Showing 28 results

Archival description
Gwenallt, 1899-1968
Print preview View:

Barddoniaeth, etc. gan Isaac Jones a T. Gwynn Jones,

 • NLW MS 12625B.
 • File
 • [1885x1953] /

Thirteen exercise books, those numbered I-XII containing miscellaneous poetic and prose compositions (many in draft form), by, and in the hand of, Isaac Jones, Diserth, co. Flint [father of Thomas Gwynn Jones, professor of Welsh literature, University College of Wales, Aberystwyth]. The items include 'pryddestau' entitled 'Abel' (a draft and a more finished version, composed for competition at an eisteddfod at Blaenau Ffestiniog, 1891), 'Cartref', 'Y Nefoedd', and 'Naaman y Syriad' (draft) (composed for competition at eisteddfodau or literary festivals at Abergele, 1885, 1889, and 1890, respectively), and 'Y Croeshoeliad'; a draft of a romance in serial form called 'Teulu'r Groesffordd' (seven chapters completed, chapter 8 incomplete); a short story called 'Hywel Tudur yr Hendre'; a draft of the beginning of a novel to be called 'Teulu'r Hafod'; draft or final versions of short dissertations or essays on such topics as 'Geirwiredd' (for competition at an eisteddfod at Llanrwst, 1891), 'Cadwraeth y Sabbath yn ei berthynas a llwyddiant tymhorol' (incomplete), 'Y Ddeddf air Efengyl', 'Y Tair Gardd' (1922), 'Peryglon y Swydd i Ysbryd y Blaenor' (headed by a pencilled note, in another hand, reading 'Papyr a ddarllenwyd yn Nghymdeithasfa Caerlleon, gan Isaac Jones, Dyserth'), and 'Gwyrthiau'; an incomplete copy of a letter referring to tithe legislation, addressed to the editor of Y Faner; and other incomplete fragments. The note-book numbered XIII contains a copy of the poem by T. Gwynn Jones entitled 'Dyddiau y Parch. Richard Owen' [see Dyddiau y Parch. Richard Owen, gyda Chynyrchion Buddugol Ereill, gan Gwynvre ap Iwan a Gwilym Meredydd (Wyddgrug, 1891)]. This is probably the actual holograph copy of the poem, which, under the pseudonym 'Deigryn Hiraeth', T. Gwynn Jones submitted for competition at a literary festival held at Abergele, Christmas 1888. Included with the note-books are a holograph note from Mrs. S[arah] E[lin] Jones, sister of T. Gwynn Jones, undated, a holograph letter from Owen Jones, husband of the said Mrs. S. E. Jones, Diserth, [19]53, and a letter from the said Owen and S. E. Jones, Dyserth, [19]53, [all three to D. Gwenallt Jones, University College of Wales, Aberystwyth], and all relating to the note-books, which were being forwarded to the recipient. Included also are typescript notes compiled by, and bearing the initials of, A[rthur] ap G[wynn] [son of T. Gwynn Jones], listing, and commenting on, the contents of each individual note-book.

Jones, Isaac, Betws yn Rhos

General correspondence: Meic Stephens

The file comprises mainly of correspondence, 1968-1969, relating to the preliminary meeting and other early meetings of the English Language Section of the Academi. The preliminary meeting was arranged by Meic Stephens and the file includes invitations sent out by him, letters of reply, and letters commenting on this first meeting. The file also includes letters inviting writers to become members of the Academi, their replies and lists of those writers who have accepted or declined membership. There are a few references to discussions about the establishment of a new English language literary magazine, an idea which was rejected for the time being. There are letters from and references to, many prominent Anglo-Welsh and Welsh language writers including Dannie Abse, Alison Bielski, W. H. Boore, Alexander Cordell, Brenda Chamberlain, Tony Conran, Rhys Davies, Tudor David, Menna Gallie, Bryn Griffiths, Peter Gruffydd, Raymond Garlick, Ll. Wyn Griffith, Gwenallt, Cledwyn Hughes, Richard Hughes, Emyr Humphreys, A. G. Prys Jones, David Jones, Dedwydd Jones, Glyn Jones, Gwyn Jones, Jack Jones, John Idris Jones, Sally Roberts Jones, Bill Meilen, Gerald Morgan, Robert Morgan, Roland Mathias, Leslie Norris, John Ormond, Alun Owen, D. Parry-Jones, Cecil Price, Alun Richards, Gwyn Thomas, R. S. Thomas, John Tripp, Aled Vaughan, Richard Vaughan, Harri Webb, Gwyn Williams, Herbert Williams, John Stuart Williams and Raymond Williams.

