Showing 649 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Capel Mawr, Llanrug

 • GB 0210 LLANRUG
 • fonds
 • 1790, 1833-1976

Mae'r fonds yn cynnwys cofrestr bedyddiadau Capel Mawr Llanrug, 1833-1976; llyfrau rhybudd o gladdedigaethau, 1900-1960; cyfrolau'n ymwneud ag aelodaeth, 1878-1931; llyfrau cofnodion pwyllgorau'r capel, 1891-1970; a phapurau amrywio...

Eglwys Llanrug (Llanrug, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Moriah, Mynydd Cynffig

 • GB 0210 MORCYN
 • fonds
 • 1850-2001

Mae'r casgliad yn cynnwys pum cyfrol o lyfrau cyfrifon Capel Moriah, Mynydd Cynffig, 1850-2001, yn nodi derbyniadau a thaliadau cyffredinol yn ymwneud â'r Capel.

Capel Moriah (Kenfig Hill, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Nazareth, Llwynhendy,

 • CMA: Capel Nazareth, Llwynhendy.
 • fonds
 • 2001-2014.

Cofysgrifau Capel Nazareth, Llwynhendy, sef cyfrifon, 2001-2014. = Records of Nazareth Chapel, Llwynhendy, consisting of accounts, 2001-2014.

CMA: Cofysgrifau Capel Newydd Llanddarog

 • GB 0210 LLANDD
 • fonds
 • 1855-1997

Cofnodion Capel Newydd Llanddarog, yn cynnwys cofrestri eglwysig, 1960-1977, cyfraniadau ariannol yr aelodau, 1900-1995, gohebiaeth yr ysgrifennydd, 1963-1997, ystadegau blynyddol, 1909-1995, a chyfrifon a chytundebau, 1855-1982. Ceir hefyd gofres...

Capel Newydd (Llanddarog, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Pen-uwch,

 • GB 0210 PENUWCH
 • fonds
 • 1840-1993 /

Cofysgrifau Capel Pen-uwch, Penuwch, Llangeitho, 1840-1993, yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1840-1993, llyfr aelodaeth, 1895-1936, casgliadau at y weinidogaeth, 1863-1970, 'Llyfr Cyfrif Ysgol Sabbothol Penuwch', 1915-1928, a llyfr ysgri...

Capel Pen-uwch (Penuwch, Wales).

CMA: Cofysgrifau Capel Pentyrch

 • GB 0210 PENTYR
 • fonds
 • 1948

Tystysgrif er mwyn cofrestru priodasau ar gyfer Capel Methodistiaid Calfinaidd Pentyrch, Llanfair Caereinion, 1 Rhagfyr 1948.

Capel Pentyrch (Llanfair Caereinion, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Penuel, Ferndale,

 • GB 0210 FERNDALE
 • fonds
 • 1902-2003 /

Cofysgrifau Capel Penuel, Ferndale, yn cynnwys cyfrifon, 1908-1975; cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth gyda rhestri aelodaeth, 1929-2003; rhestr o aelodau ac athrawon yr Ysgol Sul, 1902-1910, a chyfrol yn nodi cyfrif yr Eisteddleoedd, 1905-1959.

Capel Penuel (Ferndale, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Pontrobert

 • GB 0210 PONTRO
 • fonds
 • 1913-1914

Mae'r fonds yn cynnwys un llyfr cofnodion, 1913-1914, yn nodi enwau yr holl danysgrifwyr o swllt ac uchod at gasgliad neilltuol a wnaed at godi capel newydd Pontrobert yn 1865, ac ychydig o hanes adeiladu'r capel.

Capel Newydd (Pontrobert, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seilo, Johnstown

 • GB 0210 SEILOJ
 • fonds
 • [?1935]-1999

Mae'r fonds yn cynnwys ffolder o gofysgrifau cyffredinol yn ymwneud ag agweddau o weinyddu'r Eglwys a'i gweithgareddau cymdeithasol.

Capel Seilo (Johnstown, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Capel Seion, Ceredigion

 • GB 0210 CAPSEI
 • fonds
 • 1874-1986

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau'r Ysgol Sul, 1874-1923, a chofnodion amrywiol yn ymwneud â'r capel a gweithgareddau'r aelodau, 1891-1986.Daeth dau focs ychwanegol o bapurau amrywiol yn perthyn i'r capel i law, Chwefror ...

