLW MSS 13880-84 hefyd yn cynnwys deunydd a gasglwyd gan Gomer M. Roberts.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r papurau yn rhagddyddio oes Gomer M. Roberts.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844749

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonllau canlynol wrth lunio'r rhestr: ysgrif goffa i Gomer M. Roberts gan y Parch. Dr. D. Ben Rees a gyhoeddwyd yn The Independent, 15 Ebrill 1993; LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1994, tt. 45-53;

Accession area