Stephens, Meic

Gohebiaeth gyffredinol: 1958

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwenallt, Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Waldo Williams, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Euros Bowen, Aneurin Talfan Davies, Alun Llywelyn-Williams, Elis Gwyn Jones, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, John Gwilym Jones a Pennar Davies. Ar gefn drafft o lythyr gan Bobi Jones mae copi o eirda a roddwyd iddo gan Griffith John Williams ym 1952.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1960

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod cyfarfodydd cynnar yr Academi ac ethol ei swyddogion cyntaf; Yr Athro Griffith John Williams (Llywydd), Iorwerth Peate (Cadeirydd), Bobi Jones (Ysgrifennydd) a Gwilym R. Jones (Trysorydd), ynghyd â llungopïau o'r drafodaeth a fu yn y wasg a sylwadau ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' ac a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin. Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, John Gwilym Jones, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Saunders Lewis, J. M. Edwards, Thomas Parry, Gwenallt, Waldo Williams, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Euros Bowen, D. J. Williams, T. J. Morgan a D. Myrddin Lloyd.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1964

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Islwyn Ffowc Ellis ac Euros Bowen, a threfnaiadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Gwenallt, Bobi Jones, Glyn Jones, Huw Lloyd Edwards, Tecwyn Lloyd, Alun Talfan Davies, D. J. Williams, Derec Llwyd Morgan a G. J. Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1965

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; Gwenallt, Bobi Jones, Alun Talfan Davies, John Gwilym Jones, Kate Roberts, Bedwyr Lewis Jones, Gwyn Thomas, Rhiannon Davies Jones, Alun Jones, Y Cilie, Gareth Miles a G. J. Williams.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1966

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; J. E. Caerwyn Williams, R. S. Thomas, Islwyn Ffowc Elis a Gwenallt. Ceir cyfeiriadau at roi Gwobr Griffith John Williams i Gwaed Gwirion, Emyr Jones, yn ogystal â chyfeiriadau Tecwyn Lloyd at rai o helyntion is-etholiad Sir Gaerfyrddin, 1966 a llythyr oddi wrth Vernon Jones, athro yn Ysgol y Berwyn y Bala, yn cynnig y syniad, am y tro cyntaf, o enwebu Saunders Lewis ar gyfer Gwobr Nobel.

Bowen, Euros,

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Tegwen Clee (Morris); Aneirin Talfan Davies; Jennie Eirian Davies (3); Dr Noelle Davies (5); T. I. Ellis (2); Moses Griffith; J. Gwyn Griffiths (3); Gwenallt; Edward Nevin; Arglwydd/Lord Ogmore (cyn hynny/formerly David Rees Rees-Williams) (4); Iorwerth C. Peate (3); Dewi Watkin Powell (5); Y Barnwr/Judge J. Alun Pugh; Keidrych Rhys (2).

Clee, Tegwen, 1901-1965

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Gwennant Davies (later Gillespie), Urdd Gobaith Cymru; Gwilym Prys Davies (3); Ithel Davies; Dr Noelle Davies (5), T. I. Ellis (13); William George; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths (2); T. Elwyn Griffiths; Mari Headley (Ellis) (3); A. O. H. Jarman; Dafydd Jenkins (3); Gwenallt; Rhys Hopkin Morris; J. Dyfnallt Owen; Thomas Parry; Iorwerth C. Peate; Delwyn Phillips; Dewi Watkin Powell (2); Mati Rees; Keidrych Rhys; Kate Roberts; Ben Bowen Thomas (2); Griffith John Williams.

Gillespie, Gwennant

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Alun Oldfield Davies, 1947; Gwilym Prys Davies, 1947; Ithel Davies, 1947; Dr Noelle Davies, 1948 (3); T. I. Ellis, (4), 1947-1948; J. Gwyn Griffiths, 1948; Mari Headley (Ellis), 1947; Gwenallt, 1948; Saunders Lewis, 1947; D. Myrddin Lloyd, 1948; Thomas Parry, 1947; Iorwerth C. Peate, 1947; Delwyn Phillips, (4), 1947; Dewi Watkin Powell, 1947-1948; Kate Roberts, 1948; Ceinwen H. Thomas (2), 1947-1948; Alun Llywelyn Williams, 1948.

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

J

The file includes correspondence with R. T. Jenkins (4 letters); Gwilym R. Jones (3 letters); D. Gwenallt Jones (1 letter); Robert Ambrose Jones (1 letter) and Sir Thomas Artemus Jones (1 letter).