Capel Seion (Capel Seion, Ceredigion, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Gyrn Goch

 • GB 0210 GYROCH
 • fonds
 • 1923-2000

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau Capel Seion, Gyrn Goch, Dosbarth Clynnog, Henaduriaeth Arfon, sef pedwar llyfr cyfrifon, 1923-2000.

Capel Seion (Gyrn Goch, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan

 • GB 0210 YSBYTY
 • fonds
 • 1817, 1933-1963

Mae'r fonds yn cynnwys cyfrol o gofnodion ariannol, 1933-1963, ar gyfer Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan, a dydd lyfr Ysgol Sul Gwernihowel [Gwernhywel], 1817.

Capel Seion (Ysbyty Ifan, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Siloh, Porthyrhyd,

 • CMA: Capel Siloh, Porthyrhyd.
 • fonds
 • 1909-2004.

Cofysgrifau Capel Siloh, Porthyrhyd, 1909-2004, yn cynnwys llyfrau ystadegau, 1925-1937; a llyfr cyfrifon, 1909-2004. = Records of Siloh Chapel, Porthyrhyd, 1909-2004, including statistics, 1925-1937; and accounts, 1909-2004.

CMA: Cofysgrifau Capel Tabernacl, Abercynon,

 • GB 0210 TABCYN
 • fonds
 • 1894-1994 /

Cofysgrifau Capel Tabernacl, Abercynon, yn cynnwys llyfrau casgliadau, 1936-1993, llyfrau cyfrifon, 1894-1994, cofrestri aelodau'r Gymdeithas Ddirwestol, 1901-1927, llyfr cofnodion y blaenoriaid, 1927-1952, a llyfr hanes Capel Tabernacl, 1917...

Tabernacl (Church : Abercynon, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel y Garth, Porthmadog

 • GB 0210 GARDOG
 • fonds
 • 1838, 1925-[1999]

Mae'r fonds yn cynnwys llyfrau Casgliad y Weinidogaeth, 1944-1996; llyfrau cyfrifon amrywiol, 1972-1996; cofnodion gweinyddol, megis cytundebau, gohebiaeth, llungopi o gofrestr bedyddiadau ac ystadegau, [1965]-1992; llyfrau Ysgrifennydd yr Ys...

Eglwys y Garth (Porthmadog, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel y Rhos, Rhuthun

 • GB 0210 RHOSUN
 • fonds
 • 1861-1869

Mae'r fonds yn cynnwys llyfr derbyniadau a thaliadau, 1861-1869, a llyfr yr Eisteddleoedd, 1873-1880.

Capel y Rhos (Ruthin, Denbighshire, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel y Ton, Tonyrefail,

 • GB 0210 TONAIL
 • fonds
 • 1852-2002 /

Cofysgrifau Capel y Ton, Tonyrefail, yn cynnwys cofnodion y Blaenoriaid, 1940-1981; derbyniadau a thaliadau, 1933-2002; cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth, 1958-2002; a rhestr o enwau perchnogion y beddau, 1852-1980.

Capel-Y-Ton (Tonyrefail, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Babell, Pont Siôn Norton

 • GB 0210 BABELL
 • fonds
 • 1906-1948

Cofysgrifau eglwys Babell, Pont Siôn Norton, 1906-1948, yn cynnwys cyfrifon a chasgliad y Weinidogaeth.

Eglwys Babell (Pont Siôn Norton, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethania, Bargoed,

 • GB 0210 BETHBARG
 • fonds
 • 1876-1971 /

Cofysgrifau Eglwys Bethania, Bargoed, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1903-1951; cofnodion ariannol, 1876-1971; a phapurau cynnar, 1876-1881, yn ymwneud â sefydlu'r Eglwys, gan gynnwys hanes yr Eglwys, gohebiaeth a chofnodion y cyfarfod cyntaf.

Bethania (Church : Bargoed, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Dyserth

 • GB 0210 BETDYS
 • fonds
 • 1854-1974

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau gweinyddol ac ariannol Eglwys Bethel, Dyserth. Ceir yn eu plith llyfrau cyfrifon, 1854-1951, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1915-1967, cofrestri eglwysig, 1900-1974, llyfrau cofnodion, 1916-1966, a thaflen...

Eglwys (MC) Bethel (Dyserth, Wales)

Results 81 to 100 of 649