Jenkins, R. T. (Robert Thomas), 1881-

Letters relating to R. J. Derfel,

Over thirty letters, 1942-4, to T. J. Roberts relating to his study of R. J. Derfel and including letters from R. T. Jenkins (2) 1942-3, David James Jones ('Gwenallt') (4) 1944, Edward R. Pease (2) 1943, and T. Hudson Williams (1) 1943. Also included are letters, 1911-13, from T. E. Nicholas to R. J. Derfel's son Edward (1) 1911, and daughter Jane (4) 1911-13, and a letter, 1914, to T. E. Nicholas from the Reverend Benjamin Humphreys, Felin-foel.

Llythyrau at E. Pryce Jones,

 • NLW MS 21749D.
 • File
 • 1951-1969.

Letters to the Reverend Edwin Pryce Jones from J. Glyn Davies (1) 1952, D. Gwenallt Jones (2) 1962 and 1969, R. Hopkin Morris (1) 1953, and Kate Roberts (2) 1951 and 1953.

Llythyrau llenorion Cymraeg

 • NLW MS 22036D.
 • File
 • 1917-1986

Over seventy letters and cards, 1917-1986, of miscellaneous provenance from twentieth-century Welsh writers to various recipients; the correspondents include E. Tegla Davies (1) 1956, W. J. Gruffydd (1) 1952, R. T. Jenkins (1), 1946, David James Jones (Gwenallt) (1) 1953, T. Gwynn Jones (9) 1923-1939, J. Saunders Lewis (5) 1931-1976, Caradog Prichard (4) 1962-1972, Kate Roberts (28) 1937-1983, D. J. Williams (6) 1917-1969, and T. H. Parry-Williams (1) 1953.

Papurau J. Gwyn Griffiths

 • NLW ex 2337
 • file
 • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. Gwenallt Jones, Gwynfor Evans, Aneirin Talfan Davies a Bobi Jones. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys papurau yn ymwneud â Phlaid Cymru, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1948-1958, Cangen Abertawe o'r Blaid, a phapurau amrywiol eraill.

Griffiths, John Gwyn

Poems by various authors

The file comprises typescript, manuscript and printed copies of poems by various authors (in many cases the author's name is not noted). Includes a typescript copy of a poem by Peter Levi entitled 'Thirty ways of drowning in the sea', with a letter from Alasdair Clayre at All Souls College, Oxford, dated 17 Sept. 1965, asking David Jones whether he would like 'a drawing or two drawings of yours to be used as illustrations for a limited edition of this poem?' (for drafts of a reply to this letter see A2/1), and typescript copies of poems by Charles Madge ('The Storming of the Brain', dated 2 July 1950), Dylan Thomas ('Elegy'), Saunders Lewis ('The Choice', translated by R. Wynne), Stefan George ('Come in the Park described as dead and see', translated by Vernon Watkins and signed by him), William Hayward, Herbert Read, and a translation of 'Wales' by Gwenallt Jones.

Levi, Peter

The dragon has two tongues

The file comprises correspondence, 1964-1971, including draft letters by Glyn Jones, relating to The dragon has two tongues (London, 1968), mostly from the literary agents, Laurence Pollinger Ltd, and publishers, J. M. Dent & Sons Ltd, and includes letters from Brynmor Jones (4), Gerald Morgan, Gwyn Thomas, Maxwell Fraser, Gwyn Jones (2), Keidrych Rhys, D. Gwenallt Jones, Roland Mathias (4), Meic Stephens, Richard Morris Jones, Alun R. Jones, editor Mabon (copy), Ron Berry, A. G. Prys-Jones (2), W. C. Elvet Thomas, Bryn Griffiths, and Elwyn Davies. A number of letters concern permission to quote from the works of writers featured in the book and the Welsh Arts Council prize awarded to Glyn Jones for the work; some letters contain references to The Island of Apples. -- Also included are royalty statements and other related papers including manuscript drafts of sections of the essay on Dylan Thomas, and a hand-painted design by Glyn Jones for the dust jacket. In addition, the file contains a programme of the Theatr Clwyd Company production 'My People', 1980, based on Caradoc Evans's short stories, which includes an extract from The dragon has two tongues; and printed notes regarding the television series 'The dragon has two tongues', 1985.

Jones, Brynmor, 1930-1999

'The Sleeping Bard'

The file comprises copies of the radio script 'The Sleeping Bard. Readings from 'The visions of the sleeping bard' by Ellis Wynne, with commentary by Glyn Jones', broadcast in three parts during May 1952. The scripts contain numerous amendments and some additional manuscript notes. Also included are four letters from Aneirin Talfan Davies regarding the programme, 1952. In addition the file contains a copy of the script 'Cornel y Llenor. "Gweledigaethau'r Bardd Cwsg" gan Elis Wynne', by D. Gwenallt Jones, 1951.

Davies, Aneirin Talfan

Results 1 to 20 of 28